Yhdysmieskurssi 2/2012: Työhyvinvointikorttikoulutusta ja tes -asiaa

Syksyinen yhdysmieskurssi 25.10. -26.10.2012 jakautui tänä vuonna kahteen osaan. Viikonloppuna perehdyttiin sekä työehtosopimuksen raamisopimukseen ja liiton tulevaisuusnäkymiin että työhyvinvointikorttikoulutukseen. Kurssille osallistui kaikkiaan 29 yhdysmiestä ympäri Suomen.

Aloitimme kurssin TTK:n asiantuntijan Jarna Savolaisen vetämällä työhyvinvointikorttikoulutuksella. Tavoitteena oli, että jokainen osallistuja saisi työhyvinvointikortin. Koulutus tapahtui Ammattiliitto Pron tiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Jokainen osallistuja oli ennen koulutusta tehnyt omasta työyhteisöstään esitehtävän, joka käsitteli oman työpaikan työilmapiiriä.

Koulutus jakautui viiteen pääteemaan: työhyvinvoinnin näkökulmia, työhyvinvointi johtamisessa, työyhteisön toiminta, terveys ja työkyky ja lopputentti. Työhyvinvoinnin näkökulmat -osassa tarkennettiin, mitä työhyvinvointi oikeasti tarkoittaa. Mitkä ovat sen tarpeet ja voimavarat, säädös- ja sopimusperusta sekä tuottavuus ja työhyvinvointi, joka varmasti kiinnostaa myös työnantajiamme.

Työhyvinvointi johtamisessa -osa koostui kolmesta aihealueesta: työhyvinvointi osana strategista ja päivittäistä johtamista, turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö sekä ammattitaito ja osaaminen.

Osassa Työyhteisön toiminta keskityttiin kahteen asiakokonaisuuteen: työyhteisö, osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen sekä toimintamalleihin epäasiallisessa kohtelussa ja ristiriitatilanteissa. Terveys ja työkyky -osa sisälsi asiaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja työkyvyn puheeksiottamisesta ja varhaisesta tuesta.

Päivän teemojen käsittelyn ja muutaman ryhmätyön jälkeen pääsimme päivän huipennukseen eli lopputenttiin, jossa päivän aiheiden sisäistäminen testattiin. Vielä ei ole selvillä, kuinka moni läpäisi loppukokeen ja saa työhyvinvointikortin. Reputtaneillakin on aina mahdollisuus uusintatenttiin, ja toivonkin, että jatkossa kortti on kaikilla.

Työehtosopimus toisen päivän aiheena

Kurssipalautteen perusteella suurin osa osallistujista piti korttikoulutusta ja kouluttajaa erittäin hyvinä. Ensimmäisen päivän loputtua kurssilaiset siirtyivät Tallinnan laivalle, sillä toinen kurssipäivä pidettiin Viron pääkaupungissa.

Aloitimme työehtosopimuksen sisältöön pureutumisen käymällä lävitse jatkosopimuksen palkankorotukset. Samalla pohdimme, minkälaisia evästyksiä yhdysmiehillä olisi seuraavalle neuvottelukierrokselle.

Toisena mielenkiintoisena aiheena oli erilaisten yrityseräjakoperusteiden avaaminen esimerkein. Oli pieni yllätys, että vain harvoissa yrityksissä mentiin suoraan perälautamallin mukaisesti. Yrityksissä siis ymmärrettiin hyvin allekirjoituspöytäkirjan ohjeistus. Käytiin myös kovasti keskustelua koko yrityserästä: onko se hyvä vai huono tapa jakaa palkankorotuksia paikallisesti sopien? Mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan.

Liiton puheenjohtaja Mikko Honkanen avasi lopuksi kurssilaisille liiton tulevaisuuden suunnitelmia, jotka kiinnostivat kaikkia kovasti. Mahdollinen yhteistyön tiivistäminen Pron kanssa toteutuisi vuoden 2014 alussa. Aika näyttää, mihin lopputulokseen päädytään.  Teksti ja kuvat Pekka Teinilä

TTK:n asiantuntija Jarna Savolainen perehdytti kurssilaiset hyvin työhyvinvointiin.
Kurssin toisen päivän koulutus tapahtui Tallinnassa.

Miten huolehditaan työhyvinvoinnista?

Työhön liittyvät monimuotoiset joustot ovat lisääntymässä ja niitä arvostetaan. Parhaimmillaan työ joustaa yksityiselämän tarpeiden mukaan. Vastavuoroisesti ollaan valmiita puurtamaan joskus pitkääkin päivää. Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, kun työaika ja -paikka vaihtelevat hyvinkin paljon? Siitä kertoo Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asiantuntija Päivi Rauramo Work goes happy -työhyvinvointikiertueella 3.10.2012 Tampereella.

Työsuhteet ja työajat monimuotoistuvat, epätyypilliset työsuhteet ovat tulleet työmarkkinoille jäädäkseen. Kokonaiskuormitus muodostuu sekä työn että vapaa-ajan yhteisvaikutuksesta. Jos työntekijä ehtii toipua työpäivän aikana tai pian sen päätyttyä rasituksesta ja pystyy viettämään täysipainoista, virikkeellistä vapaa-aikaa, ponnistelujen ja palautumisen välillä vallitsee tasapaino.

– Jos palautuminen ei ole mahdollista tai riittävää, ihmisen on koko ajan ponnisteltava yhä enemmän selviytyäkseen työstään. Tällainen tilanne altistaa terveyttä haittaavalle kuormittumiselle ja työuupumukselle, Rauramo sanoo.

Ihmisen kokema kuormitus on yksilöllistä.

– Jonkun mielestä jatkuvat uudet haasteet ja muutokset tuntuvat rasittavilta, kun taas jollekulle toiselle ne ovat keskeinen motivaatiotekijä, Rauramo toteaa.

Keskeisiä, haitalliselle stressille altistavia, yksilöpsykologisia tekijöitä ovat tunnollisuus, vaativuus ja taipumus perfektionismiin. Muut tekijät liittyvät organisaatioon, työyhteisöön ja -ympäristöön sekä yksityiselämän tilanteeseen mukaan lukien terveys, elämäntavat, ihmissuhteet ja talous.

Työn ja voimavarojen yhteensopivuus

 • Kuormitus on ihmiselle välttämätöntä.
 • Liiallinen kuormitus aiheuttaa kuormittuneisuutta.
 • Sopiva kuormitus mahdollistaa riittävän palautumisen.
 • Työn jälkeen pystyy rentoutumaan melko pian ja nukkumaan mennessä on levollinen olo.
 • Herätessä tuntee itsensä levänneeksi ja työssä vireäksi.
 • Terve ihminen kestää yleensä lyhytaikaisesti voimakkaitakin kuormitushuippuja.
 • Pitkäaikainen tai liian voimakas kuormitus altistaa sairastumiselle.
 • Oleellista on palautuminen ja kohtuus.

Mobiili työ ja On line -elämä

Monilla työpaikoilla työskentelee yhä enemmän liikkuvaa ja monipaikkaista tietotyötä tekeviä eli mobiileja työntekijöitä. Mobiililla työllä tarkoitetaan sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Matkustamisen kuormittavuuteen vaikuttavat matkapäivien määrä, matkojen pituus ja se, sisältyykö matkustaminen työaikaan vai tehdäänkö työmatkat vapaa-ajalla.

– Sosiaalinen media saattaa imaista mukaan illalla, kun olisi unen aika, tai kesken työpäivän, ja siten työtehtävät voivat siirtyä varsinaisen työajan jälkeen tehtäviksi, Rauramo muistuttaa. Jos lyhyetkin tauot täytetään musiikilla, kuvilla ja tekstiviesteillä, aivot väsyvät, suorituskyky laskee ja unen laatu heikkenee.

Hyvä työ ja elämä

– Kunkin yksilön on aika ajoin hyvä pysähtyä pohtimaan tekijöitä, jotka aiheuttavat haitallista kuormittumista itselle, ja sitten puntaroida vaikkapa esimiehen, asiantuntijan, puolison tai ystävän kanssa, miten tilannetta voisi parantaa, Rauramo korostaa.

Työnantajan vastuulla on seurata työntekijöiden työaikaa ja kuormittumista sekä ryhtyä toimiin, kun normeista poiketaan tai haitallista kuormittumista ilmenee. Organisaatiokulttuuri arvoineen luo edellytykset työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhteensovittamiselle. Vapaus vaatii vastuuta. Perustehtävän ymmärtäminen, säännöt, sopimukset ja vastuullinen toiminta kaikilla tasoilla kaipaavat tuekseen aitoa välittämistä. Työntekijän tukeminen eri elämän vaiheissa on tärkeää

Tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi

 • Vallitsevatko työpaikalla realistiset odotukset ja normit ”sopivasta” työpäivän pituudesta?
 • Uskallanko lähteä töistä ajoissa ja kieltäytyä (jatkuvista) ylitöistä?
 • Mihin työaika todellisuudessa kuluu? Mihin sen pitäisi kulua? Tunnistatko ”aikavarkaita”?
 • Mitkä tekijät työssä ja vapaa-ajalla häiritsevät tai estävät työn sujumista ja hyvinvointia? Mitkä tukevat?

Muista myös

 • Vähemmän on enemmän: mieti, mikä on tärkeää ja keskitä voimavarsi siihen.
 • Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty: Tee päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosisuunnitelmat ja pitäydy niissä.
 • Uskalla sanoa EI: Pidä huolta oman vapaa-ajan viettoon liittyvästä vaikutus- ja valintamahdollisuudesta sekä päätöksenteosta.

Lisätietoja

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin suurtapahtuma 5.-7.9.2012 Tampereella

Turvallisuus 2012, Security 2012, Työhyvinvointi 2012 -messut järjestetään 5.-7.9.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Pohjoismaiden merkittävimpään turvallisuusalan messutapahtumaan odotetaan yli 12 000 alan ammattilaista ja noin 250 näytteilleasettajaa. Kansainväliset Turvallisuus-, Security- ja Työhyvinvointi -messut avaa sisäasianministeri Päivi Räsänen ja juhlapuhujana avajaisissa toimii TTK:n toimitusjohtaja Jorma Löhman.

Turvallisuus 2012 -messut esittelee pelastustoimen, työturvallisuuden, ympäristöturvallisuuden ja ensiavun.

Työhyvinvointi 2012 -messut keskittyy työterveyteen, työsuojeluun, työkykyyn sekä alan neuvontaan, koulutukseen ja konsultointiin. Mukana on myös toiminnallista ohjelmaa, kuten jumppahetkiä, kehonkoostumus- ja verenpainemittauksia sekä pyöräergometri- ja puristusvoimatestejä.

Security 2012 -messujen teemat ovat asuminen ja henkilöturvallisuus, yritysturvallisuus ja riskien hallinta sekä tekniset ratkaisut ja koulutus.

Osastoilla esiteltävien tuotteiden, palvelujen ja uutuuksien lisäksi messuvieraat voivat tutustua ajankohtaisiin aiheisiin seminaareissa sekä tietoiskuissa, joita järjestetään messuilla kaikkiaan lähes 80.

Turvallisuus 2012: http://www.turvallisuusmessut.fi

Security 2012: http://www.securitymessut.fi

Työhyvinvointi 2012: http://www.tyohyvinvointimessut.fi

 

Kirjauutuus: Työhyvinvointi kilpailuetuna

Työhyvinvointi ei ole pelkkä klisee, vaan aito kilpailuetu. Liikuntasetelit, tykypäivät ja ilmapiiritutkimukset ovat yksittäisiä temppuja, jolla voidaan sattumalta edistää työhyvinvointia. Hyvän työelämän aikaansaamiseksi on ymmärrettävä sekä työhyvinvoinnin kokonaisuus että kaikki ne tekijät, joista organisaation hyvinvointi syntyy.

Kirjoittaja Kirsti Kehusmaa on työpsykologiaan erikoistunut tekniikan lisensiaatti, joka on aiemmin julkaissut kirjat Strategiatyö – organisaation voimanlähde ja Toimitusjohtaja – kulmahuoneen kuningas, ritari ja narri. Uusin teos ei ole temppukirja, mutta siitä saa silti oivalluksia, uusia ajatuksia ja näkemyksiä vaikutusmahdollisuuksista oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Käytännön esimerkit, ohjeet ja toimintamallit näyttävät suuntaa. Kirsti Kehusmaa: Työhyvinvointi kilpailuetuna 2011. Helsingin Kamari Oy. 234 s. ISBN: 9789522461391