Mediaunionin hallituksen päätöksiä, tammikuu 2022

● Esko Salonen toimii yhdistyksen edustajana Kauneimmat kirjat 2021 -kilpailun raadissa.
● yhdistyksen kokous pidetään 23.4.2022 Finlandia Hotel Park Helsingissä.
● yhdistyksen jäsenen on mahdollista nähdä hallituksen kokousten pöytäkirjat yhdistyksen toimistossa sopimalla siitä etukäteen, mutta hän ei voi ottaa kopioita niistä. Lisäksi hänen on sitouduttava siihen, että hän ei levitä luottamuksellisia tietoja muille jäsenille esim. jäsenten keskustelupalstalla eikä muutenkaan tarkoituksella viestitä negatiivisesti hallituksen käsittelemistä asioista.
● hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
● päivitettiin hautausavustuksen hakuohje.
● yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 1854 (1870 jäsentä 31.12.2020).
● vuonna 2021 hyödynnettiin golf-etua 13 kertaa ja matkasetelietua 4 kertaa.
● Faktori-lehden painatussopimus vuodelle 2022 allekirjoitettiin Sälekarin Kirjapainon kanssa.
● Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kanssa on solmittu Faktori-lehden ilmoitussopimus vuodelle 2022.
● tapahtumien osallistujamäärät: kuntoremonttiloma 1.−5.11.2021 Savonlinnassa 11 jäsentä ja 2 seuralaista, pikkujoulukauden avaus 27.11.2021 Helsingissä 34 jäsentä ja 18 seuralaista, koulutus- ja kulttuuritapahtuma 11.12.2021 Kuopiossa 21 jäsentä ja 7 seuralaista, koulutusristeily 13.12.2021 Turku–Maarianhamina–Turku 22 jäsentä.
● päätettiin seuraavista jäsentapahtumista: teatteri-ilta 16.2.2022 Helsingissä, koulutustapahtuma 2.3.2022 Helsingissä, jäsentapaaminen 17.3.2022 Sign, Print & Promotion -messuilla Helsingin Messukeskuksessa, Fespa 2022 -messumatka 2.–5.6.2022 Berliiniin, golfmestaruuskilpailu 11.6.2022 Sastamalassa.
● vapaa-ajankohteiden käyttöasteet 1.1.−31.12.2021: KOY Ellivuoren Satuniemi 82 %, KOY Lomatahko 10 69 %, Asunto Oy Kittilän Rinnelinna 71 %.
● vapaa-ajantoimikunta hankkii KOY Ellivuoren Satuniemen 5 B -huoneistoon ilmalämpöpumpun.
● Miika Niinikoski toimii yhdistyksen edustajana Päivälehden museon organisoiman kirjapainoperinteen keruukilpailun tuomaristossa.

Hallituksen päätöksiä

SYYSKUU 2021
● hyväksyttiin Työväen Sivistysliitto TSL ry:n tarjous yhdistyksen kokouksen ohjauksesta etänä toimivien jäsenten osallistumisen tueksi.
● yhdistyksen kokoukseen ilmoittautui 75 jäsentä, joista 18 ilmoittautui osallistumaan etäyhteydellä.
● kukaan hallituksen jäsenistä ei tunnustanut vuotaneensa hallituksen sisäisiä asioita ja päätöksiä yhdelle hallituksen ulkopuoliselle jäsenelle, vaikka hänen poliisille toimittaman tutkimuspyynnön liitteenä oli vain hallituksen kokouksissa käsiteltyjä asioita, joihin ei hallituksen ulkopuolisilla ole nähtäväksisaantioikeutta.
● jäsensivujen keskustelupalsta avataan 30.9.2021, jota ennen faktori ja sihteeri tyhjentävät palstan kaikista vanhoista keskusteluista, jotka liittyvät luottamuksellisten tietojen välittämiseen ja levittämiseen jäsenistölle, mutta tallentavat keskustelut ja arkistoivat ne yhdistyksen toimistoon.
● yhdistysfaktorin tointa haki 16 hakijaa, joista kolmea haastateltiin ja toimeen valittiin Erkki Hänninen.
● hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
● tapahtumien osallistujamäärät: lohikalastus 13.–16.8.2021 Nurmeksessa 11 jäsentä.
● päätettiin seuraavista jäsentapahtumista: koulutusristeily Turku–Maarianhamina–Turku 13.12.2021.
● päätettiin asettaa Miika Niinikoski yhdistyksen ehdokkaaksi Suomen kirjataiteen komitea yhdistys ry:n hallitukseen.

LOKAKUU 2021
● hyväksyttiin yhdistyksen hallinto- ja talousohjesäännöt.
● hyväksyttiin päivitetyt puheenjohtajan ja taloudenhoitajan toimenkuvat.
● puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat Naantalissa 24.9.2021 uuden yhdistysfaktorin Erkki Hännisen työsopimuksen.
● hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
● tapahtumien osallistujamäärät: yhdistyksen kokous 20.9.2021 Helsingissä 67 jäsentä, joista 53 osallistui läsnäolokokoukseen ja 14 Teams-etäyhteydellä.
● tuetaan Kuopiossa 11.12.2021 pidettävään koulutus- ja kulttuuritapahtumaan osallistumista 70 euroa/jäsen.

MARRASKUU 2021
● päätettiin pitää seuraava yhdistyksen kokous 23.4.2022 Helsingissä.
● päätettiin jatkaa Faktori-lehden painamista Sälekarin Kirjapainossa Somerolla.
● valittiin Faktori-lehden toimitusneuvostoon Erkki Hänninen, Keijo Lehto, Miika Niinikoski, Tuula Sipilä (toimituspäällikkö), Jorma Suomi ja Pekka Teinilä (päätoimittaja).
● tapahtumien osallistujamäärät: Fespa 2021 -messumatka 14.−17.10.2021 Amsterdamiin 13 jäsentä ja 2 seuralaista, keilailumestaruuskilpailu 23.10.2021 Tampereella 14 jäsentä.
● myönnettiin lisäavustus 13.12.2021 järjestettävälle Turku–Maarianhamina–Turku-koulutusristeilylle, koska tapahtumaan ilmoittautui ennakoitua enemmän jäseniä.
● valittiin vapaa-ajankohteiden sähköntoimittajaksi Vattenfall Oy.
● valittiin vapaa-ajankohteiden toimikuntaan Paavo Kyröläinen, Kari Koivisto ja Pekka Teinilä.
● valittiin joulun hyväntekeväisyyskohteeksi Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö.

Hallituksen päätöksiä

Kesäkuu 2021
• hyväksyttiin yhdistyksen vahvistettavaksi esitettävä vuoden 2021 talousarvio.
• merkittiin tiedoksi, että yksi hallituksen jäsen on ottanut yhteyttä AuditPlan Oy:öön ja KPMG Oy Ab:hen vastoin hallituksen päätöstä ja jakanut luottamuksellista tietoa sillä seurauksella, etteivät ne enää halunneet antaa tarjousta tulevista tilintarkastuksista.
• hyväksyttiin yhdistyksen strategia lisättäväksi jäsensivuille.
• päätettiin seuraavista jäsentapahtumista: Fespa-messumatka 14.–17.10.2021 Amsterdamiin ja pikkujoulukauden avaus 27.11.2021 Helsingissä.

Elokuu 2021
• päätettiin pitää yhdistyksen kokous 20.9.2021 Karjalatalossa Helsingissä.
• hyväksyttiin yhdistyksen kokouksen kokousaineisto: toimintasuunnitelma, äänestys- ja vaaliohje, jäsenten esittämät asiat ja työjärjestys.
• päätettiin selvittää vielä syksystä 2020 lähtien ilmi tulleita, hallituksen luottamuksellisten tietojen välittämistä ja levittämistä jäsenistölle.
• nimettiin työryhmä, jolle annettiin valtuudet valita faktorin toimeen hakeneiden joukosta haastatteluun kutsuttavat, suorittaa haastattelut ja valita uusi faktori.
• hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
• päätettiin maksaa Faktorilehden toimitusneuvoston jäsenille 50 euron palkkio/ palaveri.
• tapahtumien osallistujamäärät: golfmestaruuskilpailu 5.6.2021 Loimaan Alastarolla 20 jäsentä ja 4 seuralaista.
• päätettiin seuraavista jäsentapahtumista: keilailumestaruuskilpailu (päivämäärä avoin) Tampereella, kylpyläloma 1. 5.11.2021 Savonlinnassa.

Hallituksen päätökset huhti-toukokuu 2021

Huhtikuu 2021

● hyväksyttiin tilinpäätös 1.1.–31.12.2020.

● hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

● yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 on tarkentunut, se on Postin OTS Päivityspalvelun raportin mukaan 1870.

● Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kanssa on solmittu Faktori-lehden ilmoitussopimus vuodelle 2021 sisältäen kaksi 1/1-sivun ilmoitusta.

● hyväksyttiin jäsensivujen ja hallituksen sivujen keskustelupalstojen keskusteluohjeet.

● päätettiin järjestää lohikalastustapahtuma Nurmeksessa 13.–16.8.2021.

● KOY Lomatahko 10:n (Tintintaival) vapaa-ajankohteen ja Nordea Bank Oyj:n välillä on solmittu Maksuliikepalvelut-sopimus.

● Asunto Oy Kittilän Rinnelinnan vapaa-ajankohteessa on suoritettu kunnossapitotoimia ja uusittu kalustoa viikolla 6/2021.

KOY Ellivuoren Satuniemen vapaa-ajankohteessa on suoritettu kunnossapitotoimia, uusittu kalustoa ja hankittu uusia kalusteita viikoilla 8/2021 ja 16/2021.

● vapaa-ajankohteiden kesäkauden vuokrausten arvonta suoritettiin 22.3.2021 Google arvontaohjelman avulla.

Toukokuu 2021

• hyväksyttiin yhdistyksen kokoukselle esitettävä toimintakertomus 2020.

• päätettiin jatkaa hallituksen matkavakuutusta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa.

• valtuutettiin puheenjohtaja Pekka Teinilä osallistumaan Asunto Oy Kittilän Rinnelinnan yhtiökokoukseen etäyhteydellä.

• päätettiin käynnistää yhdistyksen uuden faktorin haku viikolla 21/2021.

• hyväksyttiin yhdistyksen hallintoja talousohjesäännöt

Marraskuu 2020 – tammikuu 2021

• tapahtumien osallistujamäärät: keilailumestaruuskilpailu 17.10.2020 Turussa 9 jäsentä.
• valtuutettiin Paavo Kyröläinen organisoimaan Asunto Oy Kittilän Rinnelinnan kunnossapitotoimia.
• Miika Niinikoski valittiin 12.11.2020 Suomen kirjataiteen komitean vuosikokouksessa yhdistyksen hallitukseen.
• Ari Luoto on jatkossa Suomi.fi-palvelun valtuutusoikeuksien haltija, joka hallinnoi palvelun valtuuksia ja niiden myöntämistä tai pyytämistä.
• Suomen kirjataiteen komitean Kauneimmat kirjat -raadin jäseneksi nimitettiin Esko Salonen.
• yhdistyksen kokouksen osanottajille tarjotaan kokouslounas ja kokoustauolla kahvit.
• 31.12.2020 yhdistyksen jäsenmäärä oli 1899 (1920 jäsentä 31.12.2019).
• jäsenrekisterin päivitystä varten Fonecta Oy:stä tilataan kuolintiedon päivitys -palvelu.
• Faktori-lehti painetaan vuonna 2021 Sälekarin Kirjapaino Oy:ssä, taitetaan Painokaksikko Oy:ssä ja toimituspäällikkösopimusta jatketaan Sanasta Oy:n kanssa.
• Faktori-lehden toimitusneuvoston muodostavat Keijo Lehto, Miika Niinikoski, Vesa Salmi, Tuula Sipilä, Jorma Suomi ja Pekka Teinilä.
• Posti Group Oyj korotti 1.1.2021 alkaen Faktori-lehden jakeluhintaa 3,0 % eli 1,0195 euroon/lehti (alv 0 %).
• tapahtumien osallistujamäärät: pikkujoulukauden avaus 21.11.2020 Seinäjoella 16 jäsentä ja 10 seuralaista.
• päätettiin seuraavista tapahtumista: pilkkimestaruuskilpailu (paikka avoin) 6.3.2021, golfmestaruuskilpailu Loimaan
Alastarolla 5.6.2021, lohikalastus Nurmeksessa (ajankohta avoin).
• vapaa-ajankohteiden käyttöasteet 1.1.−31.12.2020: KOY Ellivuoren Satuniemi 57 %, KOY Lomatahko 60 %, Asunto Oy Kittilän Rinnelinna 60 %.
• päivitettiin vapaa-ajankohteiden vuokraushinnat.

Mediaunionin hallituksen päätöksiä

SYYSKUU 2020
● tapahtumien osallistujamäärät: kylpylämatka 7.–11.9.2020 Pärnuun 11 jäsentä ja 6 seuralaista.
● päätettiin ottaa käyttöön koulutus- ja tapahtuma-avustusten seurantalomake, joka täytetään kaikista tapahtumista, joissa yhdistys on osallisena kustannuksissa.
● päätettiin, että vapaa-ajankohteiden toimikunta tekee inventaarion ja tarpeelliset huoltotoimenpiteet Asunto Oy Kittilän Rinnelinnan lomamökissä.

LOKAKUU 2020
● valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Jukka Rautavaara, taloudenhoitajaksi Ari Luoto ja sihteeriksi Jorma Suomi.
● vuoden 2021 yhdistyksen kokous pidetään 17.4.2021 Helsingissä.
● laaditaan julkaistavaksi yhdistyksen strategia Miika Niinikosken johdolla.
● tutkitaan Yhdistysavain-palvelun kehittämismahdollisuuksia.
● hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
● matkaseteliedun käyttömahdollisuus Matkavekan matkoilla on päättynyt konkurssin takia.
● tapahtumien osallistujamäärät: yhdistyksen kokous 19.9.2020 Helsingissä 43 jäsentä.
● yhdenmukaistetaan tapahtumavastaavien korvaukset.
● hyväksyttiin Faktori-lehden tuotantoaikataulu vuodelle 2021.
● joulun hyväntekeväisyyskohde on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n lasten ja nuorten
mielenterveystyö.
● päätettiin neuvotella osallistumisesta Painovoima ry:n Pohjoismainen paperi- ja painokeskus –
hankkeeseen.

Mediaunionin hallituksen päätöksiä / Huhtikuu 2020

• 18.4.2020 pidettäväksi ilmoitettu yhdistyksen kokous siirretään siihen asti, kunnes koronaviruspandemian aiheuttamat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset on kumottu.
• hyväksyttiin yhdistyksen kokoukselle esitettävä vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus.
• yhdistyksen jäsenmääräksi 31.12.2019 on tarkentunut 1920 (2020 jäsentä 31.12.2018).
• tapahtumien osallistujamäärät: keilailukilpailu 1.2.2020 Kuopiossa 10 jäsentä, pilkkimestaruuskilpailu 8.2.2020 Saarijärvellä 8 jäsentä, jäsentapaaminen 11.3.2020 Sign, Print & Pack -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 27 jäsentä.
• seuraavat tapahtumat peruttiin koronaviruksen takia: Fespa 2020 -messumatka Madridiin 25.–29.3.2020, kuntoremonttiloma Imatralla 30.3.–3.4.2020, kulttuurija opintomatka Ateenaan 20.–27.4.2020, Drupa 2020  messumatka Düsseldorfiin 25.–28.6.2020.
• päätettiin seuraavista tapahtumista: golfmestaruuskilpailu Lohjalla 6.6.2020, kylpyläloma Pärnussa 7.–11.9.2020, Fespa 2020 -messumatka Madridiin lokakuun alussa.
• merkittiin tiedoksi, että koronaviruspandemian takia keskeytettiin yhdistyksen vapaa-ajankohteiden vuokraus toukokuun loppuun asti.

Hallitus

Kutsu MDU:n yhdistyksen kokoukseen

Tervetuloa Mediaunioni MDU ry:n sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen
lauantaina 18.4.2020 klo 12.00 Finlandia Park Hotel Helsinkiin, Pohjolankatu 38, 00600 Helsinki.

Tarjoamme buffetlounaan klo 11.00 alkaen – siihen ilmoittautuminen 7.4.2020 mennessä ensisijaisesti jäsensivujen Tietoa tapahtumista > Yhdistyksen kokoukset -osiossa. Voit myös ilmoittautua faktori Vesa Salmelle, p. 050 467 9577, jos jäsensivuille kirjautuminen ei ole mahdollista.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat ja jäsenten hallitukselle 12.3.2020 mennessä esittämät asiat. Kokousmateriaali julkaistaan jäsensivuilla 4.4.2020 mennessä. Jos jäsensivuille kirjautuminen ei ole mahdollista, pyydä kokousmateriaali postitse faktorilta, p. 050 467 9577.

Mediaunioni MDU ry:n hallitus

Mediaunionin hallituksen päätöksiä, tammikuu 2020

 • päätettiin tarjota yhdistyksen kokouksen osallistujille lounas 18.4.2020.
 • hyväksyttiin puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan toimenkuvat.
 • hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä.
 • 31.12.2019 yhdistyksen jäsenmäärä oli 1920.
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kanssa on solmittu Faktori-lehden ilmoitussopimus vuodelle 2020.
 • päätettiin jatkaa Faktori-lehden toimituspäällikkösopimusta Sanasta Oy:n kanssa.
 • tapahtumien osallistujamäärät: koulutus- ja kulttuuritapahtuma 24.11.2019 Kuopiossa 19 jäsentä ja 7 seuralaista, pikkujoulukauden avaus 30.11.2019 Turussa 36 jäsentä ja 25 seuralaista.
 • päätettiin jäsenten matkaseteliedun uusista käyttöehdoista.
 • päätettiin seuraavista tapahtumista: jäsentapaaminen Sign, Print & Pack Finland -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 11.3.2020, koskikalastus Lieksassa 13.–15.6.2020, Drupa 2020 -messumatka Düsseldorfiin 25.–28.6.2020.
 • vapaa-ajankohteiden käyttöasteet vuonna 2019: KOY Ellivuoren Satuniemi 52 %, KOY Lomatahko 10 60 %, Asunto Oy Kittilän Rinnelinna 65 %.
 • päätettiin vapaa-ajankohteiden kunnossapitotoimista.
 • päätettiin hankkia Tahkon vapaa-ajankohteeseen Yale Doorman -älylukko.

 

Hallituksen päätöksiä maalis-huhtikuu 2019

Maaliskuu 2019
• hyväksyttiin yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
• päivitettiin yhdistyksen majoitus- ja matkustusohjesääntö sekä hautausavustusohje.
• hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
• päätettiin kartoittaa Yhdistysavaimen uudet toiminnot ja päivittää yhdistyksen sivut käyttökelpoisilla toiminnoilla.
• pilkkimestaruuskilpailuihin 9.2.2019 Ikaalisissa osallistui 11 jäsentä.
• päätettiin seuraavista tapahtumista: golfmestaruuskilpailu Ypäjällä 8.6.2019, ExtremeRun-hupijuoksutapahtuma Espoossa 14.9.2019, kuntoremonttiloma Laukaassa 15.–20.9.2019, kylpyläloma Rakveressa 7.–11.10.2019, pikkujoulukauden avaus Turussa 30.11.2019.
• Formula 1 -matka Unkariin 2.–5.8.2019 jouduttiin perumaan liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Huhtikuu 2019
• hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
• Tapahtumat ja kuinka niitä tehdään -koulutukseen 23.3.2019 Hämeenlinnassa osallistui 13 henkilöä.
• lokakuun Rakveren-kylpylälomamatka jouduttiin siirtämään kylpylän henkilökuntavajauksen takia viikolla eteenpäin.
• Viestintäalan rahaston nimi on muuttunut Media-alan rahastoksi ja sen varapuheenjohtajana jatkaa Mediaunionin
puheenjohtaja Pekka Teinilä.
• yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Kanerva, sihteeriksi Jorma Suomi ja taloudenhoitajaksi Kari Koivisto.
• päätettiin pitää keilailumestaruuskilpailut 5.10.2019 Eurassa.