Vuosi on mennyt

Toiminnanjohtajalta marraskuussa 2011

Vuosi on jälleen loppumaisillaan. Juurihan se alkoi kylmänä, lumisena, jatkui lämpimänä kesänä ja loppui sateisena syksynä. Nyt on lyhyen yhteenvedon aika.

Neuvottelimme jälleen uuden työehtosopimuksen Viestintäalan Keskusliiton kanssa. Neuvotteluja omalta osaltamme vaikeutti kaksi asiaa; melkein kaikki alan sopimukset olivat yhtä aikaa katkolla, ja neuvotteluissa olimme melkein aina sopijapuoli, joka joutui siirtämään jo sovittuja neuvotteluaikoja. Toisena pahana peikkona oli, että alamme kannattavuus on koko ajan heikentynyt. Suurista palkankorotuksista tai muista kustannuksia aiheutatvista asioista oli siksi vaikea saada etenemään.

Kuitenkin sopimusten yhtäaikaisesta päättymisestä oli se hyöty, että saimme neuvotelluksi työehtosopimusten ylte–osiot yhdessä ja samalla aikataululla. Sopimus saatiin neuvoteltua kolmisen viikkoa myöhässä, mutta palkankorotukset alkamaan taannehtivasti suoraan edellisen sopimuksen päättymisestä.  Palkankorotusten tasosta on tullut hieman negatiivista palautetta vertailussa muiden alojen korotuksiin. Myös muutama tekstikorjaus saatiin sovittua, ja myös sopimuskauden päättyminen eri aikaan kuin alan suurimmat sopijaosapuolet. Varmasti työnantajapuolen neuvottelijoille on parempi, etteivät kaikki neuvottelut tapahdu samanaikaisesti.

Toinen huomattava alan tapahtuma oli FinnGraf 2011 -messut Jyväskylässä. Ne järjestettiin yhdessä FinnVisualin, FinnPackin ja FinnMarkin kanssa. Tapahtuma keräsi kolmena päivänä lähes 8000 kävijää, mikä on hyvä saavutus. Myös perinteinen Kirjanpainajanpäivä pidettiin messujen yhteydessä puolenpäivän mittaisena. Molemmat tapahtumat ovat mielenkiintoisia ja alalla toimijoille tärkeitä kuulumisten vaihtamiseen.

Pohdin jo GrafTec messujen jälkeen onko tämän kokoisessa maassa ja tämän kokoisen toimialan järkevää järjestää joka vuosi alan messut. Olisiko jo allianssin paikka, sillä vuodeksi 2013 on suunnitteilla molemmat messutapahtumat FinnGraf keväällä ja GrafTec syksyllä?

Liitto järjesti kuluneella kaudella kolme yhdysmieskurssia. Edelleen kurssit ovat suosittuja, vaikka enemmänkin yhdysmiehiä kursseille mahtuisi. Ensimmäisellä kurssilla aiheina olivat työpaikkakiusaaminen, asiaa avasi TJS:n koulutussuunnittelija Leo Junno. Liittojen välinen yhteistyö ja senhetkinen neuvottelutilanne tes–esityksineen käsiteltiin kursseilla.

Toisen kurssin ensimmäinen päivä koostui STTK:n luottamusmiesseminaarin aiheista. Toisena päivänä käsittelimme omia aiheitamme; paikallinen sopiminen, yrityskohtaisen erän jakamisen menettelyt ja Turvan vakuutusasiat, joista kertoi Turvan oma edustaja.  Kolmas koulutustilaisuus käsitteli uuden tesin muutoksia. Jälleen kävimme lävitse yrityserän neuvotteluja yrityksissä ja tiedottamisen lisäämistarvetta.

Kuluneella kaudella myös liiton hallitus kokoontui kahdesti. Aiheina olivat mm. hallitustyöskentelyn tehostaminen, hallitusedustajille omat vastuualueet, toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle ja tiedottaminen, jossa osana myös Faktorilehden jatko.

Melkein jokaisella kurssilla tulee jossain muodossa esiin työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Niitä voimme kukin itse tavallamme edistää liikkumalla. Yksi parhaita kuntoilumuotoja on hiihto. Toivotaan hyviä hiihto-olosuhteita kaikille! Hyvää alkutalvea! Pekka Teinilä