Pitkä sopimus

Toiminnanjohtajalta helmikuussa 2012.
Valtakunnallisen raamisopimuksen aikaansaaminen erittäin kattavana huipensi vuoden 2011. Raamin ulkopuolelle jäivät alaltamme TEAM:n ja Pro:n sopimukset, SJL:n sopimuksista mukaan tulivat kustannustoimittajat ja sähköiset viestimet.

Mediaunionin ja VKL:n välinen sopimus on voimassa lokakuun loppuun 2014. Lähdemme mukaan raamisopimukseen vasta, kun nykyinen sopimuksemme päättyy tämän vuoden syyskuun lopussa. Miksi sitten TEAM ja Pro eivät tulleet mukaan? Siihen vaikutti kenties työaikakysymysten sitominen sopimukseen ja liian suuri yrityseräosuus korotuksista, ja sille haluttu täysi perälautamalli. Mene ja tiedä.

Neuvottelut käytiin melkoisen lyhyellä aikataululla, sillä valtion mukanaolo vaati nopeita päätöksiä. Raamisopimuksen neuvottelujen ohessa ovat STTK:n liitot tutkineet, minkälainen mahdollinen tulevaisuuden työmarkkinamalli voisi olla. Yhtenä hyvänä pohjana voisi olla juuri raamisopimuksen malli. Nyt on hyvä aika jatkokehitellä raamia. Ryhmässä on myös käyty läpi muiden maiden työmarkkinamalleja, mutta mikään niistä ei suoraan istu suomalaiseen työmarkkinakenttään.

Oman lehtemme uudelleenjärjestelyistä olemme jo pitkään käyneet neuvotteluja. Painomaailman tai Gutenbergin kanssa emme päässeet yhteiseen liittojen hallinnoimaan lehteen. Kun Painomaailma teki yhteistyösopimuksen AGI:n kanssa ja perustettiin uusi Print&Media, heräsi kiinnostuksemme.  Päädyimme ratkaisuun, jonka mukaan teemme edelleen omaa lehteä, vaikkakin suppeampana. Jakelussa olemme yhdessä Print&Median kanssa. Toivottavasti päätös otetaan jäsenistössämme hyvin vastaan. Tarkoitus on saada jäsenien ulottuville sekä hyvä alan ammattilehti että oma järjestölehti, jossa pääsemme paneutumaan paremmin oman liittomme asioihin. Aika näyttää miten onnistumme.

Valtuuston viime vuoden viimeisessä kokouksessa lehtiasia saatiin päätettyä yksimielisesti. Samoin toimintasuunnitelma tälle vuodelle hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvion osastopalautteen suuruudessa hallituksen esitys ei valtuustoa miellyttänyt. Niinpä valtuusto näytti voimansa ja vei läpi oman esityksensä.

Valtuuston jäsenten kokousten osallistumisaktiivisuuteen on puheenjohtaja syystäkin puuttunut, sillä vuonna 2011 aktiivisuusprosentti oli 71,2 ja edellisenä vuonna 68,18. Siis noin joka kolmas edustaja on ollut poissa kokouksista.

Osastojen vuosikokouksia on jo pidetty, osa on vielä pitämättä. Monissa osastoissa vuosikokous on myös valintakokous. Toivottavasti osastot löytävät hyviä vetäjiä toimintansa pyörittämiseen. Vuosikokouksissa myös päätetään loppuvuoden toiminnasta ja varojen käytöistä. Toivotan hyviä päätöksiä ja runsasta osanottoa osastojen kaikenlaisiin tapahtumiin!

Savo-Karjalan Faktorit ja Toimihenkilöt -vuosikokous

Koivistolle yhdeksästoista puheenjohtajuuskausi

Savo-Karjalan Faktorit ja Toimihenkilöt ry kokoontuivat vuosikokoukseensa 28. tammikuuta Pieksämäelle. Hyvät kokouspuitteet tarjosi Hotelli Savonsolmu, ja paikalle oli kireästä pakkasesta huolimatta saapunut runsaasti jäseniä.

Lehtiseppien isännät Jukka Saari ja Ari Hyytiäinen.
Lehtiseppien isännät Jukka Saari ja Ari Hyytiäinen.

Ennen kokousta tutustuimme Lehtiseppien Pieksämäen painotaloon. Painohan on yksinomaan lehtipaino, jossa lehtituotanto hoidetaan yhdellä rotaatiolla. Painossa tehdään yli sata erilaista tabloid-lehteä, keskipainoksen ollessa noin 10 000 kappaletta. Keskiviikkoisin on viikon kiireisin päivä, silloin painetaan 37 erilaista lehteä. Isäntinä painossa toimivat huoltoasiantuntija Ari Hyytiäinen ja järjestelmäasiantuntija Jukka Saari.

Kokouksen aluksi Heidelberg Finlandin uusi edustaja Juha Kervinen esittäytyi ja kertoi lyhyesti yrityksen tarjoamista kuivapainolevyistä ja pesureista. Liiton ajankohtaisista asioista kertoi liiton toiminnanjohtaja Pekka Teinilä.

Kokouksessa valittiin osastolle puheenjohtaja ja johtokunta. Puheenjohtajana jatkaa jo yhdeksättä-toista kauttaan Kari Koivisto. Johtokuntaan valittiin Juha-Matti Aho, Mika Saari, Timo Valtonen ja Tarja Koponen sekä varaedustajiksi Ari Ahonen ja Marja-Liisa Osala. Eri paikkakuntien edustajina toimivat Pieksämäellä Ari Hyytiäinen, Iisalmessa Marko Taskinen, Joensuussa Mikko Halonen, Kajaanissa Eero Määttä, Varkaudessa Kirsi Björn ja Kuopiossa Juha-Matti Aho. Yhdistyksen asiamiehenä jatkaa Esko Kauppinen Kuopiosta. Yhdistyksen valokuva-arkistoa ylläpitää Aulis Harju.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin huomautuksitta, samoin tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Teksti ja kuva Pekka Teinilä