Yhdistyksemme avustuksista

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaan yhdistys:

• harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
• myöntää opintoavustuksia ja ennen 1.5.2017 jäseneksi hyväksyttyjen omaisille hautausavustuksia
• järjestää jäsentapahtumia
• seuraa alan kehitystä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
• tukee jäsenten ja alan toimihenkilöyhdistysten ammatillis-aatteellista toimintaa
• omistaa vapaa-ajanviettopaikkoja.

Suurin avustussumma menee toimihenkilöyhdistysten tukemiseen. Viime yhdistyskokouksessa tuen perusteet muutettiin: avustus on euromääräinen jokaista yhdistyksen jäsentä kohden.

Toinen suuri tuki menee tapahtumiin. Ammatillis-aatteellisten tapahtumien ja koulutuksen tuki on suurempi – ja niin sen pitääkin olla – osallistuvaa jäsentä kohden noin 50 % omakustannushinnasta. Viihteellisten tapahtumien avustus on noin 20 %. Kolmas avustuskohde ovat kilpailu- ja harrastustapahtumat.

Toimihenkilöyhdistys- ja hautausavustusten suuruus päätetään yhdistyskokouksessa vuosittain. Muista budjetoiduista avustuksista päätökset tekee hallitus.

Hallitus on tehnyt tälle toimikaudelle linjauksen, ettemme avusta pelkästään ryhmien kokoontumisia, vaan mukana pitää olla esimerkiksi luentoja, tutustumiskäyntejä, ja koulutusta. Joudumme hylkäämään avustushakemuksia, jos nämä periaatteet eivät toteudu. Ehkä saamme joskus yhtenevät ja tarkemmat säännöt avustushakemuksiin, jotta päätösten tekeminen selkeytyy.

Toinen ja hyvä vaihtoehto olisi, että tuemme vain Mediaunionin järjestämiä tapahtumia.
Toivottavasti avustuskäytäntö yksinkertaistuu jatkossa. Kaikille jäsenille perheineen hyvää joulunodotusta.

Tarjontaa jäsenille

Kesä vietettiin tänä vuonna sään osalta melkoisen tasapaksusti. Se oli ainakin tällaiselle herkästi hikoavalle loistavaa – toivottavasti myös monelle muulle.

Yhdistyksen neljäs toimintakausi on nyt viimeisellä neljänneksellään. Jäsentapahtumista ovat jäljellä messumatka Birminghamin IPEXiin, pikkujouluteatteri-ilta Helsingissä ja koulutustapahtuma. Messumatkalle lähtee parikymmentä, teatteriin on vielä joitain paikkoja vapaana.

Koulutustapahtuma pidetään 11.12. Turku–Maarianhamina–Turku-risteilyllä, aiheina ovat ”Minkälaisen tietokoneen hankkisin?” ja Yhdistysavain-koulutus. Jäsentapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti jäsensivujen ilmoittautumislomakkeella tai toimistoon faktorille.

Parin viime vuoden aikana yhdistys on järjestänyt vajaat 30 tapahtumaa. Joitain on jouduttu perumaan kiinnostuksen puutteesta, mutta mahdollisuuksia löytyy. Tapahtumat voi jaotella kolmeen ryhmään: ammatillisaatteellisiin (näillä tulisi olla pääpaino), viihteellisiin avectapahtumiin (joilla on tällä hetkellä pääpaino) ja kilpailullisiin (kohdentuvat tietyille harrastajaryhmälle). Otan mielelläni vastaan ideoita tapahtumien järjestämiseksi. Jäsenkerhojen avoimet tapahtumat kaikille jäsenille
ovat lisääntyneet (kulttuurimatka Wieniin, juhannusjuhla Snäcknäsissä, kesäteatteri Naantalissa, sinttikisat Ylöjärvellä, Kiriat–Bökar-näyttely Turussa, koulutusmatka
Maarianhaminaan). Tämä on hienoa!

Olemme myös muuttamassa yhdistyksen lomaosakkeiden vuokria ja palveluja. Infoa lomaosakkeista ja lomaosakkeiden hakulomake löytyvät tästä lehdestä. Osallistukaa yhdistyksemme monipuolisiin jäsentapahtumiin, ja käyttäkää palveluja hyväksenne.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!

Yhteiset tilaisuutemme

Yhdistyskokous on pidetty ja päätökset tehty seuraavaan yhdistyskokoukseen asti. Kuluvalla kaudella on taas jäsenille tarjottavana paljon erilaisia tapahtumia. Yhtenä selvänä puutteena koen kuitenkin, että tapahtumien pääpaino on edelleen viihteen puolella. Varsinainen ammatillis-aatteellinen näkökanta jää melkoisen vähäiseksi. Mitä ammatillis-aatteellisuus sitten on? Omasta mielestäni
se tarkoittaa toimintaa, joka liittyy jäsenistön työtehtäviin tai työpaikkoihin nyt, tulevaisuudessa tai menneessä. Tapahtumat, joissa on mukana ammatillisaatteellista vivahdetta, eivät kuitenkaan aiheuta suurta osanottajaryntäystä jäsenistössämme. Usein olemme jopa joutuneet peruuttamaan tällaiset tilaisuudet. Kuitenkin niiden valmisteleminen on vienyt melkoisesti resurssejamme.

Olen myös pannut merkille, että tilaisuudet, joihin voidaan tulla avecin kanssa, kiinnostavat enemmän kuin sellaiset, jotka on tarkoitettu vain jäsenille. Yhdistyksemme pääasiallinen tarkoitushan on kuitenkin tarjota tilaisuuksia jäsenille, ei ulkopuolisille.

Toimintasuunnitelmassa kuluvalla kaudella on 12 tapahtumaa, niistä vain kolmessa on mukana ammatillisaatteellista
sisältöä. Kaksi on koulutusta tai kuntouttavaa toimintaa. Kolme on kilpailuja ja loput seitsemän enemmän tai vähemmän viihteellisiä. Tottahan viihteellä on oma merkityksensä jäsenistön yhteenkuuluvuudelle ja mielipiteiden vaihdolle. Haaste onkin, miten jatkossa
saamme tilaisuuksiin tarpeellisen määrän osallistujia. Tavataan ja ollaan yhdessä, muistetaan myös käyttää hyväkuntoisia vapaa-ajankohteitamme.
Hyvää kesää kaikille jäsenille!

Kohti yhdistyskokousta

Yhdistyksemme päättävin elin – yhdistyskokous – kokoontuu 22. huhtikuuta Vantaalla päättämään sääntömääräisistä asioista. Tässä mietteitäni ja havaintoja kuluneesta toimikaudesta ja tulevaisuudesta. Hallitusedustajat valitaan edustamaan Mediaunionin jäseniä.

Edelleen jotkut hallitusedustajat ymmärtävät tehtäväkseen edustaa pelkästään oman alueensa mediaunionilaisia. He eivät ole alue-edustajia, vaan edustavat koko jäsenkuntaa. Viime kokouksessa jäseniltä tullut ehdotus valita yhdistykselle osa-aikainen asiainhoitaja on ollut todella onnistunut päätös. Olemme uudistaneet taloushallintoa ja sijoitustoimintaa kilpailuttamalla tilitoimiston, tilintarkastajan ja salkunhoitajan – pääasiassa asiainhoitajan johdolla.

Toiminta-avustuksista Pron viestintäalan teknillisille toimihenkilöyhdistyksille pitkän tähtäimen suunnitelmassa (PTS 2016–2019) on mainittu seuraavasti: ”Entisten, Ammattiliitto Pro ry:een 1.1.2014 liittyneiden jäsenyhdistysten toiminta-avustusten jakoperusteita ja avustussummia tarkistetaan sovitun ylimenokauden jälkeen vuonna 2017.” Eli toiminta-avustuksen tarkoitus on ollut sopeuttaa jäsenyhdistysten toiminta pienempiin rahallisiin puitteisiin. Nykyisellään toiminta-avustus ei kohtele jäsenistöämme tasavertaisesti, joten jonkinlainen korjaus jakoperusteeseen on tehtävä.

Ainakin kahdesta syystä myös hallituksen kokoa kannattaa jatkossa pyrkiä pienentämään hallitusti. Se parantaisi asioiden käsittelyä ja toteuttamista sekä sujuvoittaisi kokouksia. Lisäksi suuren hallituksen hyödyt kustannuksiin nähden ovat vähäiset, eli määrä ei korvaa laatua. Toivon, että teemme kokouksessa hyviä päätöksiä hyvässä hengessä.

Tavataan Vantaalla!

Uusi vuosi ja haasteet

Vuosi 2016 on loppusuoralla, vaikka tuntuu siltä, että vastahan se alkoi. Kulunut vuosi on ollut yhdistyksemme toiminnassa työntäyteinen. Toiminta on taas kerran hakenut uusia, ehkä perinteisiäkin toimintatapoja.

Osa-aikaisen Faktorin perehdyttäminen on onnistunut hyvin. Häneltä tulee jatkuvasti uusia ideoita yhdistyksemme toimintatapojen kehittämiseen. Myös hallitustyöskentely on hakenut uusia uomia. Vaikka jokainen yrittää parhaansa, ovat työtavat osittain vielä muotoutumassa. Aina on muistettava, että olemme vapaaehtoisesti mukana. Hallitus kokoontuu omaan seminaariinsa tammikuun puolessa välin, ja silloin pääsemme suunnittelemaan sekä toimintaa että toimintatapojamme.

Vuoden 2017 tapahtumien suunnittelu on seminaarissamme vahvasti esillä. Yksi tärkeimmistä tapahtumista on yhdistyskokous. Kokouksen aineiston kokoaminen ja esitysten esivalmistelu kuuluvat seminaarimme tärkeimpiin tehtäviin.

Lehteämme kehittää pääsääntöisesti lehden toimintaneuvosto, mutta kaikki apu jäsenistöltämme on tervetullutta. Odottelenkin rohkeita esityksiä. Yksi uusi jäsenistön lähestymistapa voisi olla ”Jäsenten mietteitä” -palsta, eräänlainen mielipidepalsta. Nyt siis miettimään, mistä asioista haluaisit esittää oman mielipiteesi.

Lomaosakkeidemme talvikauden arvonnat on suoritettu. Suosituin kohde on edelleen Levin Rinnelinna, jonne kohdistuu hakemuksista reilusti yli puolet. Muutkin kohteemme ovat tasokkaita ja tutustumisen arvoisia. Lomakohteidemme hoitokunta seuraa kohteiden käyttöastetta ja lähitulevaisuudessa tehdään ehdotuksia mahdollisista muista lomakohdevaihtoehdoista. Muistakaa kuitenkin hakea vapaiksi jääneitä lomaviikkoja.

Yhdistyksemme tauluhuutokaupan tuoton käytämme joulutervehdyksinä. Varat suunnataan Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräykseen sekä Kirkon Ulkomaanavun Haitin hurrikaani -keräykseen.

Toivotan jäsenille perheineen hyvää ja rauhallista joulua ja alkavaa vuotta 2017.

Yhdistyskokouksen jälkeen

Jyväskylässä pidetyn yhdistyskokouksen päätösten ja muiden asioiden totuttaminen on työllistänyt koko hallitustamme melkoisesti.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme oli etsiä osa-aikainen toimistotyöntekijä hoitamaan yhdistyksemme käytännön asioita ja kehittämään ja ideoimaan toimintaamme. Hakuprosessi käynnistyi heti kokouksen jälkeen. Hakuajan päättymiseen mennessä saimme kuusi hyvää hakemusta. Edessä oli prosessin vaikein osio: kuinka valita oikea henkilö hoitamaan tehtävää.

Valintaryhmämme päätti yksimielisesti valita tehtävään Vesa Salmen. Hänen esittelynsä on tässä lehdessä. Vielä kerran kiitokset myös kaikille muille hakijoille.

Toinen melkoinen tehtävä oli Levin lomakohteemme täydellinen remontti, jonka suunnittelu oli jo aloitettu edellisen hallintokauden aikana. Remonttiin oli varattu aikaa reilu kuukausi, mutta kosteusongelmien vuoksi se venyi kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi. Jouduimme siksi peruuttamaan muutamia vuokrausvarauksia. Nyt kohde on valmis ja lopputulos on hyvä. Juttu korjatusta Rinnelinnasta myös tässä lehdessä.

Kolmas asia, jota olemme yhdessä hallitustoiminnassamme pyrkineet edistämään, on yhdessä tekemisen tuntuva lisääminen. Mielestäni olemme siinä hyvällä polulla, teemme päätökset ja toteutamme ne yhdessä. Myös jäsenrekisterimme ajan tasalle saattaminen on tärkeä tavoite. Toivomme, että jäsenet itse muistaisivat korjata muuttuvat tietonsa rekisteriin. Syksyn yhteiset tapahtumat löytyvät tämän lehden tapahtumaosiosta ja kotisivujemme jäsensivuilta.

Kaikille hyvää syksyä! Muistakaa käyttää hyväksenne yhteisiä lomakohteitamme, niiden vuokraushintoja olemme nyt tarkistaneet palvelujen lisäämisen ja yleisen kustannustason noususta johtuen. Talvikauden hakuaika on alkanut – hakulomake löytyy painetun Faktori-lehden takasivulta.

Pekka Teinilä, pp.teinila@gmail.com
puh. 050 553 2508

Kohti kesää

Yhdistyksemme kolmas yhdistyskokous pidettiin Jyväskylässä 9.4. Tulin valituksi uudeksi puheenjohtajaksi – siitä kiitokset kaikille valintaani tukeneille! Toivon myös, ettei valintani tule vaikeuttamaan yhteistyötämme yhdistyksessä.

Järjestämme jatkossakin erilaisia jäsentapahtumia ja tarjoamme jäsenillemme myös uudenlaista palvelua: kokouksessa päätettiin antaa hallitukselle valtuudet palkata osa-aikainen ”Toimistofaktori”, jonka yhtenä tehtävänä on kehittää jäsenpalvelua. Toimen hakuilmoitus löytyy lehdestä ja nettisivuiltamme.

Kaikan kaikkiaan kokous sujui jouhevasti. Jatkossa pääsemme toivottavasti hieman nopeampaan kokouksen läpivientiin, siinä hallituksella on yksi kehittämiskohde.

Osallistuin myös Pro Senioreiden vuosikokoukseen 10-vuotisjuhlan merkeissä. Melkoisen paljon samoja ongelmia on myös siellä. Kokous venyi melkoiseksi maratoniksi lähinnä äänestysten vuoksi, mutta päätökset saatiin sielläkin tehdyksi ja muutoksia hallintoon.

Seuraava yhteinen tapahtumamme on Drupa-messumatka. Matkalle on lähdössä 12 jäsentämme. Toivotan heille hyvää ja antoisaa messumatkaa. Kaikille jäsenillemme perheineen toivotan hyvää kesäaikaa. Muistakaahan ladata akkuja syksyn koitoksia varten. Käykää tutustumassa tuleviin tapahtumiin nettisivuillamme.

Pekka Teinilä
pp.teinila@gmail.com p. 050 553 2508

 

Uudelle vuosisadalle

Lehden historiassa käynnistyy nyt järjestyksessään toinen satavuotistaival. Mietin, millainen seuraava satavuotisnumero voisi olla. Visiointi saattaa kuitenkin aiheuttaa turhaa päänsärkyä, juhlanumero kun on sitten tulevaisuuden lehtitoimikunnan murhe.  Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet Faktorin tekimiseen sen ensimmäisellä satavuotiskaudella!

Jäsenpalveluissamme käytetään pääsääntöisesti sähköisiä kanavia. Se saattaa aiheuttaa monelle tuskaa. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja tarvitaan moneen eri paikkaan. Kuka niitä aina muistaa? Jäseniltä tulleissa viesteissä yleinen kysymys onkin, miksi en pääse jäsensivuille. Unohdus ja uusien tietojen päivittäminen on ehkä jäänyt tekemättä.

Kun yhteystietosi muuttuvat, muistathan ilmoittaa siitä Mediaunionille. Tämä koskee niin kotiosoitetta kuin sähköpostiakin. Näin voimme päivittää tietosi jäsenrekisteriin, ja saat täyden hyödyn jäsenyydestäsi.

Kun jäsenrekisteri on ajan tasalla, voimme palvella sinua paremmin. Voit ilmoittautua tapahtumiin ja saat tietoa toiminnasta. Rekisterissä olevaan osoitteeseen lähetetään myös Faktori-lehti. Osoitteenmuutokset saamme vain jäseniltä.

Jos et itse pysty muokkaamaan tietojasi, toimi näin: lähetä uudet tiedot, posti- sekä sähköpostiosoite info@mediaunioni.fi tai soita toimiston numeroon 010 5744 770, tai jätä viesti vastaajaan. Asia hoidetaan mahdollisimman nopeasti.

Jyväskylässä pidetään 9.4. Mediaunionin yhdistyskokous. Siellä käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Se on paikka, missä sinä päätät, ja voit tuoda ideasi esille.

Meitä mediaunionilaisia on noin kaksituhatta ympäri maata. On kyselty, voiko yhdistyskokoukseen osallistua etänä ja voiko henkilövaaleissa äänestää sähköisesti. Vielä eivät sääntömme tätä salli, mutta kenties tulevaisuudessa. Jos haluat muutoksia sääntöihin, toimintatapoihin sekä hallintoon, se tapahtuu vain yhdistyskokouksessa. Tervetuloa Jyväskylään!

Niemen Masa
veli-matti.niemi@pp3.inet.fi
puh. 0500 493 681

Vain muutos on pysyvää

Museokadun tilat on myyty, yhdistyksen uudet tilat sijaitsevat Ammattiliitto Pron tiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Muutossa, niin kuin usein, tulee mieleen, että se pitäisi tehdä viiden vuoden välein. Pääsisi turhista tavaroista eroon.

Silti, arkistojen aarteita selatessani totesin, että paljon hauskaa ja hyödyllistä on tallessa. Asiakirjoja, lehtiä, vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä, osastojen vuosikertomuksia ja muuta asiaan kuuluvaa. Ne kaikki saivat uuden kodin Välikankaan kirjapainomuseossa, Kokkolassa ja toimihenkilöarkistossa. Uudessa toimistohuoneessamme on vain kaikkein välttämättömin, käden ulottuvilla.

Toiminnanjohtajamme Pekka Teinilä jää eläkkeelle marraskuun alussa. Mitä sen jälkeen? Hallitus tekee työtään tavalliseen tapaan. Jatkuvasti pohdimme, kuinka jäsenpalvelut voidaan hoitaa mahdollisimman mutkattomasti ja miten jäseniä palvellaan sujuvimmin. Rutiinit on jaettu yhdistyksen luottamustoimisille toimihenkilöille ja osin myös muille hallituksen jäsenille. Jäsenpalvelut hoidetaan ensisijaisesti, ja kaikki muutkin asiat ovat hyvin hallussa.

Jäsenetujen uudistamiselle ja lisäykselle on mielestäni nyt selkeä tarve. Haluan kohentaa mm. lomapaikkojen laatua. Nythän viikkovuokraan kuuluvat liinavaatteet ja loppusiivous. Paikallisten palveluntarjoajien kanssa selvitetään mahdollisia uusia jäsenetuja. Lomaosakkeisiin on syytä saada ajanmukaiset, langattomat tietoliikenneyhteydet. Selvitämme myös, onko mahdollista matkanjärjestäjien kanssa luoda yhteistyösopimus, joka tarjoaa edullisia matkoja. Useat palvelut ovat sähköisessä muodossa, mutta kehitteillä on tapa jolla kaikki – nekin jotka eivät käytä nettipalveluja – voivat niitä hyödyntää.

Haluan kiittää Pekkaa menneistä vuosista ja antaumuksella tehdystä työstä Mediaunionin jäsenistön hyväksi. Samalla toivotan rattoisia eläkevuosia ja mitä parhainta syksyä!

Hyvää syksyä kaikille muillekin!

Niemen Masa
veli-matti.niemi@pp3.inet.fi
puh. 0500 493 681

PS. Välikankaan kirjapainomuseo sijaitsee Kokkolassa Kirjapaino Välikankaan yhteydessä. Museo on avoinna ryhmille tilauksesta, mutta siellä voivat vierailla myös yksityiset, kirjapainoalan historiasta kiinnostuneet kävijät. Museo toivoo että vierailua suunnittelevat ottaisivat yhteyttä Ulpu Välikankaaseen. p. 040 516 2311. Museovierailuun on mahdollista yhdistää esimerkiksi työnäytöksiä tai ruokailu- ja kokouspalveluita.

Uuteen kuosiin

Hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten määrästä on viime aikoina ollut paljon puhetta. Vuosikokous päättää hallituksen jäsenmäärästä, montako valitaan erovuoroisten tilalle ja ketkä, vai jatketaanko samalla kokoonpanolla.

Aiemmin hallituksen kokoonpanoon vaikuttivat piirien esittämät hallitusedustajat, jotka liittovaltuusto vahvisti. Maantieteellisesti olivat näin edustettuina kaikki piirit. Tämä valintatapa varmaan on jäänyt monille mieleen ja nyt sitä haluttaisiin jatkaa. Se ei sääntöjen mukaan ole mahdollista. Vuosikokous valitsee edustajat asuinpaikasta riippumatta.

Mikä sitten on sopiva määrä? Kokoonpano pitää suhteuttaa toimintaan ja jäsenmäärään, mutta mielestäni määrää tärkeämpi on yhteistyökyky. Ensimmäisen vuoden hallituksessa suurin osa jäsenistä oli jo ollut vuosia mukana hallitustyöskentelyssä. Kokemuksesta ei siis ollut puutetta. Paljon asioita saatiin päätökseen ilman suurempia ongelmia. Kova halu asioiden läpiviemiseksi ja ideoiden runsaus teettivät ehkä aikatauluongelmia. Jotkut asiat vain vievät enemmän aikaa tullakseen valmiiksi.

Nyt, kun hallituksen kokouksia ei voida pitää työaikana, tulee jäsenellä olla vahvaa sitoutuneisuutta työskentelyyn. Voi kysyä miksi olla hallituksessa, jos ei pysty osallistumaan kokouksiin. Tämä tulee henkilön tiedostaa. Tietysti poissaoloon on toki hyväksyttäviäkin syitä.

Yhdistyksen tilat Museokadulla ovat nyt myytävänä. Tilat ovat toimintaan ja henkilöstöön nähden tarpeettoman suuret, joten uusia tiloja etsitään. Myös palveluiden kehittäminen pitää saada paremmin vastaamaan jäsenistön tarpeita. Tavoitteena on saada tiedottaminen nopeammaksi, kotisivujen muokkaaminen helppokäyttöiseksi ja ketteräksi. Uskon, että kun asiat jotka eivät enää kuulu yhdistykselle saadaan pois päiväjärjestyksestä, niin toiminta tulee suunniteltuun mallin.

Hyvää ja lämmintä kesää!
Niemen Masa
0500 493 681
veli-matti.niemi@pp3.inet.fi