Kaikki irti uudesta MDUsta

Haastava työmarkkinavuosi avattiin viestintäalan toimesta, kun Journalistiliitto sai solmittua toimittajille uuden työehtosopimuksen. Helposti se ei syntynyt, tarvittiin valtakunnansovittelijan apua. Sisältöä on jo arvioitu tiedotusvälineissä (toimittajat arvioivat toimittajien TES:sta!) ja arvuuteltu, paljonko syksyn neuvotteluissa pyöritään samojen kysymysten äärellä. Mediaunionin työehtosopimus on voimassa vielä pitkään, syksyyn 2014 asti.

Seuraavaan omaan neuvottelukierrokseemme valmistautuminen tapahtuukin uusista, mielenkiintoisista asetelmista. Kun valtuuston kokous 22.5.2013 hyväksyi aiesopimuksen Mediaunionin ja Ammattiliitto Pron välillä, siirtyy edunvalvontamme osastojen myötä Prohon ensi vuoden alusta. Muodostamme siellä oman sopimusalan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tavoitteiden asettaminen ja neuvotteluista huolehtiminen. Apuna ja tukena on Pro ja sen resurssit.

Alkuvuodesta kuolleen viestinnän emeritusprofessori Osmo A Wiion tunnetun viestinnän lain mukaan “viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta”. Meillä on edessämme haastava viestintätehtävä, kun koko loppuvuoden muutosprosessi pitää osata avata jäsenistölle. Tämä lehti ja sen kirjoitukset ovat osa sitä, lisää tietoa saat mm. liiton kotisivuilta. Kannustan myös kysymään suoraan liiton valtuuston ja hallituksen jäseniltä, kun jokin asia askarruttaa. Viestintä on kaksisuuntaista!

Olemme rakentaneet hienon, mediaunionilaisten etuja palvelevan ratkaisun turvaamaan sekä nykyiset jäsenedut että erityisesti edunvalvonnan tulevaisuuden ja paremman vaikuttavuuden. Viestintä ja muu yhdistymiseen liittyvä työ ei suinkaan lopu vuodenvaihteeseen. Opetellaan yhdessä ottamaan kaikki irti niin “Uudesta MDUsta” – kuten ammatillis-aatteellisen yhdistyksen työnimi kuuluu – että Pron tarjoamista jäseneduista ja mahdollisuuksista.

Kiitos myös luottamuksesta – sain järjestäytymiskokouksessa jatkokauden liiton puheenjohtajana. On hienoa tehdä kanssanne edunvalvonnan historiaa viestintäalalla.

Mikko Honkanen

Pelko pois!

Rahoitusalan mainoksissa kerrotaan, että toteutunut kehitys ei ole tae tulevasta. Vaikka sijoitussalkku on jollakin ajanjaksolla tuottanut, ei se takaa että näin olisi jatkossakin. Amatöörisijoittajien suojaksi kuluttajaviranomainen on sitten nähnyt tarpeelliseksi määrätä tuon muistutuksen liitettäväksi pankkiirien mainoksiin.

En jaksa uskoa, että liittomme olisi muuttuvan maailman ja toimialan erikoinen saareke, jota ympäristön muutokset eivät koskettaisi. Viestinnän sähköistyminen on saavuttanut sen kriittisen pisteen, jossa painoviestintä siirtyy pysyvästi puolustusasemiin. Painotuotteiden määrä vähenee, ja perinteiset ammatit katoavat tai muuttuvat lähes tunnistamattomiksi. Edunvalvonnankaan näkökulmasta kehitys ei ole paras mahdollinen, kun alamme toimihenkilöt ovat hajallaan neljässä liitossa.

Sanotaan, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Mediaunionilaisten tosiasioita ovat ikääntyvä jäsenistö, pienet, hajallaan olevat työpaikat, alan yritysten verinen kilpailu supistuvista markkinoista, henkilöstön vähennykset, yritysten fuusiot, järjestörakenteen muutos niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin….

Jättäydyimme muutama vuosi sitten liittofuusion ulkopuolelle, kun Ammattiliitto Prota synnytettiin. Hyvä näin. Pro on saanut käynnistää toimintansa ja hioa koneistonsa toimintakykyä. Harkinta-aikamme kuluessa olemme myös saaneet yhden hyvän vertailukohdan hyödynnettäväksi, kun Ahtausalan tekniset AHT liittyi Pron jäseneksi tämän vuoden alussa. Olemme nyt käynnistäneet neuvottelut Pron kanssa uudestaan. Tavoitteena on löytää yhdistymiselle sellaiset ehdot, jotka eivät ainoastaan säilytä jäsenistömme nykyisiä etuja, vaan parantavat niitä. Yhdistymisen perussyitä ei kuitenkaan voi olla bensa- ja vakuutusalennukset tai lomapaikkojen tarjonta – niitä tietenkään unohtamatta. Se oikea syy on edunvalvonnan turvaaminen, toimintamme perimmäinen tarkoitus ja lupaus jäsenillemme.

Mediaunionille Pro on strategisesti hyvä kumppani. Yhdistyminen toisi koko joukon alamme toimihenkilöitä saman katon alle ja parantaisi näin mahdollisuuksiamme edunvalvonnan kehittämiseen. Työssäkäyvät, maksavat jäsenet saisivat pienemmällä jäsenmaksulla laajempaa palvelua niin edunvalvonnan taustatyön kuin jäsenetujenkin muodossa. Seniorit pääsisivät hyödyntämään Pron laajaa lomapaikkatarjontaa. Ylempien toimihenkilöiden työsuhteen etujen ajaminen vahvistuisi. Työpaikoilla konttorin ja tekniset toimihenkilöt saisivat saman taustajärjestön tuen, vaikka molemmilla edelleen olisi omat työehtosopimuksensa. Pron laaja alueellinen toiminta avaisi vaikutusmahdollisuuksia aktiivijäsenillemme.

On esitetty huolia niin liiton kuin osastojenkin omaisuuden kohtalosta, jos liitymme Prohon. On kysytty työehtosopimuksen ja ammatti-identiteetin säilymisestä. Nämäkin pelot hälvenevät, kun ymmärrämme itse hakea niihin oikeat ratkaisut. Olemme hallituksessa koostaneet pitkän listan erilaisia kysymyksiä, joihin neuvotellen haemme mediaunionilaisia tyydyttävät vastaukset.

Neuvotteluasemamme Pron kanssa käydyissä keskusteluissa on hyvä, ja luotan kaikkien kannalta onnistuneeseen lopputulokseen. Tässäkin jotkut näkevät peikkoja: “miksi meidät halutaan Pron jäseniksi, mitähän niillä oikein on mielessä?” Kriittinen arviointi on varmasti hyvästä, mutta ihan kaikkia mörköjä en tunnista todellisiksi.

Lopulta on kuitenkin kyse siitä, miten itse näemme yhdistymisen: onko se uhka vai mahdollisuus? Kysehän on strategisesta valinnasta – millä tavalla tavoittelemme toimintamme tarkoituksen toteutumista niin, että jäsen voi siihen luottaa pidemmälläkin tähtäimellä. Kysy, keskustele, anna palautetta, muodosta oma näkemyksesi!  Mikko Honkanen

Piirikokousten syksy käyntiin

Mediaunioni MDU:n piirikokousten sarjan käynnistää torstaina 4.10. Itäinen piiri, minkä kokous pidetään Kouvolassa. Koolla ovat osastojen edustajat Itä-Uudenmaan Faktoreista, Päijät-Hämeen Faktoreista, Etelä-Savon Faktoreista ja Etelä-Karjalan Faktoreista.

Aiheina tietysti valmistautuminen uuteen hallintokauteen ja piirin esitykset liiton hallitukseen ja puheenjohtajaksi. MDU:n hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen liiton yhdistymisestä Ammattiliitto Prohon. Paikalla on Pron edustajana järjestöpäällikkö Pasi Nieminen. Monta asiaa on selvitettävä ja tarkoitus onkin avata alustavia suunnitelmia osastoille ja saada palautetta valmistelutyötä varten.

Lisätietoja: Itäisen piirin osastojen puheenjohtajat ja MDU:n puheenjohtaja Mikko Honkanen