Pitkä sopimus

Toiminnanjohtajalta helmikuussa 2012.
Valtakunnallisen raamisopimuksen aikaansaaminen erittäin kattavana huipensi vuoden 2011. Raamin ulkopuolelle jäivät alaltamme TEAM:n ja Pro:n sopimukset, SJL:n sopimuksista mukaan tulivat kustannustoimittajat ja sähköiset viestimet.

Mediaunionin ja VKL:n välinen sopimus on voimassa lokakuun loppuun 2014. Lähdemme mukaan raamisopimukseen vasta, kun nykyinen sopimuksemme päättyy tämän vuoden syyskuun lopussa. Miksi sitten TEAM ja Pro eivät tulleet mukaan? Siihen vaikutti kenties työaikakysymysten sitominen sopimukseen ja liian suuri yrityseräosuus korotuksista, ja sille haluttu täysi perälautamalli. Mene ja tiedä.

Neuvottelut käytiin melkoisen lyhyellä aikataululla, sillä valtion mukanaolo vaati nopeita päätöksiä. Raamisopimuksen neuvottelujen ohessa ovat STTK:n liitot tutkineet, minkälainen mahdollinen tulevaisuuden työmarkkinamalli voisi olla. Yhtenä hyvänä pohjana voisi olla juuri raamisopimuksen malli. Nyt on hyvä aika jatkokehitellä raamia. Ryhmässä on myös käyty läpi muiden maiden työmarkkinamalleja, mutta mikään niistä ei suoraan istu suomalaiseen työmarkkinakenttään.

Oman lehtemme uudelleenjärjestelyistä olemme jo pitkään käyneet neuvotteluja. Painomaailman tai Gutenbergin kanssa emme päässeet yhteiseen liittojen hallinnoimaan lehteen. Kun Painomaailma teki yhteistyösopimuksen AGI:n kanssa ja perustettiin uusi Print&Media, heräsi kiinnostuksemme.  Päädyimme ratkaisuun, jonka mukaan teemme edelleen omaa lehteä, vaikkakin suppeampana. Jakelussa olemme yhdessä Print&Median kanssa. Toivottavasti päätös otetaan jäsenistössämme hyvin vastaan. Tarkoitus on saada jäsenien ulottuville sekä hyvä alan ammattilehti että oma järjestölehti, jossa pääsemme paneutumaan paremmin oman liittomme asioihin. Aika näyttää miten onnistumme.

Valtuuston viime vuoden viimeisessä kokouksessa lehtiasia saatiin päätettyä yksimielisesti. Samoin toimintasuunnitelma tälle vuodelle hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvion osastopalautteen suuruudessa hallituksen esitys ei valtuustoa miellyttänyt. Niinpä valtuusto näytti voimansa ja vei läpi oman esityksensä.

Valtuuston jäsenten kokousten osallistumisaktiivisuuteen on puheenjohtaja syystäkin puuttunut, sillä vuonna 2011 aktiivisuusprosentti oli 71,2 ja edellisenä vuonna 68,18. Siis noin joka kolmas edustaja on ollut poissa kokouksista.

Osastojen vuosikokouksia on jo pidetty, osa on vielä pitämättä. Monissa osastoissa vuosikokous on myös valintakokous. Toivottavasti osastot löytävät hyviä vetäjiä toimintansa pyörittämiseen. Vuosikokouksissa myös päätetään loppuvuoden toiminnasta ja varojen käytöistä. Toivotan hyviä päätöksiä ja runsasta osanottoa osastojen kaikenlaisiin tapahtumiin!