Graafisen alan työhyvinvointi puntarissa

Graafinen teollisuus edustaa Suomessa perinteisen tuotannollisen teollisuuden ohella myös nykyaikaista viestintäteollisuutta. Ala muodostuu pääosin kustantamista ja painamista harjoittavista yrityksistä, joihin kuuluvat muun muassa pre-press-yritykset ja sitomot. Kaikkiaan ala työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä.

Perinteiset työympäristön haitat ja vaaratekijät ovat vähentyneet graafisessa teollisuudessa teknisen kehityksen ja automatisoitumisen myötä. Toisaalta tuotantomenetelmien muuttuessa ja kehittyessä voi tulla mukaan uusia vaara- ja kuormitustekijöitä.

Myönteistä on, että tapaturmataajuus on graafisessa teollisuudessa selvästi alhaisempi kuin muussa teollisuudessa keskimäärin. Eniten tapaturmia sattuu painajille ja lehdenjakajille. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat kompastumiset ja liukastumiset sekä työvälineiden käytössä sattuneet vahingot.

Yleisimpiä ammattitauteja ovat rasitusvammat. Ammattitauteja aiheuttavia tekijöitä ovat ainakin toistotyö, melu, kemikaalit sekä orgaaniset pölyt ja altisteet. Henkisesti kuormittavina koetaan kiire, kannustuksen puute, vähäiset vaikutusmahdollisuudet työhön ja puutteet ammattitaidossa.

Alan yritykset ovat kehittäneet hyviä malleja riskienarviointiin, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja henkilöstötilinpäätöksiin. Työhyvinvoinnin haasteena työtapaturmien vähentämisen ohella on kehittää työpaikkojen toimintaprosesseja, turvallisuusjohtamisen menettelytapoja sekä perehdyttämistä ja työnopastusta.

Nykytilan selvitys tänä vuonna

Graafisen teollisuuden työyhteisön ja työympäristön nykytilaa selvitetään tänä vuonna Työturvallisuuskeskuksen (TTK) graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimesta.
Aikaisempi alan työhyvinvointikartoitus osoitti, että työhyvinvoinnin kannalta keskeisimpiä haasteita ovat hyvä johtaminen, työyhteisön ilmapiiri, henkinen kuormittavuus, henkilöstöresurssien riittävyys ja organisaation toimivuus.

Selvityksen mukaan myös läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen, toimenpide-ehdotusten tekeminen ja toimenpiteiden toteuttaminen oli vähäistä. Tärkeää on kirjata kaikki läheltä piti -tilanteet ja toteuttaa tarvittavat toimet niiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Näin voidaan vähentää työtapaturmia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Tänä vuonna toteuttavassa tutkimuksessa kartoitetaan graafisen teollisuuden yritysten työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työterveyden tilannetta. Tutkimuksen toteuttajana ja raportoijana toimii Työterveyslaitos TTK:n graafisen teollisuuden työalatoimikunnan ohjauksessa.

Tutkimus toteutetaan kyselynä, ja kyselylomake lähetetään tiettyjen yritysten työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille. Tutkimustuloksia vertaillaan soveltuvin osin aikaisempaan tutkimukseen (2009). Lähtökohtana on Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmän vuonna 2000 tekemä Graafisen alan työyhteisö ja työympäristö puntarissa -kyselytutkimus. Tätä tutkimusta päivitetään noin viiden vuoden välein.

TTK:n graafisen teollisuuden työalatoimikunta seuraa ja edistää alan työsuojelun kehitystä. Yhteistyössä työpaikkojen kanssa se tähtää kohti nolla työtapaturmaa ja kestäviä työuria. Vuoropuhelu työpaikkojen kanssa auttaa löytämään oikeanlaisia ja oikea-aikaisia palveluja ja tuotteita.

Työalatoimikunnassa ovat edustettuina alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt: Viestinnän Keskusliitto, Mediaunioni MDU, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Ammattiliitto Pro ja Suomen Journalistiliitto. Työalatoimikunnan sihteerinä toimii TTK:n alan asiantuntija Veikko Lipiäinen. TTK toteuttaa työalatoimikunnan suunnittelemat kehittämistoimet alalle, kuten koulutus, aineisto ja tiedotus.

Veikko Lipiäinen graafinen teollisuus, tekstiili- ja kenkäteollisuus, lasikeraaminen teollisuus Työturvallisuuskeskus TTK
Veikko Lipiäinen
graafinen teollisuus, tekstiili- ja kenkäteollisuus, lasikeraaminen teollisuus
Työturvallisuuskeskus TTK

 

 

 

 

 

 
TTK Graafisen teollisuuden julkaisuja
http://www.ttk.fi/toimialat/graafinen_teollisuus/toimialan_julkaisut
TTK Kouluttaa
http://www.ttk.fi/koulutus

Kuva Sami Kulju

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s