Joe Webb puhujana FinnGrafissa

Graafinen teollisuus kokoontuu Jyväskylään 17.–19.4. Esillä ovat viimeisimmät uutuudet useilta eri alueilta: digitaalinen ja perinteinen painaminen, suurkuvatulostus, pakkaus, jakelu, jälkikäsittely, 3D-tulostus ja paljon muuta.

Printti muuttuu paljon nopeammin kuin kukaan osasi ennustaa. Neljä riippumatonta amerikkalaista tutkimusta osoittaa, että 30–70 prosenttia printin volyymistä katoaa seuraavan kuuden vuoden aikana. Samaan aikaan digitaalinen tulostaminen lähes kaksinkertaistuu ja suurformaatin nopea kehitys jatkuu.

Tapahtuman juhlapuhuja Dr Joe Webb, maailman johtava graafisen teollisuuden analysoija, osoittaa mahdollisia tulevaisuuden reittejä ja varoittaa toisista. Hän on graafisen teollisuuden tunnetuimpia konsultteja, tulevaisuuden ennustajia ja kommentoijia. Webb johtaa WhatTheyThink.comin Economics and Research Centeriä. Hänen uusinta, yhdessä Richard Romanon kanssa kirjoittamaansa teosta ”Disrupting the Future: Uncommon Wisdom for Navigating Print’s Challenging Marketplace” on luonnehdittu uuden sukupolven painajien manifestiksi.

Tapahtumaan voi rekisteröityä maksutta www.finngraf.fi
Myös seminaarit ovat maksuttomia ennakkoon rekisteröityneille.

 

 

 

 

FlexoForum 2013 Jyväskylässä

Fleksopainoalan huipputapahtuma FlexoForum järjestetään ensi vuonna Jyväskylässä FinnGraf-messujen yhteydessä tiistaina 16.4.2013.  FlexoForum on jo vuosien ajan kerännyt yhteen fleksopainoalan ammattilaiset Suomesta sekä myös joukon alan kansainvälisiä asiantuntijoita. Ensi keväänä ohjelma on yksipäiväinen juuri FinnGraf-messujen alla. Messupäivät ovat 17.-19.4.2013. Näin sekä seminaariin osallistuminen että messuvierailu voidaan yhdistää. Jyväskylän Messut varaa fleksoalan näytteilleasettajille FinnGraf-messuilta oman alueen hallista.

FlexoForumin ohjelman teemojan ovat ovat painavan pinnan uudet tuulet, painovärit ja turvallisuus, painettavat materiaalit ja painoalan tuleva kehitys. Tapahtuman järjestää Suomen Pakkausyhdistys ry:n Pakkausten painatustoimikunta.

Lisätietoja: www.flexoforum.fi

Seuraavana FinnGraf 2013

Drupa 2012 oli hulppea tapahtumakokonaisuus. Tuntuukin siltä, että yrityksiltä löytyy aina pieniä tai suuria uudistuksia tuotteisiinsa. Mitään alaa mullistavaa tai veret seisauttavaa ei silti eteeni tullut.

Koneiden nopeudet kasvavat ja automatiikka vähentää henkilöstön tarvetta. Mutta onko sillä vaikutusta, tuleeko laitteesta ulos 20 000 tai vain 18 000 tuotetta ulos tunnissa? Kotimaiset tarpeemme ovat kuitenkin niin pieniä, että nopeudella ei juuri ole merkitystä. Sen sijaan kuntoonlaitolla ja pienellä makkelilla on mielestäni suurempi merkitys kotimarkkinoilla.  Koneita ei kuitenkaan suunnitella pienille markkinoille, vaan massatuotantoon.

Aasialaisen valtava määrä niin asiakkaissa kuin näytteilleasettajassakin oli Drupassa edelleen silmäänpistävää. Laiteinvestointeja varmasti messuilla vahvistetaan, sillä nyt on todellakin aika uudistaa konekantaa, jos on aikomus olla mukana sairaan kovassa kilpailussa. Messut olivat kaikkiaan hyvin toimivat, ja paikkanahan Düsseldorf on logistisesti loistava. Samoin on meillä täällä kotimaassa Jyväskylän Messukeskus, jossa keväällä 2013 järjestetään taas perinteiset FinnGraf-messut

Alan kaikilla henkilöstöryhmillä on nyt voimassa olevat työehtosopimukset, kun TEAM:n neuvottelijat tekivät sopimukset jo ennen sopimuskauden päättymistä. Palkankorotukset ovat hiukan yli raamin, ja sopimuskausi raamisopimuksen mukainen. Pitkään neuvoteltu työaikakysymys ei näissäkään neuvotteluissa edennyt, vaan jatketaan entisin talokohtaisesti sovittavin ehdoin. Jos työaikaratkaisusta olisi päästy ratkaisuun, se olisi koskenut myös liittomme jäseniä.

Itseäni ihmetyttää työnantajien kiristynyt toiminta henkilöstöedustajia kohtaan työpaikoilla. Samaan aikaan sopimusneuvotteluissa pyritään lisäämään paikallista sopimista. Mutta kenen kanssa sovitaan, kun työpaikoilla ei pian enää ole henkilöitä, joiden kanssa neuvotellaan. Tämä johtaa siihen, että työnantaja yksipuolisesti sanelee paikalliset sopimiset. Suosittelen niin työantajia kuin henkilöstöä tutustumaan Tero Liedeksen kirjaan ”Samassa veneessä”, joka loistavin esimerkein tuo esille yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille, tuottavuuden kasvulle ja työssä jaksamiselle.

Maa-, meri- ja metsäalojen työttömyyskassan kassankokouksessa olivat mukana kaikki nykyiset seitsemän asiamiespiiriä. Vuoden alusta kassan yhden asiamiespiirin – Ahtaus- ja huolinta-alan teknisten – liityttyä Prohon, he vaihtoivat jäsenyyden Pron työttömyyskassaan. Kassan vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla, ja kassan jäsenmaksuosuus pysyi ennallaan. Nykyisten asiamiespiirien yhteistoiminta, muissa kuin työttömyysasioissa, on hyvän alun jälkeen pikkuhiljaa hiipunut. Hyvä yhteistoiminta olisi kaikille liitoille ollut jatkossakin varmasti kannattavaa – hiipumisen syynä kun on vetäjän puuttuminen. Koen yhteistoiminnan vähenemisen kovin harmilliseksi

Liittohallitus kutsuu syksyllä liiton piirit kokouksiinsa, joissa aiheina ovat piirien esitykset hallitusedustajiksi ja mahdolliset piirien sääntömuutosesitykset. Yksittäiset jäsenet voivat esittää omalle osastolle myös sääntömuutoksia, ja osastot voivat tuoda esitykset piirikokouksiin. Muutosesitysten läpimenon kannalta niillä olisi hyvä olla takanaan piirin tuki. Mahdollisten liiton hallintokuntien kokojen muutokset kannattaisi sopia jo aiemmissa valtuuston kokouksissa, jotta piirit tai osastot voisivat helpommin valita henkilöedustajaehdokkaansa valtuuston järjestäytymiskokoukseen keväällä 2013.

Osastojen puheenjohtajatapaaminen on myös hyvä paikka käsitellä liiton tulevia suuntaviivoja. Tapaamista ollaan suunnittelemassa hallitusseminaarin yhteyteen syyskuulle. Osastojen siis kannattaa kokouksissaan ottaa esityslistalle valmistautuminen valtuuston järjestäytymiskokoukseen.

Lomaosakkeemme käyttöaste on melkoisen hyvä, mutta aina kannattaa tiedustella peruutuspaikkoja ja mahdollisia vapaita viikkoja. Hallituksemme teki myös päätöksen vuokrien porrastuksesta. Tämä alensi sesonkiaikojen ulkopuolisia viikkovuokria Tahkolla ja Ellivuorella. Kaikille jäsenille perheineen erinomaista kesää!

Vuosi on mennyt

Toiminnanjohtajalta marraskuussa 2011

Vuosi on jälleen loppumaisillaan. Juurihan se alkoi kylmänä, lumisena, jatkui lämpimänä kesänä ja loppui sateisena syksynä. Nyt on lyhyen yhteenvedon aika.

Neuvottelimme jälleen uuden työehtosopimuksen Viestintäalan Keskusliiton kanssa. Neuvotteluja omalta osaltamme vaikeutti kaksi asiaa; melkein kaikki alan sopimukset olivat yhtä aikaa katkolla, ja neuvotteluissa olimme melkein aina sopijapuoli, joka joutui siirtämään jo sovittuja neuvotteluaikoja. Toisena pahana peikkona oli, että alamme kannattavuus on koko ajan heikentynyt. Suurista palkankorotuksista tai muista kustannuksia aiheutatvista asioista oli siksi vaikea saada etenemään.

Kuitenkin sopimusten yhtäaikaisesta päättymisestä oli se hyöty, että saimme neuvotelluksi työehtosopimusten ylte–osiot yhdessä ja samalla aikataululla. Sopimus saatiin neuvoteltua kolmisen viikkoa myöhässä, mutta palkankorotukset alkamaan taannehtivasti suoraan edellisen sopimuksen päättymisestä.  Palkankorotusten tasosta on tullut hieman negatiivista palautetta vertailussa muiden alojen korotuksiin. Myös muutama tekstikorjaus saatiin sovittua, ja myös sopimuskauden päättyminen eri aikaan kuin alan suurimmat sopijaosapuolet. Varmasti työnantajapuolen neuvottelijoille on parempi, etteivät kaikki neuvottelut tapahdu samanaikaisesti.

Toinen huomattava alan tapahtuma oli FinnGraf 2011 -messut Jyväskylässä. Ne järjestettiin yhdessä FinnVisualin, FinnPackin ja FinnMarkin kanssa. Tapahtuma keräsi kolmena päivänä lähes 8000 kävijää, mikä on hyvä saavutus. Myös perinteinen Kirjanpainajanpäivä pidettiin messujen yhteydessä puolenpäivän mittaisena. Molemmat tapahtumat ovat mielenkiintoisia ja alalla toimijoille tärkeitä kuulumisten vaihtamiseen.

Pohdin jo GrafTec messujen jälkeen onko tämän kokoisessa maassa ja tämän kokoisen toimialan järkevää järjestää joka vuosi alan messut. Olisiko jo allianssin paikka, sillä vuodeksi 2013 on suunnitteilla molemmat messutapahtumat FinnGraf keväällä ja GrafTec syksyllä?

Liitto järjesti kuluneella kaudella kolme yhdysmieskurssia. Edelleen kurssit ovat suosittuja, vaikka enemmänkin yhdysmiehiä kursseille mahtuisi. Ensimmäisellä kurssilla aiheina olivat työpaikkakiusaaminen, asiaa avasi TJS:n koulutussuunnittelija Leo Junno. Liittojen välinen yhteistyö ja senhetkinen neuvottelutilanne tes–esityksineen käsiteltiin kursseilla.

Toisen kurssin ensimmäinen päivä koostui STTK:n luottamusmiesseminaarin aiheista. Toisena päivänä käsittelimme omia aiheitamme; paikallinen sopiminen, yrityskohtaisen erän jakamisen menettelyt ja Turvan vakuutusasiat, joista kertoi Turvan oma edustaja.  Kolmas koulutustilaisuus käsitteli uuden tesin muutoksia. Jälleen kävimme lävitse yrityserän neuvotteluja yrityksissä ja tiedottamisen lisäämistarvetta.

Kuluneella kaudella myös liiton hallitus kokoontui kahdesti. Aiheina olivat mm. hallitustyöskentelyn tehostaminen, hallitusedustajille omat vastuualueet, toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle ja tiedottaminen, jossa osana myös Faktorilehden jatko.

Melkein jokaisella kurssilla tulee jossain muodossa esiin työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Niitä voimme kukin itse tavallamme edistää liikkumalla. Yksi parhaita kuntoilumuotoja on hiihto. Toivotaan hyviä hiihto-olosuhteita kaikille! Hyvää alkutalvea! Pekka Teinilä