Yhdysmieskurssi 2/2012: Työhyvinvointikorttikoulutusta ja tes -asiaa

Syksyinen yhdysmieskurssi 25.10. -26.10.2012 jakautui tänä vuonna kahteen osaan. Viikonloppuna perehdyttiin sekä työehtosopimuksen raamisopimukseen ja liiton tulevaisuusnäkymiin että työhyvinvointikorttikoulutukseen. Kurssille osallistui kaikkiaan 29 yhdysmiestä ympäri Suomen.

Aloitimme kurssin TTK:n asiantuntijan Jarna Savolaisen vetämällä työhyvinvointikorttikoulutuksella. Tavoitteena oli, että jokainen osallistuja saisi työhyvinvointikortin. Koulutus tapahtui Ammattiliitto Pron tiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Jokainen osallistuja oli ennen koulutusta tehnyt omasta työyhteisöstään esitehtävän, joka käsitteli oman työpaikan työilmapiiriä.

Koulutus jakautui viiteen pääteemaan: työhyvinvoinnin näkökulmia, työhyvinvointi johtamisessa, työyhteisön toiminta, terveys ja työkyky ja lopputentti. Työhyvinvoinnin näkökulmat -osassa tarkennettiin, mitä työhyvinvointi oikeasti tarkoittaa. Mitkä ovat sen tarpeet ja voimavarat, säädös- ja sopimusperusta sekä tuottavuus ja työhyvinvointi, joka varmasti kiinnostaa myös työnantajiamme.

Työhyvinvointi johtamisessa -osa koostui kolmesta aihealueesta: työhyvinvointi osana strategista ja päivittäistä johtamista, turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö sekä ammattitaito ja osaaminen.

Osassa Työyhteisön toiminta keskityttiin kahteen asiakokonaisuuteen: työyhteisö, osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen sekä toimintamalleihin epäasiallisessa kohtelussa ja ristiriitatilanteissa. Terveys ja työkyky -osa sisälsi asiaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja työkyvyn puheeksiottamisesta ja varhaisesta tuesta.

Päivän teemojen käsittelyn ja muutaman ryhmätyön jälkeen pääsimme päivän huipennukseen eli lopputenttiin, jossa päivän aiheiden sisäistäminen testattiin. Vielä ei ole selvillä, kuinka moni läpäisi loppukokeen ja saa työhyvinvointikortin. Reputtaneillakin on aina mahdollisuus uusintatenttiin, ja toivonkin, että jatkossa kortti on kaikilla.

Työehtosopimus toisen päivän aiheena

Kurssipalautteen perusteella suurin osa osallistujista piti korttikoulutusta ja kouluttajaa erittäin hyvinä. Ensimmäisen päivän loputtua kurssilaiset siirtyivät Tallinnan laivalle, sillä toinen kurssipäivä pidettiin Viron pääkaupungissa.

Aloitimme työehtosopimuksen sisältöön pureutumisen käymällä lävitse jatkosopimuksen palkankorotukset. Samalla pohdimme, minkälaisia evästyksiä yhdysmiehillä olisi seuraavalle neuvottelukierrokselle.

Toisena mielenkiintoisena aiheena oli erilaisten yrityseräjakoperusteiden avaaminen esimerkein. Oli pieni yllätys, että vain harvoissa yrityksissä mentiin suoraan perälautamallin mukaisesti. Yrityksissä siis ymmärrettiin hyvin allekirjoituspöytäkirjan ohjeistus. Käytiin myös kovasti keskustelua koko yrityserästä: onko se hyvä vai huono tapa jakaa palkankorotuksia paikallisesti sopien? Mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan.

Liiton puheenjohtaja Mikko Honkanen avasi lopuksi kurssilaisille liiton tulevaisuuden suunnitelmia, jotka kiinnostivat kaikkia kovasti. Mahdollinen yhteistyön tiivistäminen Pron kanssa toteutuisi vuoden 2014 alussa. Aika näyttää, mihin lopputulokseen päädytään.  Teksti ja kuvat Pekka Teinilä

TTK:n asiantuntija Jarna Savolainen perehdytti kurssilaiset hyvin työhyvinvointiin.
Kurssin toisen päivän koulutus tapahtui Tallinnassa.

Käsittelyssä tes-muutokset ja yrityserä

Yhdysmieskurssi 3/2011

Vuoden viimeinen yhdysmieskurssi pidettiin 27.–28.10.2011 Tallinnassa Tallink Spa Hotellissa. Mukana oli kaikkiaan 22 osallistujaa. Yhdysmiesten edustus kattoi koko maan ja eri toimialan sektorit. Kurssi oli myös yhdysmiesten toimikauden viimeinen, sillä uudet valinnat tehdään vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi uuden työehtosopimuksemme muutokset. Jo tässä vaiheessa puhututti yhdysmiehiä eniten yrityserän jakaminen ja jaosta ohjeistaminen.

Monen mielestä tällaisten erien suuruus pitäisi olla hyvin pieni, sillä kun potin suuruus kasvaa, vaikeutuvat myös neuvottelut, ja erää käytetään mahdollisesti palkkakuoppaan joutuneiden teknisten kuoppakorotuksiin. Siihen se ei ole tarkoitettu. Keskustelua käytiin myös siitä, onko erän käyttö palkitsemisena hyväksyttävää. Esimerkiksi, jos tekninen on saanut yritykselle hankituksi hyvän tilauksen ja palkitsemiseen käytetään yrityserää.

TOVA tmv. palkkausjärjestelmän paikallisesti sopien käyttöönottomahdollisuus keskustelutti myös melkoisesti. Teimmekin ryhmätyön koskien meille sopivia mahdollisten palkkausjärjestelmien käyttöönottoa. Yhdysmiehet olivat pääosin sitä mieltä, että nykyistä järjestelmäämme modernisoimalla ja kehittämällä saisimme hyvän ja toimivan palkkausjärjestelmän.

Keskustelimme myös yrityskohtaisen erän neuvottelemisesta, tiedonsaannista ja jakoperusteista. Edelleen tilanne on se, että useissa yrityksissä neuvotteluja ei käydä, vaan työnantaja sanelee yksipuolisesti erän jakotavat. Monissa paikoin myös ilmoitusvelvollisuus jää hoitamatta.

Toivotaankin, että erän käytöstä pystyttäisiin järjestämään yhteistä koulutusta työnantajien kanssa. Yrityserän jaosta pitää tehdä kirjallinen sopimus josta ilmenee, että neuvotteluosapuolilla on sama käsitys koko erä käytöstä.

Seuraavaksi avattiin alalle ehkä tulevan raamisopimuksen sisältö. Keskustelua aiheuttivat sopimuksen alkamis- ja päättymisajankohta sekä korotusten rakenne ja korotusajankohdat. Myös se mietitytti, miten jo sovitut yrityserät istuvat mahdolliseen raamisopimukseen.

Käsittelimme lisäksi mahdollisesta yhdysmiesten yhteisestä keskustelufoorumista. Puheenvuoroista päätellen osalle tämä sopii, osa taas katsoi, ettei ainakaan työajan puitteissa ole aikaa mielipiteiden vaihtoon sosiaalisessa mediassa.

Viimeiseksi oli sana vapaa, ja se kirvoitti yhdysmiehet keskustelemaan alan nykynäkymistä ja tulevaisuudesta vilkkaasti. On hienoa, että niin erilaisten yritysten yhdysmiehiä kokoontuu yhteen vaihtamaan mielipiteitä. Monelle meistä keskustelu antoi uutta puhtia ja näkemyksiä. Kurssipalautteen mukaan tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä sekä sisällöllisesti että koulutuspaikankin osalta. Teksti ja kuvat Pekka Teinilä

Kuvatekstit
Yhdysmieskurssilaiset luokkakuvassa.
Matti Mikkola Sanomapaino Oy:stä.
Irma Piironen Edita Prima Oy:stä saapumassa koulutustilaisuuteen.