Työeläkeotteella aiempaa kattavammin tietoa

Työeläkeotteella on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana kaikki työeläkkeeseen vaikuttavat tiedot. Otteella on sekä yksityisen, julkisen työnantajan palveluksessa että yrittäjätoiminnasta kertynyt eläke. Tiedot otteella perustuvat vuoden 2011 loppuun saakka kertyneisiin ansioihin.

Lisäksi 50 vuotta täyttäneet saavat arviolaskelmat vanhuuseläkkeestä.

Jos tiedot työeläkeotteella ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään. Jos kuitenkin huomaat puutteita tai virheitä, kannattaa asiasta ilmoittaa eläkelaitokselle. Lain mukaan yksityisillä työeläkelaitoksilla on velvollisuus selvittää viimeisen kuuden vuoden ansiotietoja. Apuna tarkistuksessa voi käyttää työtodistuksia ja vuosittaisia palkkalaskelmia.

Kenelle ja kuinka usein työeläkeote tulee?

Työeläkeote postitetaan tämän vuoden aikana lähes kaikille 18–68 -vuotiaille Suomessa asuville, jotka eivät vielä ole eläkkeellä. Otekirjeen lähettää eläkelaitos, jossa henkilö on viimeksi ollut vakuutettuna. Julkisen alan palveluksessa olevat saavat syksystä alkaen otteen postitse Kevalta. Ensi vuodesta alkaen yksityisten alojen eläkelaitokset lähettävät vakuuttamilleen henkilöille työeläkeotteen postitse joka kolmas vuosi.

Otekirjeen voi milloin tahansa tarkistaa sähköisesti oman työeläkelaitoksensa sivustolta tai Työeläke.fi -verkkopalvelusta. Julkisen alan palveluksessa olevat saavat tietonsa Kevan verkkosivuilta loppuvuodesta 2012 alkaen.

Työeläkeotteella aiempaa kattavammin tietoa

Työeläkeotteella on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana kaikki työeläkkeeseen vaikuttavat tiedot. Otteella on sekä yksityisen, julkisen työnantajan palveluksessa että yrittäjätoiminnasta kertynyt eläke. Vuodesta 2005 eteenpäin mukana on myös eräiden sosiaalietuuksien (esim. äitiysraha, sairauspäiväraha) ja opiskelun perusteella kertynyt eläke. Kaikki tiedot otteella perustuvat vuoden 2011 loppuun saakka kertyneisiin ansioihin. Työnantajasta käytetään sen nykyistä nimeä.

Työeläkeote kertoo eläkekertymän edellisen vuoden loppuun. Lisäksi 50 vuotta täyttäneet saavat arviolaskelmat vanhuuseläkkeestä. Mahdollista oikeutta Kelan kansaneläkkeeseen tai takuueläkkeeseen työeläkeotteella ei näy. Myös elinaikakertoimen vaikutus on arvioitu mukaan karttuneeseen eläkkeeseen. Elinaikakertoimella eläkkeen määrä sopeutetaan elinajanodotteen muuttumiseen.

Työeläkeote syytä tarkistaa hyvin

Työeläkeote on tarkoitettu omaan työeläkkeen laskentaan vaikuttavien tietojen seuraamista ja tarkistamista varten. Tänä vuonna kokonaiskuvan muodostaminen ja tietojen tarkistaminen on entistä helpompaa, koska työeläkeotteella on mukana kaikki tähänastisen työuran aikaiset ansiot.

Jos kaikki tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään. Jos kuitenkin huomaa puutteita tai virheitä, kannattaa virheestä ilmoittaa eläkelaitokselle nopeasti. Lain mukaan yksityisillä työeläkelaitoksilla on velvollisuus selvittää viimeisen kuuden vuoden ansiotietoja. Apuna tarkistuksessa voi käyttää työtodistuksia ja vuosittaisia palkkalaskelmia.

Kenelle ja kuinka usein työeläkeote tulee?

Työeläkeote postitetaan tämän vuoden aikana lähes kaikille 18–68 -vuotiaille Suomessa asuville, jotka eivät vielä ole eläkkeellä. Otekirjeen lähettää eläkelaitos, jossa henkilö on viimeksi ollut vakuutettuna. Julkisen alan palveluksessa olevat saavat syksystä alkaen otteen postitse Kevalta. Ensi vuodesta alkaen yksityisten alojen eläkelaitokset lähettävät vakuuttamilleen henkilöille työeläkeotteen postitse joka kolmas vuosi.

Otekirjeen voi milloin tahansa tarkistaa sähköisesti oman työeläkelaitoksensa sivustolta tai Työeläke.fi -verkkopalvelusta. Tietoturvan takia sähköisen työeläkeotteen avaamiseen tarvitaan joko verkkopankkitunnukset tai sähköinen henkilökortti. Julkisen alan palveluksessa olevat saavat tietonsa Kevan verkkosivuilta loppuvuodesta 2012 alkaen.

Muutoksia työeläketurvaan

Työeläkkeisiin korotuksia ja maksuissa nousua

Yleinen työeläketurva on ollut voimassa vuonna 2012 puoli vuosisataa. Merkkivuoteen ajoittuu entistä kattavamman työeläkeotteen lähettäminen kaikille 18–68 -vuotiaille Suomessa asuville, ei eläkkeellä oleville henkilöille. Vuoden 2012 työeläkeote sisältää ensimmäisen kerran sekä yksityisen että julkisen sektorin ansiotiedot. Työeläkeotteelta voi tarkistaa koko työeläkekertymänsä, mihin kuuluu palkkatyö, yrittäjätoiminta ja eräät palkattomat etuudet.

Työeläkkeiden indeksikorotukset ja elinaikakerroin

Työeläkkeitä ja muita työeläkeindeksiin sidottuja maksettavia etuuksia korotetaan vuoden 2012 alusta 3,6 prosenttia. Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Continue reading ”Muutoksia työeläketurvaan”

Työeläkelain säätämisestä 50 vuotta

Suomessa työeläkettä kertyy kaikille ansiotyöstä

Käytännössä kaikki palkkatyö Suomessa kerryttää työeläkettä. Vakuutuksen piiriin kuuluvat 18 – 68-vuotiaat. Kertyvä eläke lasketaan työansioiden perusteella. Ansiotyön lisäksi opiskelusta tai oman lapsen kotona hoitamisesta kertyy työeläkettä.

Edellä aloitettua listaa voi jatkaa sairauspäivärahan, työkyvyttömyyden, työttömyyden, vuorotteluvapaan ja määräaikaisen ulkomaan työkomennuksen ajalla. Nämäkin elämänvaiheet kerryttävät tietyin edellytyksin työeläkettä. Jopa eläkeaikana, ennen 68 ikävuotta, työansiot tuottavat lisää työeläkettä.

Työeläketurva on kehittynyt yhteiskunnan mukana. Aluksi työeläke oli vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle, mutta jo vuodesta 1967 mukaan tulivat lesket ja orvot. Kun 70-luku alkoi, vakuutettiin yrittäjät (YEL) ja maatalousyrittäjät (MYEL). Senkin jälkeen turvaa on tehty monin tavoin kattavammaksi. Viimeksi vuonna 2009 mukaan tulivat Suomesta apurahaa saavat.
Työeläkkeen ehdot eivät vaihtele esimerkiksi sukupuolen, työehtosopimusten tai kansalaisuuden perusteella. Ansaittu työeläketurva on perustuslain suojaama. Työpaikkaa vaihtava säilyttää kertyneen turvansa ja eläkkeen tarvitsijalle maksetaan eläke, kun edellytykset siihen täyttyvät.

Monia toimijoita – yksi turva

Työeläketurva on ollut voimassa ja sitä on kehitetty 50 vuotta. Ensimmäinen yleinen työeläkelaki TEL säädettiin 8.7.1961 ja pian sen jälkeen lyhytaikaisten työsuhteiden LEL. Lait tulivat voimaan 1.7.1962. Tätä ennen vain osalla viranhaltijoista ja merimiehillä oli ollut lakisääteinen työeläke.
Työeläke on useiden ja keskenään kilpailuasemassa olevien yhtiöiden, kassojen ja säätiöiden hoidossa. Mukana on myös alakohtaisia laitoksia. Hajautuksesta ja kilpailusta huolimatta suomalaisesta työeläketurvasta rakentuu lakisääteinen järjestelmä.

Kun elämä etenee ja työkykyä riittää, ihmisen tarvitsee ottaa yhden ainoan kerran yhteyttä eläkejärjestel-mään: hakiessaan vanhuuseläkettä. Silloinkin eläkehakemus tarvitsee tehdä yhden kerran ja yhteen paikkaan, olipa hakijan työura miten kirjava tahansa. Eläketurvan toimijat, eli kaikki eläkelaitokset, Eläketurva-keskus ja Kela hoitavat hakemuksen eteenpäin ja järjestävät keskenään edunsaajan työeläkkeen maksatuksen.

Lisätiedot: johtaja Hannu Uusitalo 010 751 2579 tai tiedottaja Kimmo Kontio 050 517 8609
Eläketurvakeskus. http://www.etk.fi

Yleisen työeläkelain säätäminen vaati pitkää taustatyötä. TEL- ja LEL-lait 1961 pohjautuivat pitkälti vuosia toimineen eläkekomitean mietintöön.
Eläkekomitean puheenjohtaja Teivo Pentikäinen (oik.) luovuttaa mietintöä sosiaaliministeri Eeli Erkkilälle 20.9.1960.