Pitkä sopimus

Toiminnanjohtajalta helmikuussa 2012.
Valtakunnallisen raamisopimuksen aikaansaaminen erittäin kattavana huipensi vuoden 2011. Raamin ulkopuolelle jäivät alaltamme TEAM:n ja Pro:n sopimukset, SJL:n sopimuksista mukaan tulivat kustannustoimittajat ja sähköiset viestimet.

Mediaunionin ja VKL:n välinen sopimus on voimassa lokakuun loppuun 2014. Lähdemme mukaan raamisopimukseen vasta, kun nykyinen sopimuksemme päättyy tämän vuoden syyskuun lopussa. Miksi sitten TEAM ja Pro eivät tulleet mukaan? Siihen vaikutti kenties työaikakysymysten sitominen sopimukseen ja liian suuri yrityseräosuus korotuksista, ja sille haluttu täysi perälautamalli. Mene ja tiedä.

Neuvottelut käytiin melkoisen lyhyellä aikataululla, sillä valtion mukanaolo vaati nopeita päätöksiä. Raamisopimuksen neuvottelujen ohessa ovat STTK:n liitot tutkineet, minkälainen mahdollinen tulevaisuuden työmarkkinamalli voisi olla. Yhtenä hyvänä pohjana voisi olla juuri raamisopimuksen malli. Nyt on hyvä aika jatkokehitellä raamia. Ryhmässä on myös käyty läpi muiden maiden työmarkkinamalleja, mutta mikään niistä ei suoraan istu suomalaiseen työmarkkinakenttään.

Oman lehtemme uudelleenjärjestelyistä olemme jo pitkään käyneet neuvotteluja. Painomaailman tai Gutenbergin kanssa emme päässeet yhteiseen liittojen hallinnoimaan lehteen. Kun Painomaailma teki yhteistyösopimuksen AGI:n kanssa ja perustettiin uusi Print&Media, heräsi kiinnostuksemme.  Päädyimme ratkaisuun, jonka mukaan teemme edelleen omaa lehteä, vaikkakin suppeampana. Jakelussa olemme yhdessä Print&Median kanssa. Toivottavasti päätös otetaan jäsenistössämme hyvin vastaan. Tarkoitus on saada jäsenien ulottuville sekä hyvä alan ammattilehti että oma järjestölehti, jossa pääsemme paneutumaan paremmin oman liittomme asioihin. Aika näyttää miten onnistumme.

Valtuuston viime vuoden viimeisessä kokouksessa lehtiasia saatiin päätettyä yksimielisesti. Samoin toimintasuunnitelma tälle vuodelle hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvion osastopalautteen suuruudessa hallituksen esitys ei valtuustoa miellyttänyt. Niinpä valtuusto näytti voimansa ja vei läpi oman esityksensä.

Valtuuston jäsenten kokousten osallistumisaktiivisuuteen on puheenjohtaja syystäkin puuttunut, sillä vuonna 2011 aktiivisuusprosentti oli 71,2 ja edellisenä vuonna 68,18. Siis noin joka kolmas edustaja on ollut poissa kokouksista.

Osastojen vuosikokouksia on jo pidetty, osa on vielä pitämättä. Monissa osastoissa vuosikokous on myös valintakokous. Toivottavasti osastot löytävät hyviä vetäjiä toimintansa pyörittämiseen. Vuosikokouksissa myös päätetään loppuvuoden toiminnasta ja varojen käytöistä. Toivotan hyviä päätöksiä ja runsasta osanottoa osastojen kaikenlaisiin tapahtumiin!

Mediaunionin valtuuston syyskokous: Osastopalaute vuoden 2009 tasolle

Mediaunionin valtuusto kokoontui joulukuussa päättämään jäsenmaksun suuruudesta, talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, palkkioista ja avustuksista. Samalla käsiteltiin liittohallituksen kokoukselle tuomat esitykset, kuten lehtiuudistus ja raamisopimuksen hyväksyminen.

Kokouksen avauspuheenvuorossa valtuuston puheenjohtaja Jukka Väkeväinen painotti muutamia asioita, jotka tuovat haastetta murroksessa olevalle alalle. Vuoden vaihteessa tilattaville lehdille voimaan tulleen arvonlisäveron vaikutus ilmoitustuloihin, lukijamääriin ja lehtitilauksiin sekä sitä kautta työllisyyteen ja alan kannattavuuteen nähdään melko nopeasti.

Puheenjohtaja otti esille myös TEAM:läisten keväällä alkavien työehtosopimusneuvottelujen mahdollisen vaikutuksen työrauhaan sekä liittomme esimiesasemassa toimivien jäsenten toiminnan vaikeutumiseen.

Haasteellisena Väkeväinen piti myös sitä, että nuorilta puuttuu kiinnostusta esimiestehtäviin. Tuotannon tehtävistä saatava korvaus on monesti samansuuruinen ilman esimiesvastuuta. Lääkkeenä voisi olla työehtosopimukseemme kirjattava kunnollinen marginaalisääntö. Liiton talouteen valtuuston puheenjohtajalla oli kaksi evästystä: omasta kunnosta huolehtiminen ja uusien jäsenten hankinta.

Huolta ikärakenteesta ja aktiivien määrästä

Liiton puheenjohtaja Mikko Honkasen jatkoi puheenvuorossaan Väkeväisen linjoilla. Mikko esitti yhtenä keinona esimiesten vertaistoimintaa verkottumalla, mutta painotti kuitenkin, ettei tämä tarkoita yrityssalaisuuksien loukkaamista.

Edelleen puheenjohtaja esitti huolenaiheensa jäsenistön ikärakenteesta ja siitä, kuinka pienellä teknisten määrällä ala jatkossa toimii. Myös ylempien toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden tehtävärajat ovat melkoisen hämärät.

Liiton toimikunnissa toimivien aktiivien määrä on usein keskittynyt samoille henkilöille. Se on luonnollisesti uusien ajatusten ja ideoiden kannalta huono asia. Liiton viestintää voisi hyödyntää enemmän toimikuntien väliseen ajatusten vaihtoon, ja ajankäyttö olisi helpompaa.

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti työehtosopimustilanteemme ja syyt siihen, miksi olemme eri kierrossa muiden alan liittojen sopimuksiin nähden. Puheessaan Mikko myös kertoi raamisopimusesityksestä ja perusteli, miksi tes-neuvottelijat päätyivät esitykseen sopimuksen hyväksymiseksi. Puheenjohtaja otti myös kantaa tilattavien lehtien arvonlisäveron vaikutuksen arviointiin. Hän totesi, että monet yritykset ovat aloittaneet yt-neuvottelut vedoten tulevaan arvonlisäveroon ja sen henkilöstövaikutuksiin.

Lehden kustantaja vaihtuu

Liittohallituksen esityksiä valtuustolle oli kolme. Ensimmäisenä oli hallitusedustajan vaihdos Seppo Parkkosen siirtyessä eläkkeelle. Hallitus esitti hänen tilalleen Jukka Rautavaaraa.
Toisena esityksenä oli Faktori-lehden muuttaminen ammattilehdestä järjestölehdeksi. Samalla ilmestymistiheys muuttuu viidestä neljäksi lehdeksi vuodessa. Lehden mukana tulee Print&Media –lehti, ja jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tilata Print&Media-lehden muut numerot jäsenetuhintaan. Faktori-lehden julkaisija on edelleen Mediaunioni, mutta kustantajana AGI Suomi.

Kolmantena esityksenä hallitus toi valtuustolle raamisopimuksen neuvottelutuloksen hyväksymisen, koska sopimuskausi on yli kaksivuotinen. Neuvottelutulos käsiteltiin kohta kohdalta, ja ainoastaan työaikaa koskevan esityksen osalta haluttiin tarkennusta. Siinä asiassa olemme samassa pulkassa TEAM:n mahdollisen työaikaratkaisun kanssa.

Valtuusto näytti hallituksen esityksille vihreää valoa. Valtuuston käsittelyyn otettiin myös vuoden 2012 toimintasuunnitelma. Ainoastaan kahteen kohtaan tuli pienet tarkennukset, eli lehden ilmestymismäärään ja työehtosopimuksemme voimassaolon pidentymiseen.

Talousarvion käsittelyn aloitti liiton taloudenhoitaja Kari Koivisto esittelemällä laaditun talousarvion. Hän perusteli myös, miksi esitettyihin lukuihin on päädytty. Hallituksen esittämä talousarvio oli laadittu 1,4 % jäsenmaksuun, josta työttömyyskassamme osuus on 0,22 % ja osastoille palautettava osuus 0,25 %. Valtuusto oli esittänyt vuosikokouksessa pontena, että osastopalautus olisi nostettava vuoden 2009 tasolle – 0,3 %, mutta hallitus oli talousvaliokunnan esityksestä päättänyt laatia talousarvion 0,25 % osastopalautteella. Valtuusto esitti palautteen nostamista. Valtuuston kanta voitti äänestyksessä, joten talousarvio hyväksyttiin korotetulla osastopalautusmuutoksella.

Toimihenkilöiden palkkiot vahvistettiin vuoden 2011 mukaisiksi. Myös avustukset pysyivät entisillä tasoillaan. Liiton tilintarkastajaksi vahvistettiin KHT Kimmo Laitinen KPMG Oy:stä.
Liittovaltuuston esityksenä oli kolmen HFK:n valtuustoedustajan vaihdos. Valtuustosta jäivät pois Kari Honkanen, Kari Korhonen ja Kaisu Tolvanen ja tilalle tulivat Harri Ainamo, Camilla FyhrqvistKokkonen, Susanna Lindfors ja Antti Vainio. Pekka Teinilä

Valtuustoedustaja Harri Papinsaari syventyneenä tutkimaan kokouspapereita