Työhyvinvoinnin perustyöhön uutta virtaa

Työelämälle haetaan nyt laatua ja työhyvinvoinnista välinettä kestäville työurille. Työhyvinvointia voi edistää ja kehittää, mutta miten? Työturvallisuuskeskuksen (TTK) Työhyvinvointikortti-koulutus ja Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa: sykettätyöhön.fi antavat vastauksia työhyvinvoinnin perusasioista.

Työhyvinvointi rakentuu työpaikan arjessa, ja siitä on vastuussa koko työyhteisö. Työhyvinvointi tarkoittaa terveellistä, turvallista ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Siihen kuuluu myös kokemus työn mielekkyydestä ja tuesta elämän hallinnalle.

Työhyvinvointikortti-koulutuksesta vauhtia

TTK tarjoaa työpaikoille Työhyvinvointikortti-koulutusta yhdeksi työhyvinvoinnin edistämisvälineeksi. Päivän koulutuksessa keskitytään perusasioihin. Ensin työhyvinvoinnille annetaan sisältö sen osatekijöiden, roolien, vastuiden ja säädösten kautta. Sitten keskitytään johtamiseen, osaamiseen, työyhteisön toimintaan ja yhteistyöhön, terveyden ja työkyvyn edistämiseen.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa arvioidaan työpaikan työhyvinvoinnin tilannetta, voimavaroja ja kehittämistarpeita. Koulutuksen jälkeen tehtävää jatketaan työpaikalla.

Kiinnostusta riittää – kortteja tuhannella

Työhyvinvointrikortti-koulutukset alkoivat syksyllä 2011, sitä ennen koulutusta pilotoitiin lähes 20 työpaikalla. Koulutus on kiinnostanut niin esimiehiä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä kuin työntekijöitäkin. Työhyvinvointikortti oli tammikuussa jo 1000 henkilöllä.

Palautteissa on kiitelty päivän monipuolisuutta ja tarpeellisuutta. Koulutus herättää osallistujat miettimään, miten yhteistyöllä voi edistää työhyvinvointia ja millaisia kehittämispolkuja työpaikalla tarvitaan. Ideat kirjataan muistiin välittömästi. Avoin koulutus motivoi osallistujat muutosagenteiksi työpaikoillaan.

Sykettätyöhön.fi – ilmainen palvelu työhyvinvoinnin perustyöhön

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa sykettätyöhön.fi avattiin tammikuussa 2012. Sykettä työhön tarvitaan, mutta ylikierroksista kannattaa pyristellä pois. Verkkopalvelun sisällöt tukevat Työhyvinvointikortti-koulutuksen sisältöjä: työhyvinvointi johtamisessa, toimiva työyhteisö, työn vaarojen ja kuormituksen hallinta, osaamisen kehittäminen ja terveys ja työkyky.

Palvelu auttaa ratkomaan ongelmia, jotka haittaavat sujuvaa työntekoa. Se on suunnattu erityisesti pk-yrityksille työhyvinvoinnin perustyön tekemiseen ja kehittämiseen.

Palveluun rekisteröitynyt asiakas kokoaa ohjatusti työpaikan työhyvinvoinnin perustiedot yhteen. Hän voi kerätä myös työkollegojensa mielipiteet työhyvinvoinnin tasosta. Tulosten perusteella käyttäjä saa automaattisesti toimenpide-ehdotuksia ja tehtävälistaa kehittämistyöhön. Myös tietopankki ja suora yhteys alan asiantuntijoihin vauhdittavat työhyvinvointiin panostusta.

Tervetuloa mukaan

Kuukausittaisilla Sykettä työhön -tapahtumaviikoilla voi ladata uutta videomateriaalia työhyvinvointityön tueksi, esittää online-kysymyksiä asiantuntijalle ja lukea työpaikkaesimerkkejä.
Tapahtumaviikot ovat myös TTK:n kumppaniverkostolle ja esimerkillisille työpaikoille paikka näkyä ja kuulua. TTK on kokoamassa maan johtavia työhyvinvoinnin asiantuntijoita mukaan sisällön kehitykseen. Heidän kanssaan palvelusta kasvaa entistä kiinnostavampi.

Kirjoittajat
Asiantuntija Pirkko Mäkinen, TTK, vastuualueina työterveyshuolto, työhyvinvointi, Työhyvinvointikortti
Asiantuntija Jarna Savolainen, TTK, vastuualueina työhyvinvoinnin palvelut ja kohtaamispaikka

Työhyvinvointikortti


Työhyvinvointikortti-koulutus – sysäys työhyvinvoinnin kehittämiseen
http://www.tyohyvinvointikortti.fi

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa on ilmainen palvelu työpaikkojen työhyvinvoinnin perustyöhön.
http://www.sykettätyöhön.fi
http://www.facebook.com/tyohyvinvointi

Keskustelua, kommentointia, verkostoitumista http://www.ttk.fi/paiva_tyohyvinvoinnille_blogi