Raamisopimus voimaan 1.10.2012

Palkankorotukset 1.10.2012
VKL ja MDU työehtosopimus jatkuu 1.10. alkaen raamisopimuksella ja on voimassa 31.10.2014 saakka. Ensimmäinen raamin mukainen korotus astuu voimaan 1.10.2012. Se sisältää:

–        yleiskorotus 1,2 % henkilökohtaisiin palkkoihin

–        yrityserä 1,3 %, joka lasketaan syyskuun 2012 teknisten palkkapotista ja käytöstä sovitaan paikallisesti 30.9.2012 mennessä, jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen korotetaan kaikkien henkilökohtaisia palkkoja yleiskorotuksena 1,0 %

–        kertaerä 150 € maksetaan lokakuun palkanmaksun yhteydessä

–        ohjelukuja korotetaan 1,2 %:lla

–        vuoro-, ilta- ja yötyölisiä korotetaan 2,4 %:lla

Teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta koskeva neuvottelupöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan Mediaunionin nettisivuilta, klikkaa etusivun keltaista laatikkoa ”Työehtosopimus”. Pekka Teinilä

Kovia ja pehmeitä arvoja

Puheenjohtajalta helmikuussa 2012.
Edellisen Faktorin pääkirjoituksessa odottelin toiveikkaasti vaikkakin epäilevänä raamisopimuksen syntyä. Syystalvi toikin sopimuksen mukanaan kovan väännön jälkeen. Samalla neuvottelimme mediaunionilaisille työehtosopimuksen, joka on voimassa aina vuoden 2014 syystalveen asti. Kun vientiteollisuus on vaikeuksissa, turvaa raami osaltaan ostovoimaamme ja sitä kautta kotimaista kysyntää.

Raamisopimus edustaa edunvalvonnan kovia arvoja, joissa sovitaan työsuhteen eduista ja kolmikantaisesti myös yhteiskunnan osuudesta. Niitä pehmeämpiä arvoja ja etuja edustaa mm. jäsenlehtemme Faktori. Uudistunut Faktori keskittyy erityisesti edunvalvonnan ja jäsenistön asioihin. Ammattilehden tarvetta ei ole unohdettu. Tarjoamme uutena jäsenetuna neljä Print&Media-lehteä vuodessa. Lehden loput kuusi numeroa voit tilata edulliseen jäsenetuhintaan. Koska kyseessä on ammattilehti, on tilausmaksu tietysti verovähennyskelpoinen.

Rinta rinnan painetun Faktorin kanssa kehitämme myös sähköistä Faktori.fi -sivustoa. Haluan, että siitä kehittyy vuorovaikutteinen yhteydenpitokanava jäsenistön, liiton hallinnon sekä osastojen välillä. Kehitysideat otetaan ilolla vastaan!

Olethan myös huomannut laajentuneen koulutustarjontamme. Kumppanimme TJS Opintokeskus järjestää koulutusta eri puolilla maata, ja voit valita kiinnostavan kurssin laajasta tarjonnasta. Kursseista tarkemmin tietoa osoitteessa http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutus/kurssit sekä Mediaunionin kotisivuilla. Miltä kuulostavat esimerkiksi urasuunnittelun opinnot tai Excel-jatkokurssi?

Jäsenetuterveisin, Mikko Honkanen
mikko.honkanen@mediaunioni.fi
040 5529 410

Mediaunionin valtuuston syyskokous: Osastopalaute vuoden 2009 tasolle

Mediaunionin valtuusto kokoontui joulukuussa päättämään jäsenmaksun suuruudesta, talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, palkkioista ja avustuksista. Samalla käsiteltiin liittohallituksen kokoukselle tuomat esitykset, kuten lehtiuudistus ja raamisopimuksen hyväksyminen.

Kokouksen avauspuheenvuorossa valtuuston puheenjohtaja Jukka Väkeväinen painotti muutamia asioita, jotka tuovat haastetta murroksessa olevalle alalle. Vuoden vaihteessa tilattaville lehdille voimaan tulleen arvonlisäveron vaikutus ilmoitustuloihin, lukijamääriin ja lehtitilauksiin sekä sitä kautta työllisyyteen ja alan kannattavuuteen nähdään melko nopeasti.

Puheenjohtaja otti esille myös TEAM:läisten keväällä alkavien työehtosopimusneuvottelujen mahdollisen vaikutuksen työrauhaan sekä liittomme esimiesasemassa toimivien jäsenten toiminnan vaikeutumiseen.

Haasteellisena Väkeväinen piti myös sitä, että nuorilta puuttuu kiinnostusta esimiestehtäviin. Tuotannon tehtävistä saatava korvaus on monesti samansuuruinen ilman esimiesvastuuta. Lääkkeenä voisi olla työehtosopimukseemme kirjattava kunnollinen marginaalisääntö. Liiton talouteen valtuuston puheenjohtajalla oli kaksi evästystä: omasta kunnosta huolehtiminen ja uusien jäsenten hankinta.

Huolta ikärakenteesta ja aktiivien määrästä

Liiton puheenjohtaja Mikko Honkasen jatkoi puheenvuorossaan Väkeväisen linjoilla. Mikko esitti yhtenä keinona esimiesten vertaistoimintaa verkottumalla, mutta painotti kuitenkin, ettei tämä tarkoita yrityssalaisuuksien loukkaamista.

Edelleen puheenjohtaja esitti huolenaiheensa jäsenistön ikärakenteesta ja siitä, kuinka pienellä teknisten määrällä ala jatkossa toimii. Myös ylempien toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden tehtävärajat ovat melkoisen hämärät.

Liiton toimikunnissa toimivien aktiivien määrä on usein keskittynyt samoille henkilöille. Se on luonnollisesti uusien ajatusten ja ideoiden kannalta huono asia. Liiton viestintää voisi hyödyntää enemmän toimikuntien väliseen ajatusten vaihtoon, ja ajankäyttö olisi helpompaa.

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti työehtosopimustilanteemme ja syyt siihen, miksi olemme eri kierrossa muiden alan liittojen sopimuksiin nähden. Puheessaan Mikko myös kertoi raamisopimusesityksestä ja perusteli, miksi tes-neuvottelijat päätyivät esitykseen sopimuksen hyväksymiseksi. Puheenjohtaja otti myös kantaa tilattavien lehtien arvonlisäveron vaikutuksen arviointiin. Hän totesi, että monet yritykset ovat aloittaneet yt-neuvottelut vedoten tulevaan arvonlisäveroon ja sen henkilöstövaikutuksiin.

Lehden kustantaja vaihtuu

Liittohallituksen esityksiä valtuustolle oli kolme. Ensimmäisenä oli hallitusedustajan vaihdos Seppo Parkkosen siirtyessä eläkkeelle. Hallitus esitti hänen tilalleen Jukka Rautavaaraa.
Toisena esityksenä oli Faktori-lehden muuttaminen ammattilehdestä järjestölehdeksi. Samalla ilmestymistiheys muuttuu viidestä neljäksi lehdeksi vuodessa. Lehden mukana tulee Print&Media –lehti, ja jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tilata Print&Media-lehden muut numerot jäsenetuhintaan. Faktori-lehden julkaisija on edelleen Mediaunioni, mutta kustantajana AGI Suomi.

Kolmantena esityksenä hallitus toi valtuustolle raamisopimuksen neuvottelutuloksen hyväksymisen, koska sopimuskausi on yli kaksivuotinen. Neuvottelutulos käsiteltiin kohta kohdalta, ja ainoastaan työaikaa koskevan esityksen osalta haluttiin tarkennusta. Siinä asiassa olemme samassa pulkassa TEAM:n mahdollisen työaikaratkaisun kanssa.

Valtuusto näytti hallituksen esityksille vihreää valoa. Valtuuston käsittelyyn otettiin myös vuoden 2012 toimintasuunnitelma. Ainoastaan kahteen kohtaan tuli pienet tarkennukset, eli lehden ilmestymismäärään ja työehtosopimuksemme voimassaolon pidentymiseen.

Talousarvion käsittelyn aloitti liiton taloudenhoitaja Kari Koivisto esittelemällä laaditun talousarvion. Hän perusteli myös, miksi esitettyihin lukuihin on päädytty. Hallituksen esittämä talousarvio oli laadittu 1,4 % jäsenmaksuun, josta työttömyyskassamme osuus on 0,22 % ja osastoille palautettava osuus 0,25 %. Valtuusto oli esittänyt vuosikokouksessa pontena, että osastopalautus olisi nostettava vuoden 2009 tasolle – 0,3 %, mutta hallitus oli talousvaliokunnan esityksestä päättänyt laatia talousarvion 0,25 % osastopalautteella. Valtuusto esitti palautteen nostamista. Valtuuston kanta voitti äänestyksessä, joten talousarvio hyväksyttiin korotetulla osastopalautusmuutoksella.

Toimihenkilöiden palkkiot vahvistettiin vuoden 2011 mukaisiksi. Myös avustukset pysyivät entisillä tasoillaan. Liiton tilintarkastajaksi vahvistettiin KHT Kimmo Laitinen KPMG Oy:stä.
Liittovaltuuston esityksenä oli kolmen HFK:n valtuustoedustajan vaihdos. Valtuustosta jäivät pois Kari Honkanen, Kari Korhonen ja Kaisu Tolvanen ja tilalle tulivat Harri Ainamo, Camilla FyhrqvistKokkonen, Susanna Lindfors ja Antti Vainio. Pekka Teinilä

Valtuustoedustaja Harri Papinsaari syventyneenä tutkimaan kokouspapereita

Siivellä

Puheenjohtajalta marraskuussa 2011.

Raamisopimuksesta näyttää lokakuun lopulla tätä kirjoittaessani tulevan totta, kun Teknologiateollisuuden, Ammattiliitto Pron ja Metalliliiton välillä saavutettiin sopu valtakunnansovittelijan avulla, ja lakot päättyivät. Raamin myötä saisimme kehitettyä työelämän laatuasioita monella taholla eteenpäin. Nämä tekstikysymykset ovat sellaisia, joita minkään kokoisen liiton on vaikea edistää liittokohtaisissa neuvotteluissa. Tarvitaan keskusjärjestöjä sopimaan kokonaisuuksista valtiovallan kanssa – siis kolmikantaa.

Continue reading ”Siivellä”