Osaaminen näkyväksi työtodistukseen

TJS Opintokeskuksen uusi maksuton opaskirja käsittelee työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Inka Ukkolan laatima opas neuvoo, kuinka osaaminen voidaan kirjata työtodistukseen tai huomioida suoraan työpaikalla ajatellen palkkauksen tai työtehtävien muutoksia.

Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koskettavat aina vain suurempaa joukkoa. Oman osaamisen näkyväksi tekemistä tarvitaan työnhaussa, mutta aihe voi tulla ajankohtaiseksi muustakin syystä.

Osaaminen näkyväksi työtodistukseen -oppaan osista ensimmäinen neuvoo, miten työntekijän työssä hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja dokumentoida oppilaitoksessa tapahtuvaa hyväksi lukemista varten. Toinen valmentaa työntekijää ja esimiestä laatimaan osaamisperustainen työtodistus työpaikan vaihtajalle. Kolmas osa käsittelee osaamisen tekemistä näkyväksi työpaikalla, jossa aihe koskettaa niin palkkauksen kehittymistä kuin työtehtävien muutoksiakin.

Maksuttomia oppaita voi kysellä omasta liitosta tai tilata suoraan TJS Opintokeskuksen verkkosivuilta http://www.tjs-opintokeskus.fi/aineistot

Ehdota Välkyn saajaa!

Palkitse yhdistysaktiivi!

Tunnetko Sinä jonkun tai joitakuita, joka ansaitsisi tulla palkituksi oivaltavasta ja uutta luovasta tavastaan tehdä yhdistystoimintaa? Huomaatko, että jonkun ihmisen tai ryhmän vaikutus tuntuu laajalti hänen omassa työyhteisössään ja kenties vielä laajemmin muuallakin?

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS jakaa joka syksy Vuoden Välkky -palkinnon sellaisesta ideasta tai toimintamuodosta, joka on edesauttanut ammattiyhdistyksen kehittymistä ja vaikuttavuutta. Sellaista voi olla esimerkiksi yhdistyksen luottamustoimisten ja aktiivien motivoiminen ja jaksamisen kehittäminen tai jäsenten työssä jaksamiseen ja työpaikan epäkohtien korjaamiseen vaikuttaminen. Palkinnon kautta halutaan tuoda esiin ja toisaalta ennakoida toimihenkilökenttään liittyviä ilmiöitä, tarpeita ja toiveita. Palkinnon välityksellä halutaan myös tiedottaa ja kierrättää uusia ideoita ja toimintamalleja.

Palkittuja aiheita ovat olleet mm. ammattiliittotietoutta lisäävä Ay Racing -seurapeli, tiettävästi maailman ensimmäinen akateeminen valituskuoro ja liiton jäsenten ammattieettisten ohjeiden työstäminen ja niiden jalkauttaminen kentälle. Viime vuonna palkinnon saivat opettajien alueyhdistyksen pääkaupunkiseudulle perustaneet Laura Nurminen, Mervi Piirainen ja Leena Teittinen.

Ehdota Välkyn saajaa!

Tee oma ehdotuksesi palkinnon saajaksi! Lähetä ehdotus perusteluineen kulttuurisihteeri Inka Ukkolalle 30.9.2012 mennessä, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi tai TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki. Palkinnon myöntää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.