Nuorten kesäduunari-info aukeaa

SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen Kesäduunari-info neuvoo jälleen nuorten kesätyösuhteisiin liittyvissä asioissa. Maksuton palvelu on kerännyt viime kesinä yli 500 yhteydenottoa.

Kymmenettä kesää toimiva kesäduunari-info on suunnattu nuorille, heidän vanhemmilleen ja työnantajille. Yhteyttä voi ottaa jo ennen työsuhteen alkua. Kysyä voi esimerkiksi palkoista, työvuoroista tai työsopimuksen laatimiseen liittyvistä seikoista. Kesäduunarineuvoja Sini Siikström muistuttaa, että työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Työehtoihin liittyvät työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä epäselvät kohdat on syytä selvittää ennen nimen allekirjoittamista.

– Älä koskaan epäröi kysyä. Ja pidä huoli, että saat riittävän perehdytyksen työhösi. Työnantaja on velvollinen antamaan ohjausta esimerkiksi työpaikan olosuhteista, koneiden ja laitteiden toimintatavoista ja työturvallisuudesta.

Perehdytyksessä työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijän koulutustausta, ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Kunnon ohjaus vähentää työtapaturmia, parantaa työn laatua ja lisää työhyvinvointia.

Kesäduunari-info Sini Siikström. Kuva: Patrik Lindström
Kesäduunari-info Sini Siikström. Kuva: Patrik Lindström

Kesäduunari-info aukeaa 2. toukokuuta ja on avoinna 29. elokuuta saakka. Neuvoja voi kysyä numerosta 0800 179 279 ja  osoitteesta www.kesaduunari.fi. Keskustelu käy myös Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/kesaduunari.

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.

 

 

 

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.

Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 19. kerran maanantaina 28.4.2014 maailmanlaajuisesti. Työturvallisuuskeskus (TTK) huomioi päivän vieton järjestämällä Kuormitustekijät hallintaan – Parempi työ -seminaarin 28.4.2014 klo 8.30–12 Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Porissa ja Oulussa yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueiden kanssa. Seminaareissa käsitellään erityisesti psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamista ja ehkäisyä. Tilaisuuksiin osallistuu kaikkiaan noin 700 työpaikkojen edustajaa.

Parempi työ – kuormitustekijät hallintaan

TTK korostaa seminaareissa, että parempi työ syntyy turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä yhteistyötä ja esimiestyötä kehittämällä. Vaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistaminen on kehittämisen lähtökohta. Taitavassa työyhteisössä osataan ennakoida, tunnistaa ja toimia. TTK:n seminaareissa julkistama Turvallisuusilmoitus-verkkosovellus auttaa työpaikkoja kehittämään ja ylläpitämään avointa ja luottamuksellista turvallisuuskulttuuria.

EU-kampanja työperäisestä stressistä käynnistyy

Psykososiaalisten riskien hallinta on myös samana päivänä julkistettavan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinoiman kampanjan teema. Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjan tarkoituksena on edistää työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaa. Kampanjassa voivat olla mukana kaikki organisaatiot, työpaikat ja yksityishenkilöt esimerkiksi levittämällä tietoa psykososiaalisten riskien hallinnasta, järjestämällä omia tapahtumia, osallistumalla kampanjan järjestämiin tapahtumiin tai jakamalla kampanjamateriaalia. Kampanjaan liittyy myös hyvien käytäntöjen kilpailu, jossa annetaan tunnustusta niille työpaikoille, jotka ovat innovatiivisella tavalla kehittäneet stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaa työssä.

Psykososiaalisten riskien valvontaa tehostetaan

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla myös tehostuu. Työsuojelutarkastajat valvovat tänä vuonna entistä jämäkämmin psykososiaalisten riskien hallintaa työpaikoilla. Valvonnan tavoitteena on pidentää työuria. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan muun muassa sitä, miten psykososiaaliset kuormitustekijät on työpaikalla arvioitu ja onko työnantaja ryhtynyt arvioinnin perusteella riittäviin toimiin riskien vähentämiseksi.

– Työterveyshuollolla on tärkeä asiantuntijan rooli työpaikan psykososiaalisten riskien ehkäisyssä ja hallinnassa. Siksi valvonnassa kiinnitetään huomiota myös lakisääteisen työterveyshuollon toteutumiseen, kertoo Jenny Rintala, Psykososiaalisen kuormituksen valvonnan koordinaatioryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

 www.ttk.fi/kansainvalinen_tyoturvallisuuspaiva

Think INK -innovaatiokilpailun seitsemän parasta loppukilpailuun

Viestintäalan tutkimussäätiön media- ja painoviestintäalan Think INK -ideakilpailuun jätettiin helmikuun loppuun mennessä yhteensä 49 ehdotusta. Kilpailun taso ideoiden ja osallistujien osalta oli korkea.

Digitaalisen liiketoiminnan ja startupien ammattilaisista koottu tuomaristo seuloi loppukilpailuun seitsemän parasta ideaa. Tuomariston valintakriteereissä painottuivat idean innovatiivisuus ja uutuusarvo, potentiaalinen vaikuttavuus sekä toteutuskelpoisuus.

– Ensiarvoisen tärkeää oli pystyä tiivistämään idean ydin riittävän kirkkaaseen muotoon. Menestyspotentiaalia omaavan idean erottaa muun muassa siitä, että se on riittävän fokusoitu ja sen takana on oikealla osaamisella varustettu, edessä olevat haasteet riittävän hyvin ymmärtävä tiimi, Rovion eLearning-liiketoiminnan johtaja, tuomariston jäsen Asmo Halinen sanoo.

Idean testaamisella käytännössä ja jatkokehittämisellä ketterän kehityksen keinoin tuomaristo näkee merkittävän painoarvon.

– Milloinkaan aiemmin ei ole ollut yhtä helppoa toteuttaa nopeita kokeiluja ja luoda hittejä kuin tänä päivänä, sarjayrittäjä, tuomariston edustaja Taneli Tikka lisää.

Katso täältä Think INK -finalistit