Valoa tunnelin päässä

Uusi tabloid-lehti on syntynyt, nimeltään 3T. Se on nimensä mukaisesti suunnattu teknologiaan, talouteen ja työelämään. Painetun version lisäksi se on luettavissa erilaisten sähköisten välineiden avulla. Samalla tavalla myös uudistunut Faktori-lehti on luettavissa verkossa. Näin tämän päivän tilanteessa perinteinen ja moderni julkaisutapa kilpailevat lukijoista. Aika näyttää kuinka käy. Positiivista on, että näinä aikoina perustetaan uusi, merkittävä lehti.

Myös alan keskisuuret kirjapainot ovat löytäneet toisensa ja muodostaneet uuden, isomman ja toivottavasti tehokkaamman painon. Esimerkkinä on uusi Erweko Oy, ja lisääkin yhteenliittymiä on tulossa. Näin alan rakennemuutos ajaa yrityksiä oikeaan kehitykseen.

Takaiskuna voidaan pitää arvolisäveron tuloa sanomalehtiin. Tämä vauhdittanee alan tuottavuutta, ikävä kyllä työpaikkojen kustannuksella. Onko tässä kysymys julkisen ja yksityisen median asemasta? Saatiinhan myös kansalaisille YLE-vero.

Digitaalipainoissa odotellaan uuden teknologian hyötyjä. Ink-jet teknologia nopeuttaa itse painamisprosessia, ja laatu kuitenkin paranee. Toisaalta, jälkikäsittelylaitteita pitää edelleen kehittää digipainamisen jalostusasteen ja automaation nostamiseksi. Olisiko JDF vihdoinkin otettavissa laajasti käyttöön painoprosessin kokonaisautomaation parantamiseksi?

Perinteisten painokoneiden valmistajat ovat myös kovien paineiden alla, sillä markkinat ovat pienentyneet merkittävästi sähköisen median ja digitekniikan vallatessa alaa painetulta viestinnältä. Uudelleenjärjestelyjä on tehty ja tehdään. Arkkikoneiden valmistaminen on kriisissä, kun digikoneet tekevät yhä nopeammin parempaa laatua.

Pakkausteollisuudesta tulee yhä varmemmin painetun tuotannon keskeinen käyttäjä. Siellä on valtava potentiaali kehittää funktionaalista painamista. Perinteiset painamisen liitot ja pakkausteollisuus voisivat nyt lyödä hynttyyt yhteen. Paperiteollisuus on myös etsimässä uutta bisnestä ekotuotteista ja painoalustan kehittämisestä. Saattaisi olla viisasta yhdistää voimat metsäklusterin sisällä. Näin saataisiin Suomeen vahva teollisuuden osaamisen alue. Tällä olisi hyvä neuvotteluasema, kun kehitysresursseja allokoidaan.

Erikoisammattitutkinnon suorittaneista valmistuu faktoreita tasaiseen tahtiin. He ovat varsin hyvin sijoittuneet yrityksissä ja tuoneet toivottua uutta ajattelua organisaatioihin – niin esimiestyöhön kuin innovointiin. Lopputyöt ovat pääsääntöisesti yritysvetoisia, ja ne ovat keskittyneet kehittämiseen ja uuteen liiketoimintaan. Valmistuneita on jo yli 20, ja tulossa on vielä viitisenkymmentä lisää.

Vielä on kovasti työtä, ennen kuin rakennemuutoksesta selvitään. Aivan tarkkaan ei tiedetä miltä uusi alamme näyttää, ja miten se vastaa taloudellisiin haasteisiin. Puheet auringonlaskun alasta ovat pötyä, ja varsinkin sijoittajien puheet ovat vähätteleviä. Tätä joustavaa, mobiilia ja kätevää käyttöliittymää parempaa ei ole keksitty vieläkään. Uskon, että kokonaisvaltainen muutos uudistuneella alallamme takaa jatkossakin töitä tuhansille.