Kuukausittainen arkisto:kesäkuu 2013

Kari Korhonen In memoriam

Helsingin Faktoriklubin ja Suomen Faktoriliitto/Mediaunioni MDU:n pitkäaikainen luottamushenkilö Kari Korhonen kuoli 22.2.2013 kotonaan Tikkurilassa. Hän oli syntynyt 8.5.1948 Keuruulla ja oli kuollessaan 64-vuotias. Kari aloitti kirjapainouransa käymällä kohopainajalinjan Jyväskylän keskusammattikoulussa. Koko työuransa Kari toimi erilaisissa työnjohtotehtävissä ensin Paragonin ja sittemmin tarraliiketoiminnan ostaneen Auraprintin palveluksessa, josta hän jäi eläkkeelle 2011. Työuran ohessa Karilla riitti innostusta ja kykyä ammattiyhdistystoimintaan. Helsingin Faktoriklubiin Kari liittyi 1973, ja HFK:n johtokunnan jäsenenä hän aloitti 1.1.1982. Yhdistyksen sihteerinä hän toimi muutamaan otteeseen 1980-luvulla ja 1990 alkaen yhtäjaksoisesti aina loppuvuoteen 2011.

Myös liittotasolla Kari teki järjestömiehenä pitkän uran liittohallituksen jäsenenä ja liittovaltuuston jäsenenä. Lisäksi hän toimi yhdysmiehenä vuosina 2004- 2009 ja varayhdysmiehenä vuoden 2010. Ansioistaan ammattiyhdistystoiminnassa Karille myönnettiin liiton kultainen ansiomerkki 1995. Mediaunioni MDU:n kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 2010. Kari oli myös mukana Helsingin Faktorilaulajissa. Karille oli ominaista asioihin paneutuminen ja niiden luotettava loppuunsaattaminen. Näin hän keräsi sekä työssään että ammattiyhdistys- ja harrastuspiireissä vankkumattoman arvostuksen. Reijo Leppänen

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutiset

Liittofuusiolle hyväksyntä

Tampereen Faktoriklubi ry:n vuosikokous pidettiin 19.03 2013 Hotelli Cumulus Pinjassa Tampereella. Paikalla oli 15 osaston jäsentä, liiton edustajana oli Pekka Teinilä. Kokouksen avauksen jälkeen Pekka antoi kattavan tilannekatsauksen liiton tulevista tapahtumista. Kokousedustajat kuuntelivat tarkalla korvalla erityisesti Pron ja MDU:n osastojen aiesopimuksen etenemistä, ja aihe aktivoi muutamaan kysymykseen erityisesti senioreiden asemasta. Kokous oli varsin yksimielinen siitä, että edunvalvonta tulisi siirtää

TFK:n puheenjohtaja Petri Nissinen avasi kokouksen.

TFK:n puheenjohtaja Petri Nissinen avasi kokouksen.

Prolle. Liittymisen puolesta tehtiin kirjallinen kannanotto, joka toimitettiin liittoon. Kokousedustajat antoivat myös tukensa suunnitelmille ”MDU:n ammatillisaatteellisen” yhdistyksen perustamiselle niiden tietojen pohjalta, jotka Pekka kokouksessa kertoi. Oman osuutensa lopuksi Pekka toivoi runsaampaa osallistumista mm. liiton yhdysmieskursseille. Kokous jatkui sääntömääräisten asioiden käsittelyllä, ja lopuksi valittiin edustajat uuteen valtuustoon. Varsinaisina edustajina jatkavat Jouni Ahola, Kirsti Brusi ja Santtu Kerkkänen ja varajäsenenä Petri Nissinen. 

Jätä kommentti

Kategoria(t): toimiala, uutiset

Itä-Uudenmaan Faktoreiden vuosikokous

Kokousedustajat mahtuivat kaikki neuvottelupöydän ääreen. Oikealla edessä osaston puheenjohtaja Miika Niinikoski.

Kokousedustajat mahtuivat kaikki neuvottelupöydän ääreen. Oikealla edessä osaston puheenjohtaja Miika Niinikoski.


Miika Niinikoski jatkaa puheenjohtajana

Vuosikokous pidettiin huhtikuun alussa Bookwell Oy:n tiloissa Porvoossa. Kokoukseen osallistui 13 osaston jäsentä. Liiton kuulumiset esitteli Pekka Teinilä. Sääntömääräisten asioiden aluksi käsiteltiin vuosikertomus, joka hyväksyttiin parilla korjauksella. Tilinpäätöksen esitteli rahastonhoitaja Hannu Westman, ja se myös hyväksyttiin murinoitta. Vastuullisille myönnettiin vastuuvapaus. Myös toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

Osastovirkailijoiden valinnassa ei liioin ollut ongelmia, sillä johtokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla. Osaston puheenjohtajana jatkaa Miika Niinikoski, hän myös jatkaa liittovaltuustoedustajana kauden 2013–2017. Varaedustajaksi valittiin Timo Nurmi. Kokous päätti hyväksyä liiton edunvalvontatoiminnan siirtämisen Ammattiliitto Prohon ja liiton jatkamisen ammatillisaatteellisena yhdistyksenä.

Teksti ja kuva Pekka Teinilä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): etusivu, toimiala, uutiset

Työelämän vallankumouksen perusteet

Se, miten töissä voimme, on jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Silti vakava työuupumus lisääntyy jatkuvasti ja väsymme työstä, jonka pitäisi tuottaa päivittäistä iloa ja tyydytystä. Kun reagoimme turhankin tunnollisesti työympäristömme tyypillisimpiin ärsykkeisiin – sähköpostiin, tekstiviesteihin ja puheluihin – olemme tekemisissä todellisten aikarosvojen kanssa. Hauskan havainnollinen Työkirja sisältää kymmeniä ohjeita, kuinka saada enemmän aikaan, mutta väsyä vähemmän. Työkirja on käytännönläheinen käsikirja järkevämpään ja iloisempaan tekemiseen.

Saku Tuominen ja Pekka Pohjakallio: Työkirja. ISBN10:9510393533. WSOY 2012. 361s.

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutiset

Yhdentyminen puhutti

Pietari Waldin Killan vuosikokous pidettiin 20.3. perinteisesti Turun Upseerikerhon hienoissa tiloissa. Paikalle oli saapunut 26 kokousedustajaa. Sääntömääräisten asioiden läpivienti meni joutuisasti kokouksen puheenjohtajana toimineen Ari Rantasen johdolla.

Liittovaltuuston seuraavalle toimikaudelle on Killalla neljä valtuutettua. Valinnat ehdokkaiksi olivat yksimieliset ja valituiksi tulivat Jukka-Pekka Aaltonen, Jari Louhi, Jorma Suomi ja Jukka Naavalinna, heistä kolme ensin mainittua ovat ensikertaa varsinaisina jäseninä. Varaehdokkaiksi valittiin Leena Ala-Nissilä, Teppo Kosonen, Tiia Nummi ja Marko Silanterä. Killan ehdokas liittohallitukseen Ari Rantanen valittiin jo aiemmin syksyllä läntisen piirin piirikokouksessa ja yleisvaraksi Anssi Kankare, myös Killasta. Aiesopimuksesta ja yleensä liittymisestä vuoden 2014 alusta ammattiliitto Prohon oltiin yksimielisiä. Ehdottoman tärkeänä koettiin, että tulevassa liitossa alamme sopimusvastaavan pitää tuntea hyvin koko ala. Myös uudesta ammatillisaatteellisesta yhdistyksestä, varsinkin eläkkeellä olevien asemasta, keskusteltiin vilkkaasti.PWK vuosikokous 1

Jätä kommentti

Kategoria(t): etusivu, toimiala, uutiset

Haastavia vuorovaikutustilanteita yhdysmieskurssilla

Yhdysmieskurssi 11.–12.4.2013

Yhdysmiehet kokoontuivat kaksipäiväiselle kurssille Helsingin Messukeskukseen. Kurssin ensimmäisen päivän annista vastasi STTK:n yhteisseminaari, jonka aiheena oli yhteistoiminta tulevaisuuden työpaikoilla.

Tekniikan tohtori Merja Fischer kertoi, millaisilla eväillä pärjäämme tulevaisuuden työelämässä. Kaikki perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Kovien Kovien haasteiden edessä ovat etenkin työpaikkojen HED:t, joiden pitäisi ehdottomasti saada monenlaista lisäoppia, niin neuvottelutaidoissa kuin henkilöstöhallinnassakin.

Kurssilaiset palvelusvuosijärjestyksessä.

Kurssilaiset palvelusvuosijärjestyksessä. haasteiden edessä ovat etenkin työpaikkojen HED:t, joiden pitäisi ehdottomasti saada monenlaista lisäoppia, niin neuvottelutaidoissa kuin henkilöstöhallinnassakin.

STM:n kansallisen yhteistyöhankkeen hankejohtaja Margitia Klemetti kertoi Työelämän kehittämisstrategiasta. Haasteena on saada Suomen työelämä vuoteen 2020 mennessä Euroopan kärkeen. STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen avasi henkilöstöbarometrikyselyn tulokset. Vaikuttaa siltä, että heikentynyt talouskehitys on vähentänyt työnantajien halukkuutta henkilöstön kehittämiseen. Tulevina vuosina pula osaavasta työvoimasta voi tästä syystä osoittautua talouskasvua hidastavaksi tekijäksi.

STTK:n puheenjohtaja palkitsi seuraavaksi vuoden 2012 sttk:laiset, pääluottamusmies Hannele Nupposen (Kouvola) ja työsuojeluvaltuutettu Tuula Vokkolaisen (Pieksämäki). Lounaan jälkeen ohjelmassa oli mielenkiintoisia rinnakkaissessioita aiheista luottamuksen rakentaminen työpaikoilla, luottamusmies ja henkilöstön osaaminen

TJS Opintokeskuksen Merja Hanhela.

TJS Opintokeskuksen Merja Hanhela.

, luottamusmies tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäjänä, luottamusmies ja työyhteisö ja luottamusmiehen tukiverkot.

Ennen kuin siirryimme Tallinnan laivalle piti Varman työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyrki Juusti puheenvuoron aiheesta ”Viisas työ, sujuva arki ja hyvä työkyky”. Toinen koulutuspäivä keskittyi pelkästään haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Aihetta käsitteli TJS Opintokeskuksen johtaja Merja Hanhela. Mukana olleiden mielestä vaikeaa aihetta käsiteltiin hienosti, ja se antoi monelle hyviä vinkkejä vuorovaikutustilanteisiin. Teksti Pekka Teinilä, kuvat Mikko Honkanen ja STTK.


 

Jätä kommentti

Kategoria(t): etusivu, toimiala, uutiset

Yhteinen muutos

Muuttuvan työelämän kehittäminen edellyttää osuvia tulkintoja ajankohtaisista pulmista. Miten organisaatioissa käynnissä olevia muutosprosesseja voi ymmärtää paremmin?  Miten työhyvinvointi ja työn kehittäminen liittyvät toisiinsa? Miten esimies voi kehittää työtä yhdessä työyhteisönsä kanssa? Yhteinen muutos -kirja auttaa löytämään ongelman ytimen esittämällä vastauksia juuri näihin kysymyksiin.

Schaupp Marika, Koli Annarita, Kurki Anna-Leena, Ala-Laurinaho Arja: Yhteinen muutos – työhyvinvointia työtä kehittämällä.  ISBN:978–952-261-265-6. 103 s.
Työterveyslaitos 2013 http://www.ttl.fi/verkkokauppa

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutiset