MDU:n hallituksen päätöksiä

MDU:n hallituksen päätöksiä huhtikuu – syyskuu 2015

Huhtikuu 2015

 • päätettiin järjestää jäsenmatka Verlaan
 • päätettiin hallituksen kokouspalkkioiden maksuaikataulusta
 • päätettiin jatkaa lomakohdevaihtoehtojen selvitystyötä
 • päätettiin nykyisten lomakohteiden hinnoittelusta seuraavalla hakukaudella
 • päätettiin jatkaa Museokadun toimistohuoneiston myyntitoimeksiantoa
 • päätettiin lahjoittaa Päivälehden Museolle painoaiheista esineistöä Museokadun toimistosta
 • päätettiin myöntää Pohjanmaan Faktoreille avustus koulutustapahtukaan
 • päätettiin vuokrata toimistohuoneisto Ammattiliitto Prolta

Toukokuu 2015

 • päätettiin hylätä Museokadun toimistohuoneistosta saatu ostotarjous ja antaa vastatarjous
 • päätettiin STTK-lomat yhtiökokoukseen osallistumisesta
 • päätettiin Helsingin Faktorilaulajien toiminta-avustuksesta
 • päätettiin yhdistystukien maksamisesta
 • päätettiin vapautuneen pitkäaikaissijoituksen siirtämisestä käyttötilille
 • hyväksyttiin seitsemän jäsenhakemusta

Kesäkuu 2015

 • päätettiin sijoittaa Museokadun toimistohuoneiston myyntituotto sijoitustilille
 • päätettiin pikkujoulujuhlien jäsen- ja avechinnoista

Elokuu 2015

 • hyväksyttiin seitsemän jäsenhakemusta
 • päätettiin hankkia vastuuvakuutus Turvasta

Syyskuu 2015

 • päätettiin uusien jäsenten saatekirjeestä
 • hyväksyttiin Print & Median tarjous Faktori-lehden kustannussopimuksen jatkosta
 • päätettiin jatkaa Sanasta Oy:n sopimusta Faktori-lehden toimitustyöstä
 • päätettiin Faktori-lehden ilmestymisaikataulusta vuodelle 2016
 • päätettiin Faktori-lehden päätoimittajasta
 • päätettiin Faktori-lehden toimitusneuvostosta
 • päätettiin Faktori-lehden kuvaus- ja kirjoituspalkkioista
 • päätettiin FinnGraf-messuosastosta ja opiskelijabussin järjestelyistä
 • päätettiin toiminnanjohtajan eläköitymiseen liittyvistä järjestelyistä
 • päätettiin tarpeettomien puhelinliittymien irtisanomisesta
 • hyväksyttiin toimistohuoneen vuokrasopimus Ammattiliitto Pron kanssa
 • päätettiin lomakohteiden ylläpito- ja parannussuunnittelman laatimisesta
 • päätettiin Tallinnan koulutusseminaarin luennoitsijoiden kustannusten korvaamisesta

Esimies & Henkilöstö 2015

Esimies & Henkilöstö 2015 on ammattitapahtuma kaikille esimiestyön ja henkilöstöratkaisuiden parissa työskenteleville ammattilaisille 23.–24.9.2015 Messukeskuksessa Helsingissä.  Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, esimiehille ja HR-päättäjille, ja se tarjoaa kävijöille verkostoitumista, puheenvuoroja johtamisesta, henkilöstötyöstä ja työhyvinvoinnista sekä kuvan alan uusimmista ja tärkeimmistä palveluista, tuotteista ja ratkaisuista.

Esimies & Henkilöstö 2015 -tapahtuman kanssa samanaikaisesti järjestetään Meetings & Events -ammattitapahtuma kokousten, tapahtumien ja liikematkustamisen parissa työskenteleville päättäjille sekä Bisnespäivät, jotka keskittyvät liikelahjoihin, yrityspalveluihin, toimistoon ja tapahtumatekniikkaan.

Lisätietoa ja rekisteröityminen ennakkoon>>

Työhyvinvointi- ja työturvallisuus parantuneet viestintäalalla

Viestintäalan työturvallisuuden tilaa ja kehitystä selvittäneestä tutkimuksesta käy ilmi, että työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus ovat alalla parantuneet. Tutkimus on kolmas alan työhyvinvointia kartoittava kyselytutkimus, jonka Työterveyslaitos toteutti Työturvallisuuskeskuksen ja Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimeksiannosta.

Viestintäala toimialana sisältää sekä graafisen teollisuuden että kustannustoiminnan. Alalla työskentelee Suomessa noin 26 000 ihmistä pääasiassa pienissä yrityksissä. Tuotteita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat, mainospainotuotteet, pakkaukset jne. Alan liikevaihto on noin viisi miljardia euroa.

Ylitöitä tehdään aiempaa vähemmän, esimiestyöhön ja työjärjestelyihin ollaan tyytyväisempiä kuin ennen, fysikaalisten tekijöiden aiheuttama haitta on vähentynyt ja sekä henkinen että fyysinen kuormittuminen ovat vähentyneet.

Työympäristön haitta- ja vaaratekijöitä viestintäalalla ovat jatkuva istuminen tai seisominen ja melu. Kemiallisten ja biologisten tekijöiden, kuten pölyjen ja kemikaalien, koetaan aiheuttavan aiempaa enemmän haittaa. Muutos näiden haittatekijöiden kohdalla on niin suuri, että työpaikkatasolla tulisi ryhtyä toimiin koettujen haittojen vähentämiseksi. Raportin laatijat suosittavat riskinarviointia kemiallisten ja biologisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen tunnistamiseksi.

Raportissa on myös selvitetty työterveyshuoltopalveluja viestintäalalla. Työterveyshuolto koetaan tärkeänä yhteistyökumppanina ja sen toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Mutta myös kehitettävää toiminnasta löytyy. Työterveyshuoltoa haluttaisiin kehittää aktiivisemmaksi, sen tulisi panostaa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä lisätä osallistumista työsuojelun yhteistoimintaan.

Viestintäalan työturvallisuutta on seurattu vuosina 2000, 2007 ja 2014 tehdyillä työsuojeluhenkilöstölle suunnatuilla kyselytutkimuksilla, joista kaksi viimeisintä toteutti Työterveyslaitos.

Tutkimuksen raportti
Viestintäalan työhyvinvointi puntarissa. Tiina Heusala, Arto Reiman, Tuula Räsänen, Soile Seppänen. Työturvallisuuskeskus, 2015. Tiivistettyä tietoa tutkimuksen sisällöstä löytyy artikkelista Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehitys viestintäalalla. Heusala T, Reiman A, Seppänen S ja Lipiäinen V. (pdf 26 KB)

Lisätiedot: Kehittämispäällikkö Tiina Heusala, Työterveyslaitos, puh. 043 825 1385, sp. tiina.heusala[at]ttl.fi

Pakkaamisen tulevaisuus esillä Empackissa

Pakkausalan ammattitapahtuma Empack kokoaa Suomen pakkausalan yhteen Messukeskukseen 7.-8.10. 2015 jo viidennen kerran. Uutuutena mukana ovat Euroopasta tunnetut tapahtumabrändit Packaging Innovations ja Label&Print.

Näytteilleasettajat ja seminaariohjelma vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Miten tuotteesi erottautuu kaupan hyllyssä?
Onko pakkaus vastaus markkinoinnille, muuten pirstaloituneessa mediamaailmassa?
Millaisia ovat uusimmat pakkaus- ja painokoneet?
Miten pakkausmateriaalia voidaan säästää samalla kun parannetaan pakkausten ominaisuuksia?
Mitä ovat tulevaisuuden pakkausmateriaalit?
Miten uudet lait vaikuttavat pakkauksiin?

Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään Sisälogistiikka 2015  sekä Teknologia ’15 tapahtumakokonaisuus sisältäen Automaatio, Mecatec, Hydrauliikka&Pneumatiikka, Elkom, Finntec, Tooltec ja Jointec tapahtumat.

Rekisteröidy kävijäksi