TES-neuvottelukunta nimetty

Ammattiliitto Pron kaikilla sopimusaloilla on oma työehtosopimuksen neuvottelukunta joka nimensä mukaisesti vastaa tes-asioista. Neuvottelukunta on keskeisin toimija oman sopimuksemme tavoitteiden asettamisessa.

Pron hallitus nimesi neuvottelukunnan elokuun kokouksessaan. Käy Proplus-sivuilla katsomassa kuka on sinua lähin neuvottelukunnan jäsen ja kirjoita samalla omat evästyksesi tes-toiminnalle!

Mikko Honkanen
sopimusalavastaava, Ammattiliitto Pro

Keilamestaruuskilpailu 25.10. Espoossa

Mediaunioni MDUn keilamestaruuskilpailut

Tapiolan Keilahallilla

Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo

25.10.2014 I erä klo 11.00 ja II erä klo 13.30

  • Kilpaillaan Mediaunionin mestaruudesta A/B luokassa ja C/D luokassa.
  • Heitetään 6 sarjaa eurooppalaisittain
  • Tasoitukset: M = 0/s, A = 3 p./s, B = 6 p./s, C = 10 p./s, D = 25 p./s,
  • ikätasoitukset 60 v ->/1p./v/s
  • Luokkien kolme parasta palkitaan
  • Maksu 25 €/kilpailija, sisältää; kilpailu- ja ratamaksun, pullakahvin, ruokailun, oluen

Ilmoittautumiset: Tapiolan keilahalli puh: 09-4355330 tai Info@tapiolankeilahalli.fi 15.10.2014 mennessä

Mediaunioni MDUn yhdistymishanke Ammattiliitto Prohon

MDU:n hallitus on käynnistänyt selvitystyön Mediaunionin liittymisestä Ammattiliitto Prohon. Neuvotteluja käy koko hallitus.

Syksyn kuluessa alustavaa suunnitelmaa esitellään piirikokouksissa ja kerätään kommentteja. Mukana tilaisuuksissa on ollut MDU:n puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi Ammattiliitto Pron sektorijohtaja ja järjestöpäällikkö. Suunnitelmaa esiteltiin myös syksyn yhdysmieskurssilla Tallinnassa 26.10.

Tavoitteena on että valtuuston sääntömääräiselle syyskokoukselle 11. joulukuuta voidaan esittää malli jolla yhdistyminen voisi tapahtua. Tähän mennessä kuullut kommentit ovat olleet pääosin positiivisia.

Mediaunionin jäsensivujen keskustelufoorumilla on avattu yhdistymiseen liittyviä asioita. Toivon että mahdollisimman monet jäsenet tutustuisivat niihin ja antaisivat palautetta!

Mikko Honkanen

Piirikokousten syksy käyntiin

Mediaunioni MDU:n piirikokousten sarjan käynnistää torstaina 4.10. Itäinen piiri, minkä kokous pidetään Kouvolassa. Koolla ovat osastojen edustajat Itä-Uudenmaan Faktoreista, Päijät-Hämeen Faktoreista, Etelä-Savon Faktoreista ja Etelä-Karjalan Faktoreista.

Aiheina tietysti valmistautuminen uuteen hallintokauteen ja piirin esitykset liiton hallitukseen ja puheenjohtajaksi. MDU:n hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen liiton yhdistymisestä Ammattiliitto Prohon. Paikalla on Pron edustajana järjestöpäällikkö Pasi Nieminen. Monta asiaa on selvitettävä ja tarkoitus onkin avata alustavia suunnitelmia osastoille ja saada palautetta valmistelutyötä varten.

Lisätietoja: Itäisen piirin osastojen puheenjohtajat ja MDU:n puheenjohtaja Mikko Honkanen

Yhteistyö on voimaa!

Satakuntalaiset ja pirkanmaalaiset faktorit kokoontuivat merihenkisen päivän merkeissä Raumalle keskustelemaan osastojensa yhdistymishankkeesta. Osalla toi monipuolisesta ohjelmasta nauttimaan myös perheenjäsenensä. Seminaariosuuden onnistumisen takeeksi vetäjäksi oli värvätty TJS-Opintokeskuksen asiantuntija Sikke Leinikki. Tihkusateinen sääkään ei retkeläisten intoa latistanut. Jutun lopussa linkki retkikuviin!
Continue reading ”Yhteistyö on voimaa!”

Tervetuloa faktori.fi:n pariin!

Faktori-lehti uudistui vuodelle 2012 monin tavoin. Kun päätimme keskittyä painetussa Faktorissa jäsenistölle tärkeisiin asioihin oli selvää että kehitämme sen rinnalla myös sähköistä viestintäämme. Faktori.fi-sivujen tarkoitus on erityisesti parantaa vuorovaikutusta jäsenistön ja liiton avainhenkilöiden välillä. Täällä voimme myös viestiä nopeammassa tahdissa kuin painetussa lehdessä. Anna siis palautetta joko suoraan kommentoimalla näillä sivuilla olevia juttuja, tai vaikkapa sähköpostilla.

Mediaunioni.fi toimii jatkaa edelleen liiton tärkeimpänä tietopankkina. Siellä voit kirjautua tarkastamaan ja korjaamaan omat jäsentietosi, sieltä löydät myös tarkemmat tiedot jäseneduista ja liiton toiminnasta.

Faktori-lehti postitetaan jäsenille neljästi vuodessa. Sen yhteydessä saat myös Print & Media -lehden tuoreen numeron. Print & Media ilmestyy yhteensä 10 kertaa vuodessa. Muistathan että voit tilata P&M:n loput kuusi numeroa edulliseen jäsenetuhintaan.

Hyviä lukuhetkiä!

Mikko Honkanen
puheenjohtaja

mikko.honkanen@mediaunioni.fi
Puh. 040 5529 410

Käsittelyssä tes-muutokset ja yrityserä

Yhdysmieskurssi 3/2011

Vuoden viimeinen yhdysmieskurssi pidettiin 27.–28.10.2011 Tallinnassa Tallink Spa Hotellissa. Mukana oli kaikkiaan 22 osallistujaa. Yhdysmiesten edustus kattoi koko maan ja eri toimialan sektorit. Kurssi oli myös yhdysmiesten toimikauden viimeinen, sillä uudet valinnat tehdään vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi uuden työehtosopimuksemme muutokset. Jo tässä vaiheessa puhututti yhdysmiehiä eniten yrityserän jakaminen ja jaosta ohjeistaminen.

Monen mielestä tällaisten erien suuruus pitäisi olla hyvin pieni, sillä kun potin suuruus kasvaa, vaikeutuvat myös neuvottelut, ja erää käytetään mahdollisesti palkkakuoppaan joutuneiden teknisten kuoppakorotuksiin. Siihen se ei ole tarkoitettu. Keskustelua käytiin myös siitä, onko erän käyttö palkitsemisena hyväksyttävää. Esimerkiksi, jos tekninen on saanut yritykselle hankituksi hyvän tilauksen ja palkitsemiseen käytetään yrityserää.

TOVA tmv. palkkausjärjestelmän paikallisesti sopien käyttöönottomahdollisuus keskustelutti myös melkoisesti. Teimmekin ryhmätyön koskien meille sopivia mahdollisten palkkausjärjestelmien käyttöönottoa. Yhdysmiehet olivat pääosin sitä mieltä, että nykyistä järjestelmäämme modernisoimalla ja kehittämällä saisimme hyvän ja toimivan palkkausjärjestelmän.

Keskustelimme myös yrityskohtaisen erän neuvottelemisesta, tiedonsaannista ja jakoperusteista. Edelleen tilanne on se, että useissa yrityksissä neuvotteluja ei käydä, vaan työnantaja sanelee yksipuolisesti erän jakotavat. Monissa paikoin myös ilmoitusvelvollisuus jää hoitamatta.

Toivotaankin, että erän käytöstä pystyttäisiin järjestämään yhteistä koulutusta työnantajien kanssa. Yrityserän jaosta pitää tehdä kirjallinen sopimus josta ilmenee, että neuvotteluosapuolilla on sama käsitys koko erä käytöstä.

Seuraavaksi avattiin alalle ehkä tulevan raamisopimuksen sisältö. Keskustelua aiheuttivat sopimuksen alkamis- ja päättymisajankohta sekä korotusten rakenne ja korotusajankohdat. Myös se mietitytti, miten jo sovitut yrityserät istuvat mahdolliseen raamisopimukseen.

Käsittelimme lisäksi mahdollisesta yhdysmiesten yhteisestä keskustelufoorumista. Puheenvuoroista päätellen osalle tämä sopii, osa taas katsoi, ettei ainakaan työajan puitteissa ole aikaa mielipiteiden vaihtoon sosiaalisessa mediassa.

Viimeiseksi oli sana vapaa, ja se kirvoitti yhdysmiehet keskustelemaan alan nykynäkymistä ja tulevaisuudesta vilkkaasti. On hienoa, että niin erilaisten yritysten yhdysmiehiä kokoontuu yhteen vaihtamaan mielipiteitä. Monelle meistä keskustelu antoi uutta puhtia ja näkemyksiä. Kurssipalautteen mukaan tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä sekä sisällöllisesti että koulutuspaikankin osalta. Teksti ja kuvat Pekka Teinilä

Kuvatekstit
Yhdysmieskurssilaiset luokkakuvassa.
Matti Mikkola Sanomapaino Oy:stä.
Irma Piironen Edita Prima Oy:stä saapumassa koulutustilaisuuteen.

Muutos on aina vakio

Mennyt kesä on ollut taas ennätyskuuma ja tapahtumia täynnä. Norjan traagiset tapahtumat ovat ainutlaatuisuudessaan vertaansa vailla, Euroopan talous horjahtelee Kreikan myötävaikutuksella. USA:n velkaantuminen, Afrikan sarven kuivuus ja siitä aiheutunut nälänhätä jatkavat listaa. Toimintaympäristömme muuttuu vaativammaksi, eikä edellisestä taantumastakaan ole toivuttu.

Viestintäala kuuluu kahteen klusteriin: ICT-klusteriin ja Metsäklusteriin. Kummassakin tapahtuu paljon. Nokia on menettämässä johtoasemansa kännykkävalmistajana, älypuhelimien osalta se on jo mennyt. Vielä pari vuotta sitten ei tähän kukaan uskonut. Oliko kompastuskivenä kosketusnäytöllinen puhelin?

Sanoma Osakeyhtiö on ensimmäistä kertaa antanut tulosvaroituksen ennakoiden huonoa tulosta. Aiemmin on saatu varautua positiivisiin tulosvaroituksiin. UPM sai luvan ostaa Myllykosken paperitehtaan, ja näin Suomessa on enää kolme paperitehdasyhtiötä.  Nämä ovat esimerkkejä klustereiden sisällä tapahtuvista muutoksista, jotka johtuvat yksittäisten yhtiöiden toimista tai toimimattomuudesta.

Viestintäalaan kuuluva painoviestintä on se metsäklusteriin kuuluva osa. Onko paperi menettämässä merkityksensä painoalustana ja ovatko älypuhelimet valtaamassa käyttäjien taskut? Jos, niin on luonnollista, että paperitehtaat yhdistyvät, mediatalo hakee uutta tukijalkaa tv-toiminnasta ja kännykänvalmistajan on tarkennettava suuntaansa ja tuotteitansa. Muutokset ovat sittenkin nurkan takana ja yllättävät aina. Osmo A. Wiioa lainatakseni ”lähitulevaisuus yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan”.

Kuinka painoviestintä sitten asettuu tähän kehitykseen? Tarvitaanko sanomalehtiä, aikakauslehtiä, kirjoja, mainospainotuotteita tai mitään muutakaan perinteistä painotuotetta? Pakkauksia toki tarvitaan, ja pakkausteollisuus voi hyvin ja kasvaakin. Sanomalehdet ovat sittenkin menestyneet Suomessa yllättävän hyvin. Aikakauslehdet ovat huonommassa tilassa kuin mitä ennustettiin. Sähköinen kirja pystyy kilpailemaan painetun kirjan kanssa vain marginaalisesti. Mainospainotuotteiden menestys perustuu ilmaisjakeluun, niitä kun tulee postilaatikkoon halusit tai et. Käyntikortteja tarvitaan vielä painettuina, vaikka samanniminen toiminto jo puhelimissa onkin.

Lukijoiden ja asiakkaiden mielenliikkeet täytyy tuntea tarkasti, jotta voi kehittää liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Markkinoille pitää saada uusia tuotteita, joilla on kysyntää. Vanhoja on uskallettava lopettaa. Kustannuslaskentaa on syytä käyttää harkiten: jos mihinkään ei ole varaa panostaa, voi säästää bisneksensä nurin.

Painoviestinnällä on tulevaisuus, joka ehkä on hieman hakusessa rakennemuutosten aikakaudella. Jälleen kerran toivon alan löytävän paikkansa entistä ehompana ja kannattavana, kuitenkin ajanmukaiseksi muuttuneena. Faktori on arvostettu ammattilainen, mutta kiristyvä toimintaympäristö ja toimialan rakennemuutos taitaa vaatia jopa fakiirin taitoja.