3D-tulostuksesta uutta liiketoimintaa

VTT käynnistää yhdessä yritysten kanssa laajan kaksivuotisen hankekokonaisuuden, jonka päätavoitteena on synnyttää Suomeen uutta liiketoimintaa 3D-tulostuksen eli materiaalia lisäävän valmistuksen (AM-teknologian) ympärille.

Isot kansainväliset yritykset investoivat jo merkittäviä summia AM-laitteistoihin. Nyt myös Suomessa on kiinnostuttu teknologian laajemmasta hyödyntämisestä. Yrityshankkeissa tavoitteena ovat kilpailukykyisemmät uudet tuotteet ja palvelut sekä joustavampi ja tehokkaampi tuotanto.

Hankekokonaisuus muodostuu yritysten omista projekteista sekä VTT:n tutkimushankkeesta, johon myös yritysosapuolet osallistuvat. Kokonaisbudjetti on noin kolme miljoonaa euroa, jonka rahoittavat Tekes, osallistuvat yritykset ja VTT.

Additive Manufacturing eli AM-teknologia on valmistustekniikka, jossa tuote syntyy CAD-mallin pohjalta lisäämällä materiaalia kappaleeseen kerros kerrokselta. Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi muovia, metallia tai keraamia. Menetelmä mahdollistaa yksilölliset tuotteet sekä monimutkaisten ja käyttötarkoitukseen optimoitujen rakenteiden käytön.

– AM-teknologia tulee olemaan keskeinen tekijä valmistavan teollisuuden digitalisoitumisen murroksessa. Tulevaisuudessa tuotteet, komponentit ja niissä käytettävät materiaalit suunnitellaan virtuaalisesti hyödyntäen mallinnuksen ja simuloinnin työkaluja. Tuotteet sisältävät enenevässä määrin sensoreita, antureita ja muita komponentteja, jotka mahdollistavat tuotteiden välisen kommunikoinnin eli teollisen internetin hyödyntämisen. AM-teknologia toimii mahdollistajana, jonka avulla digitalisoitumiseen liittyvät mahdollisuudet voidaan realisoida, visioi Pasi Puukko, tutkimustiimin vetäjä ja projektin vastuullinen johtaja VTT:ltä.

Suomessa AM:n teollinen hyödyntäminen on rajoittunut lähinnä pikamallinnuksen käyttöön tuotekehityksessä, mutta kiinnostus teknologian laajempaan hyödyntämiseen on vähitellen heräämässä. Hankekokonaisuudella, jossa on VTT:n lisäksi mukana useita teknologiateollisuuden yrityksiä kuten Valtra Oy, Vacon Oyj, Nurmi Cylinders Oy, Meconet Oy, Hollmén & Co ja Logistic TKT Systems Oy, halutaan vauhdittaa uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen. Osapuolet haluavat selvittää AM-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi ja liiketoiminnan uudistamiseksi.

Lisätietoja:
VTT, tutkimustiimin vetäjä Pasi Puukko
Puh. 040 525 1684
pasi.puukko@vtt.fi

Kari-Pekka Martimo johtajaksi Työterveysyhteistyön palvelukeskukseen

Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo, 55, on nimitetty perustettavan Työterveysyhteistyön palvelukeskuksen johtajaksi 1.1.2015 alkaen.

Uusi palvelukeskus tarjoaa tukea työterveyspalveluiden vaikuttavuuden ja laadun parantamisessa, työterveysyhteistyön kehittämisessä, sairauspoissaolojen vähentämisessä sekä työterveyspalveluiden valinnassa. Tehtävässään Martimo johtaa palvelujen kehittämistä ja tuotantoa palvelukeskuksessa sekä vastaa sen taloudellisesta tuloksesta. Martimo siirtyy uuteen tehtäväänsä Työterveyslaitoksen Vaikuttava työterveyshuolto -teeman johtajan paikalta, jossa hän on toiminut vuoden 2012 marraskuusta alkaen. Sitä ennen hän työskenteli Mehiläinen Oy:ssä sekä Työterveyslaitoksessa.

Lisätiedot: Kari-Pekka Martimo, puh. 050 566 5797, sp. kari-pekka.martimo[at]ttl.fi

Teboilin joulukampanja

Oy Teboil Ab korottaa liittonne jäsenkorttialennusta 20.11.- 31.12.2014 väliseksi ajaksi. Alennus on 2,5 senttiä / litra bensiinistä ja dieselöljystä. Lisäksi jäsenkortilla saa alennusta voiteluaineista 10 %, autokemikaaleista 5 %, pesuista 5 % sekä nestekaasupullon täytöstä 5 %.

– Joulun aikana autoilu yleensä lisääntyy, mikä tarkoittaa myös suurempia polttoainekustannuksia. Tämän huomioon ottaen haluamme kiittää etuasiakkaitamme kuluneesta vuodesta antamalla lisäalennuksen jäsenkortilla vuoden 2014 loppuun asti”, kertoo Teboilin huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan johtaja Henrik Tuulos.

Polttoainealennukset saa liiton magneettijuovallisella jäsenkortilla kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta, lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia.

Lisätietoja antaa
johtaja Henrik Tuulos
Oy Teboil Ab, Huoltoasema- ja automaattiliiketoiminta
Puh. 020 470 0273, henrik.tuulos@teboil.fi

Think Ink -kilpailu ratkesi

Viestintäalan tutkimussäätiön Think INK -kilpailun kolme voittajaa on valittu. 70 000 euron pääpalkinnon sai lasten kirjasta ja mobiilisovelluksista koostuva Hello Ruby -konsepti ja sen luoja Linda Liukas. 

Hello Ruby tarjoaa leikillisen matkan lasten maailmaan, ohjelmointiin ja tietokoneisiin. Kokonaisuus koostuu lasten kirjasta ja siihen yhdistetyistä mobiilisovelluksista, joissa lapset voivat käyttää omaa uteliaisuuttaan ja luovuuttaan. Toisen palkinnon, arvoltaan 20 000 euroa, sai Flipside. Flipside on uudenlainen yhteiskunnalliseen journalismiin keskittyvä applikaatio, joka altistaa käyttäjän uusille ajatuksille tuomalla yhteen älykkäästi kuratoitua sisältöä polttavista aiheista monesta eri näkökulmasta.

Kolmas palkinto, 10 000 euroa, myönnettiin Tailorframe-konseptille. Tailorframe on ainutlaatuinen valokuvauskonsepti, joka mahdollistaa mainoskuvalaatuisten muotokuvien toteuttamisen kuvauksesta asiakkaan käytettäväksi muutamissa sekunneissa.

Toista kertaa järjestettyyn media- ja painoalan Think INK -innovaatiokilpailuun tuli yhteensä 49 kilpailutyötä. Kilpailun kolmelle parhaalle työlle myönnetyt palkintorahat on tarkoitettu ideoiden jatkokehittämiseen. Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi Matti Uuttu (Otavan Kirjapano) ja muina jäseninä Asmo Halinen (Fonecta), Jussi Lystimäki (Schibsted Classified Media Finland), Taneli Tikka (TLD Registry, Ltd., Wunderkraut, The Pop-Up Company) ja Viestintäalan tutkimussäätiön edustajana säätiön asiamies Helene Juhola (Viestinnän Keskusliitto).

Ei tarvitse olla täysin terve ollakseen työkykyinen

Kuinka terve pitää olla, että saa jatkaa työntekoa? Terveys ja sairaus eivät ole kaksi erillistä ilmiötä, vaan olemme kaikki jossain näiden ääripäiden välissä. Työurien pidentämisen näkökulmasta on tärkeää, että jokainen voi jatkaa työntekoa sairauksistaan huolimatta.

Muun muassa nämä selkeät kannanotot toivat työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimolle Työ Terveys Turvallisuus -lehden jakaman Hyvän työelämän puolestapuhuja -tunnustuksen. Tunnustus julkistettiin Tampereella EuroSafety-, Työhyvinvointi- ja Nordic Welding Expo 2014 -messujen avajaisissa 5. marraskuuta.

Kari-Pekka Martimo on purkanut arkikielelle myös sitä, mitä asetukseenkin kirjattu työterveysyhteistyö tarkoittaa: Tietääkö työterveyshuolto, mitkä ovat sen asiakasyrityksen tavoitteet? Mitkä ovat työntekijöiden tehtävät noiden tavoitteiden saavuttamisessa? Entä mitkä terveyteen, työkykyyn, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät riskit voivat vaarantaa yrityksen toiminnan?

– Työterveyshuollon asiantuntemuksella on käyttöä työpaikan riskien hallinnassa, Martimo sanoo.

Martimo on toiminut uransa varrella työterveyslääkärinä sekä työterveyshuollon tutkijana ja kehittäjänä. Nykyisin hän on teemajohtaja Työterveyslaitoksessa.

TTT-lehti jakaa Hyvän työelämän puolestapuhuja -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai toiminnalle, joka konkreettisesti edistää työpaikkojen työhyvinvointia ja ymmärtää myös viestinnän tärkeyden sanomansa välittämisessä. Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke (2013), työterveyshuollon professori, teemajohtaja Kari Reijula (2012), professori Nina Nevala, dosentti Rauno Pääkkönen, tutkimusprofessori, teemajohtaja Kiti Müller ja professori Marja-Liisa Manka (2011), diplomi-insinööri Eero Korhonen (2010), tutkimusprofessori Jari Hakanen (2009) ja psykologi Sirkku Kivistö (2008).

Lue lisää:
Sairaanako töihin? http://www.tttdigi.fi
Työterveysyhteistyö – viidellä kysymyksellä alkuun http://www.tttdigi.fi

http://www.tyohyvinvointimessut.fi