Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2016

Think Ink 2016 -kilpailuun 63 ideaa

Think Ink 2016 -kilpailun ideahaku on päättynyt. Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 63 ideaa. Tuomaristo valitsee maaliskuun aikana 12–16 parasta ja lupaavinta ideaa pitchauskierrokselle, joka pidetään 6.4. Helsingissä.

Hakemusten ja pitchausten perusteella tuomaristo valitsee 8–10 parasta säätiön tukemalle kehittämisjaksolle, joka kestää huhtikuun lopusta syyskuulle. Kehitysjaksolle päässeet ideat julkistetaan huhtikuussa. Lokakuussa valitaan voittajat ja palkinnot jaetaan marraskuussa.

Lisätiedot:
Helene Juhola, asiamies
helene.juhola@vkl.fi

Think Ink>>

Jätä kommentti

Kategoria(t): etusivu, toimiala, uutiset

Drupa lähestyy!

Logo-touch-the-future

 

 

 

 

 

 

Drupa-messut 31.5.-10.6. Düsseldorfissa esittelee megatrendejä ja cross-mediaratkaisuja. Ilmeeltään uudistunut tapahtuma siirtyy nyt myös järjestettäväksi joka kolmas vuosi. Teeman ”Kosketus tulevaisuuteen” alla tapahtuma tarjoaa alustan, jolla tulevaisuuden teknologiat esittäytyvät. Näistä esimerkkeinä uuden sukupolven pakkausratkaisut, 3D tulostus, funktionaalinen ja vihreä painotekniikka.
>>Lue lisää http://www.drupa.com

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): toimiala, uutiset

PacTec-palkintohaku on käynnistynyt

Pakkauksella on tärkeä rooli tuotteen suojaamisessa, tuotannon ja jakelun mahdollistamisessa, käytön ohjeistuksessa, käyttömukavuuden parantamisessa sekä brändin luomisessa. Pakkauksia on kaikkialla – ketkä ansaitsevat pakkausalan palkinnon?

Suomen Messusäätiö palkitsee ansioituneita pakkausalan toimijoita PacTec-messuilla 20.–22.9. Messukeskuksessa Helsingissä. PacTec-palkinto jaetaan kahdessa sarjassa. Avoimeen sarjaan voivat osallistua kaikki pakkausalan toimijat, jotka toiminnallaan vievät eteenpäin alan käytäntöjä.

Avoimen sarjan voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 3000 euron stipendillä. Pakkausalan opiskelijat suunnittelevat tulevaisuuden pakkauksia. Heillä on suuri merkitys pakkausalan tulevaisuuden kehittämisessä. PacTec-palkinnon opiskelijasarjaan voivat osallistua alan opiskelijat tai opiskelijaryhmät. Voittaja palkitaan 2000 € stipendillä, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

Palkinnon voi saada innovatiivinen pakkaus, pakkausidea tai ansiokas pakkausteko. Palkinto luovutetaan pakkaukselle tai konseptille, joka täyttää seuraavat hyvän pakkauksen kriteerit:

• suojaa tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta
• säilyttää pakatun tuotteen ominaisuudet
• mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja jakelun
• kertoo tuotteesta ja sen käytöstä
• parantaa käyttäjän ja käytön mukavuutta
• vähentää hävikkiä
• tukee tuotteen brändiä
• helpottaa pakkauksen kierrättämistä.

Palkintoa voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen alla olevaan osoitteeseen viimeistään 30.6.2016:
Messukeskus Helsinki
tiedottaja Jaana Matilainen
PL 21 (Messuaukio 1), 00521 Helsinki

Palkintoraatina toimii PacTec-messujen kehitysryhmä puheenjohtajanaan Suomen Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä.
PacTec-pakkauspalkinnot jaetaan PacTec-messuilla Messukeskuksessa Helsingissä 20.–22.9. Samaan aikaan myös PlasTec, FoodTec ja SignTec.

Lisätietoja PacTec-messuista ja palkinnosta: Messukeskus Helsinki, tiedottaja Jaana Matilainen, p. 050 309 5130, etunimi.sukunimi@messukeskus.com

www.pactec.fi, #pactec2016

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutiset

Ensi viikolla: Fespa Digital

FESPA-DIGITAL-2016-LOGO

 

Tämän vuoden suurin suurkuvatuotannolle suunnattu tapahtuma, Fespa Digital 2016, pidetään Amsterdamissa 8.-11.3. Tapahtumassa on varattua näyttelytilaa 42 000 neliömetriä.

>> Lue lisää

Jätä kommentti

Kategoria(t): etusivu, toimiala, uutiset

Työturvallisuuskulttuuri tuloksen tekijänä

Hyvä työturvallisuuskulttuuri vaikuttaa osaamiseen, asennoitumiseen ja käyttäytymiseen työsuojeluasioissa. Hyvä kulttuuri vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä sitä kautta myös tuloksen tekoon.

Kulttuurikäsitteellä tarkoitetaan tietyn ihmisryhmän tai yhteisön tapaa ajatella ja toimia. Kulttuuri koostuu symboleista, uskomuksista ja käyttäytymiskuvioista, joita tuotetaan ja luodaan. Se ilmenee ihmisten työskentelytavoissa, palveluissa, kohtaamisien ja kokouksien ”seremonioissa”, työskentelyn laadussa ja ehdoissa, elämäntavassa ja arkipuheessa. Kulttuuri ei ole sisäsyntyistä, vaan se opitaan yhteisön elämisen ja toimimisen kautta.

Yksinkertaisimmillaan työturvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan työyhteisön tapaa, jolla se hahmottaa työnsä riskit ja pyrkii varautumaan niihin. Työturvallisuuskulttuuri on kuitenkin nähtävä monitasoisena ilmiönä, jossa yhdistyvät henkilöstön kokemukset ja näkemykset, työyhteisön sosiaaliset ilmiöt ja organisaation toimintaprosessit.

Tärkeä piirre työturvallisuuskulttuurille on organisaation kyky ja tahto ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on, millaisia vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, sekä kykyä ja tahtoa toimia turvallisesti, ehkäistä vaarojen toteutumista ja edistää turvallisuutta.

Mistä hyvä työturvallisuuskulttuuri rakentuu?

Työturvallisuuden on oltava työyhteisössä aito arvo, jonka tavoitteleminen itsessään motivoi henkilöstöä ja ohjaa sen toimintaa. Hyvä yhteisöllisyys työpaikalla luo ja tuottaa työturvallisuutta, yhteenkuuluvaisuutta ja auttaa hahmottamaan työympäristöä sekä tehostaa tavoitteiden saavuttamista.

Työturvallisuutta on johdettava tavoitteellisesti osana normaalia linjajohtamista. Johtamisella vaikutetaan toimintatapoihin ja asenteisiin kaikilla organisaatiotasoilla. Turvallisuuden on oltava myös päätöksenteossa yhtä tärkeää kuin kustannukset, tuotanto, laatu ja kannattavuus.

Kun henkilöitä johdetaan toimimaan turvallisesti, sovittujen pelisääntöjen mukainen toimintatapa siirtyy myös muihin asioihin. Hyvän pohjan turvalliseen toimintaan työpaikalla antaa lakien ja säädösten noudattamisen pakollisuus. Turvallisuuden ymmärtäminen velvoitteiden ja sääntöjen noudattamiseksi voi olla hyödyllistä myös joissakin hätätilanteissa, joissa on toimittava nopeasti.

Jotta työntekijä voisi ymmärtää työhön liittyviä vaaroja ja kokea voivansa vaikuttaa organisaation työturvallisuuteen, hänen on ensin pystyttävä hallitsemaan omaa perustyötään. Turvallisuudessa ei ole ainoastaan kyse asenteista vaan myös ilmiöiden ja tapahtumien ymmärtämisestä.

Työturvallisuuden arvioinnilla ja kehittämisellä on suuri merkitys. Onnettomuuksien, erilaisten virheiden ja vahinkojen välttämiseksi, tuotannon ja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi sekä eri sidosryhmien luottamuksen ansaitsemiseksi työturvallisuudesta on huolehdittava aktiivisesti.

Vastoin yleistä luuloa turvallisuuden parantaminen ei vaadi isoja investointeja, vaan toiminta- ja johtamistapamuutoksia.

Kirjoittaja Markku Tolvanen,asiantuntija, vastuualueina teollisuusryhmä, metsäala, paperiteollisuus, puuteollisuus Työturvallisuuskeskus TTK, markku.tolvanen@ttk.fi, 040 5124 124

Kirjoittaja Markku Tolvanen,asiantuntija, vastuualueina teollisuusryhmä, metsäala, paperiteollisuus, puuteollisuus
Työturvallisuuskeskus TTK, markku.tolvanen@ttk.fi, 040 5124 124

Info
Mistä lisätietoa?
Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016: Ennakoiva turvallisuuskulttuuri – tapa onnistua -alueseminaareja (maksuttomia)
http://www.ttk.fi/tyoturvallisuuspaiva
Työturvallisuuskeskus TTK
http://www.ttk.fi
http://www.facebook.com/tyohyvinvointi
http://www.linkedin.com/company/the-centre-for-occupational-safety

 
Kuva: Sami Kulju

Jätä kommentti

Kategoria(t): työturvallisuus

Ruunaalle koskikalaan

Mediaunionin kalastusmatka Lieksan Ruunaan koskille 16.-19.6.
Katso tarkemmat aikataulut ja ohjeet jäsensivuilta www.mediaunioni.fi

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutiset

Faktori 1/2016 ilmestynyt

Uusin Faktori on ilmestynyt. Hyviä lukuhetkiä!

Uusin Faktori on ilmestynyt. Hyviä lukuhetkiä!

Jätä kommentti

Kategoria(t): toimiala