Kovia ja pehmeitä arvoja

Puheenjohtajalta helmikuussa 2012.
Edellisen Faktorin pääkirjoituksessa odottelin toiveikkaasti vaikkakin epäilevänä raamisopimuksen syntyä. Syystalvi toikin sopimuksen mukanaan kovan väännön jälkeen. Samalla neuvottelimme mediaunionilaisille työehtosopimuksen, joka on voimassa aina vuoden 2014 syystalveen asti. Kun vientiteollisuus on vaikeuksissa, turvaa raami osaltaan ostovoimaamme ja sitä kautta kotimaista kysyntää.

Raamisopimus edustaa edunvalvonnan kovia arvoja, joissa sovitaan työsuhteen eduista ja kolmikantaisesti myös yhteiskunnan osuudesta. Niitä pehmeämpiä arvoja ja etuja edustaa mm. jäsenlehtemme Faktori. Uudistunut Faktori keskittyy erityisesti edunvalvonnan ja jäsenistön asioihin. Ammattilehden tarvetta ei ole unohdettu. Tarjoamme uutena jäsenetuna neljä Print&Media-lehteä vuodessa. Lehden loput kuusi numeroa voit tilata edulliseen jäsenetuhintaan. Koska kyseessä on ammattilehti, on tilausmaksu tietysti verovähennyskelpoinen.

Rinta rinnan painetun Faktorin kanssa kehitämme myös sähköistä Faktori.fi -sivustoa. Haluan, että siitä kehittyy vuorovaikutteinen yhteydenpitokanava jäsenistön, liiton hallinnon sekä osastojen välillä. Kehitysideat otetaan ilolla vastaan!

Olethan myös huomannut laajentuneen koulutustarjontamme. Kumppanimme TJS Opintokeskus järjestää koulutusta eri puolilla maata, ja voit valita kiinnostavan kurssin laajasta tarjonnasta. Kursseista tarkemmin tietoa osoitteessa http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutus/kurssit sekä Mediaunionin kotisivuilla. Miltä kuulostavat esimerkiksi urasuunnittelun opinnot tai Excel-jatkokurssi?

Jäsenetuterveisin, Mikko Honkanen
mikko.honkanen@mediaunioni.fi
040 5529 410

Käsittelyssä tes-muutokset ja yrityserä

Yhdysmieskurssi 3/2011

Vuoden viimeinen yhdysmieskurssi pidettiin 27.–28.10.2011 Tallinnassa Tallink Spa Hotellissa. Mukana oli kaikkiaan 22 osallistujaa. Yhdysmiesten edustus kattoi koko maan ja eri toimialan sektorit. Kurssi oli myös yhdysmiesten toimikauden viimeinen, sillä uudet valinnat tehdään vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi uuden työehtosopimuksemme muutokset. Jo tässä vaiheessa puhututti yhdysmiehiä eniten yrityserän jakaminen ja jaosta ohjeistaminen.

Monen mielestä tällaisten erien suuruus pitäisi olla hyvin pieni, sillä kun potin suuruus kasvaa, vaikeutuvat myös neuvottelut, ja erää käytetään mahdollisesti palkkakuoppaan joutuneiden teknisten kuoppakorotuksiin. Siihen se ei ole tarkoitettu. Keskustelua käytiin myös siitä, onko erän käyttö palkitsemisena hyväksyttävää. Esimerkiksi, jos tekninen on saanut yritykselle hankituksi hyvän tilauksen ja palkitsemiseen käytetään yrityserää.

TOVA tmv. palkkausjärjestelmän paikallisesti sopien käyttöönottomahdollisuus keskustelutti myös melkoisesti. Teimmekin ryhmätyön koskien meille sopivia mahdollisten palkkausjärjestelmien käyttöönottoa. Yhdysmiehet olivat pääosin sitä mieltä, että nykyistä järjestelmäämme modernisoimalla ja kehittämällä saisimme hyvän ja toimivan palkkausjärjestelmän.

Keskustelimme myös yrityskohtaisen erän neuvottelemisesta, tiedonsaannista ja jakoperusteista. Edelleen tilanne on se, että useissa yrityksissä neuvotteluja ei käydä, vaan työnantaja sanelee yksipuolisesti erän jakotavat. Monissa paikoin myös ilmoitusvelvollisuus jää hoitamatta.

Toivotaankin, että erän käytöstä pystyttäisiin järjestämään yhteistä koulutusta työnantajien kanssa. Yrityserän jaosta pitää tehdä kirjallinen sopimus josta ilmenee, että neuvotteluosapuolilla on sama käsitys koko erä käytöstä.

Seuraavaksi avattiin alalle ehkä tulevan raamisopimuksen sisältö. Keskustelua aiheuttivat sopimuksen alkamis- ja päättymisajankohta sekä korotusten rakenne ja korotusajankohdat. Myös se mietitytti, miten jo sovitut yrityserät istuvat mahdolliseen raamisopimukseen.

Käsittelimme lisäksi mahdollisesta yhdysmiesten yhteisestä keskustelufoorumista. Puheenvuoroista päätellen osalle tämä sopii, osa taas katsoi, ettei ainakaan työajan puitteissa ole aikaa mielipiteiden vaihtoon sosiaalisessa mediassa.

Viimeiseksi oli sana vapaa, ja se kirvoitti yhdysmiehet keskustelemaan alan nykynäkymistä ja tulevaisuudesta vilkkaasti. On hienoa, että niin erilaisten yritysten yhdysmiehiä kokoontuu yhteen vaihtamaan mielipiteitä. Monelle meistä keskustelu antoi uutta puhtia ja näkemyksiä. Kurssipalautteen mukaan tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä sekä sisällöllisesti että koulutuspaikankin osalta. Teksti ja kuvat Pekka Teinilä

Kuvatekstit
Yhdysmieskurssilaiset luokkakuvassa.
Matti Mikkola Sanomapaino Oy:stä.
Irma Piironen Edita Prima Oy:stä saapumassa koulutustilaisuuteen.