VTT:n Mediateknologialla uutta liiketoimintaa -asiakasseminaari

Tämän päivän mediahorisontti

VTT:n professori Caj Södergård näkee Suomen perinteisen median horisontissa neljä synkkää pilveä. Miten sitten reagoida tilanteeseen? Lisäämällä tuloja ja toimimalla tehokkaammin.

Yksi uhkista Södergårdin mukaan on talouden hidastuva kasvu Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Toiseksi, suomalaisiin tilattuihin lehtiin on tulossa yhdeksän prosentin arvonlisävero. Kansainvälisten pelurien kuten Apple, Google, Facebook, kasvava kilpailu on kolmas synkkä pilvi. Lopuksi eri mediatyyppien väliset muutokset: digitaalisen mainonnan kasvu ja nuorten lukutottumukset, muuttavat mediamaisemaa. Kustantajalle tämä on myös mahdollisuus, mutta painajalle vakava uhka.

– Tuloja voidaan lisätä ottamalla merkittävämpi rooli median arvoketjussa, hyödyntämällä paikallisuutta ja käyttäjien interaktiivisuutta, sekä laajentamalla liiketoimintaa uusin avauksin, listasi Södergård.

Käyttäjät mukaan sisällön tuotantoon

Median arvoketjussa käyttäjät otetaan mukaan sisällön tuotantoon. Lukijat esimerkiksi lähettävät kuvia lehtiin. Mukaan voidaan ottaa informaation tuottajina myös paikallisia yrityksiä, ravintoloita, museoita, urheiluseuroja, kirjastoja ja muita julkisen palvelun toimijoita. Nämä toimijat hyötyvät yhteistyöstä, ja media vahvistaa asemaansa paikallisena toimijana. Esimerkiksi Huittisten Sanomalehti Oy toimii tällä konseptilla (”Palveleva Huittinen palveluportaali”). NextMedia – projektissa sitä kutsutaan nimellä ”HyperLocal service concept”.

Medialiiketoimintaa voidaan laajentaa kolmiulotteisilla (3D) digitaalisilla lisäpalveluilla, joita VTT on kehittämässä. Näin yhdistetään printin ja sähköisen median toisiaan tukevia palveluja. Kokemuksia on jo mm. Katso- ja TVSeiska -lehdissä. Painetun käyntikortin ja kamerakännykän yhdistelmä voi tuottaa videoklipin. Tämäkin palvelu oli nähtävissä VTT:n demoesityksenä.

– Media kasvaa edelleen, mutta aikaisempaa hitaammin. Kun arvoketju uudistuu, tulisi mediayritysten ottaa oma osuutensa ketjun keskeisenä toimijana. Paikallisuus on suuri mahdollisuus, vakuutti Södergård.

Mediakokemusta voidaan mitata

– Mediakokemuksella tarkoitetaan sitä, mitä kuluttaja tuntee käyttäessään mediatuotetta, -järjestelmää tai -palvelua, määritteli VTT:n Janne Laine.

Tämä tuntemus on aina subjektiivista ja moniulotteista kokemista, eikä sitä voida yleensä mitata välittömästi. Kysymys on mediaan liittyvistä mielikuvista, kuten luettavuus, hauskuus, rentouttavuus, mielenkiintoisuus ja informatiivisuus.

Painotuotteesta voidaan arvioida esimerkiksi paperin karheutta, kestävyyttä tai ympäristöystävällisyyttä, tai painetun kuvan kirkkautta, värikylläisyyttä ja terävyyttä. VTT on rakentanut mediakokemusten perusteella mielikuvakarttoja, joihin eri tuotteet tai palvelut voidaan sijoittaa. Jokin painotuote voi olla esimerkiksi korostetun korkealaatuinen, sopia huonosti työmatkalle, olla kohtalaisen lämmin ja piristävä, ja niin edelleen.

Kiristyvän, suorastaan kärjistyvän, mediakilpailun aikana uskoisi tuollaisella VTT:n palvelulla olevan kysyntää. Vaikka tulokset eivät ole yksiselitteisiä ja eksakteja totuuksia, auttaa mediakokemuksen arviointi mediatuotteen, -järjestelmän tai -palvelun suunnittelussa ja kohdistamisessa tavoitetulle kohderyhmälle.

Semanttiset käyttäjäprofiilit ja personointi

Semanttisen webin tekniikoiden avulla Internetin www-palveluista voidaan tehdä älykkäämpiä ja auttaa ihmistä tiedon tai muun halutun sisällön etsimisessä. Sari Vainikainen kertoi VTT:n kehittämistä semanttisista käyttäjäprofiileista, joissa käyttäjä itse hallitsee aiempaa paremmin profiilitietojaan. Semantiikan avulla tiedetään enemmän käyttäjän kiinnostuskohteista ja pystytään kohdistamaan käyttäjälle häntä kiinnostavaa personoitua sisältöä. Visiona on, että käyttäjä pystyy hyödyntämään samaa profiiliaan useassa eri verkkopalvelussa.

VTT:n kehittämää profiilia on tähän mennessä hyödynnetty tapahtumien, aikakauslehtien ja palvelujen suosittelussa. Semanttinen profiili parantaa verkkopalvelun laatua ja on näin hyödyllinen apulainen tiedonhankinnassa.

Toisaalta, systeemi ei ohjaa käyttäjälle kovin helposti uusia ja yllättäviä, häntä kiinnostamattomia sisältöjä. Itse kullekin olisi kuitenkin joskus terveellistä törmätä asioihin ja ilmiöihin, joihin ei tunne minkään valtakunnan kiinnostusta.

VTT:n iskukyky tallella, ainakin mediateknologian alueella

VTT:n perinteisen asiakasseminaarin lisäksi esillä oli nytkin joukko demonstraatiota, tällä kertaa kolmetoista. Seminaariesitykset ja demot, sekä keskustelut VTT:n asiantuntijoiden kanssa osoittivat, että VTT:n iskukyky on tallella, ainakin mediateknologian alueella. Timo Siivonen