Työeläkelain säätämisestä 50 vuotta

Suomessa työeläkettä kertyy kaikille ansiotyöstä

Käytännössä kaikki palkkatyö Suomessa kerryttää työeläkettä. Vakuutuksen piiriin kuuluvat 18 – 68-vuotiaat. Kertyvä eläke lasketaan työansioiden perusteella. Ansiotyön lisäksi opiskelusta tai oman lapsen kotona hoitamisesta kertyy työeläkettä.

Edellä aloitettua listaa voi jatkaa sairauspäivärahan, työkyvyttömyyden, työttömyyden, vuorotteluvapaan ja määräaikaisen ulkomaan työkomennuksen ajalla. Nämäkin elämänvaiheet kerryttävät tietyin edellytyksin työeläkettä. Jopa eläkeaikana, ennen 68 ikävuotta, työansiot tuottavat lisää työeläkettä.

Työeläketurva on kehittynyt yhteiskunnan mukana. Aluksi työeläke oli vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle, mutta jo vuodesta 1967 mukaan tulivat lesket ja orvot. Kun 70-luku alkoi, vakuutettiin yrittäjät (YEL) ja maatalousyrittäjät (MYEL). Senkin jälkeen turvaa on tehty monin tavoin kattavammaksi. Viimeksi vuonna 2009 mukaan tulivat Suomesta apurahaa saavat.
Työeläkkeen ehdot eivät vaihtele esimerkiksi sukupuolen, työehtosopimusten tai kansalaisuuden perusteella. Ansaittu työeläketurva on perustuslain suojaama. Työpaikkaa vaihtava säilyttää kertyneen turvansa ja eläkkeen tarvitsijalle maksetaan eläke, kun edellytykset siihen täyttyvät.

Monia toimijoita – yksi turva

Työeläketurva on ollut voimassa ja sitä on kehitetty 50 vuotta. Ensimmäinen yleinen työeläkelaki TEL säädettiin 8.7.1961 ja pian sen jälkeen lyhytaikaisten työsuhteiden LEL. Lait tulivat voimaan 1.7.1962. Tätä ennen vain osalla viranhaltijoista ja merimiehillä oli ollut lakisääteinen työeläke.
Työeläke on useiden ja keskenään kilpailuasemassa olevien yhtiöiden, kassojen ja säätiöiden hoidossa. Mukana on myös alakohtaisia laitoksia. Hajautuksesta ja kilpailusta huolimatta suomalaisesta työeläketurvasta rakentuu lakisääteinen järjestelmä.

Kun elämä etenee ja työkykyä riittää, ihmisen tarvitsee ottaa yhden ainoan kerran yhteyttä eläkejärjestel-mään: hakiessaan vanhuuseläkettä. Silloinkin eläkehakemus tarvitsee tehdä yhden kerran ja yhteen paikkaan, olipa hakijan työura miten kirjava tahansa. Eläketurvan toimijat, eli kaikki eläkelaitokset, Eläketurva-keskus ja Kela hoitavat hakemuksen eteenpäin ja järjestävät keskenään edunsaajan työeläkkeen maksatuksen.

Lisätiedot: johtaja Hannu Uusitalo 010 751 2579 tai tiedottaja Kimmo Kontio 050 517 8609
Eläketurvakeskus. http://www.etk.fi

Yleisen työeläkelain säätäminen vaati pitkää taustatyötä. TEL- ja LEL-lait 1961 pohjautuivat pitkälti vuosia toimineen eläkekomitean mietintöön.
Eläkekomitean puheenjohtaja Teivo Pentikäinen (oik.) luovuttaa mietintöä sosiaaliministeri Eeli Erkkilälle 20.9.1960.