TTK:n uudeksi asiantuntijaksi työsuojeluopettaja, vararehtori Vesa Kotaviita

Työturvallisuuskeskuksen, TTK:n teollisuuden asiantuntijaksi on valittu työsuojeluopettaja, vararehtori Vesa Kotaviita (s. 1969). Hän aloittaa työt TTK:ssa helmikuun alussa 2013. Kotaviita on työskennellyt Kiljavan opistolla vuodesta 2006, sitä ennen muun muassa elintarviketeollisuudessa. Kotaviidalla on usean vuoden käytännön kokemus työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen tehtävistä. Lisäksi hän on toiminut muutaman vuoden luottamusmiehenä. Kotaviita on kouluttanut eri toimialojen edustajia ja osallistunut monikulttuurisuuden siirtämiseen työelämässä.

Katri Soramäki Grafian toiminnanjohtajaksi

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian toiminnanjohtajana aloittaa 2.1.2013 kauppatieteiden maisteri Katri Soramäki (s. 1968). Tekijänoikeusjärjestö Kopioston lisensointi- ja tutkimuspäällikön tehtävistä Grafiaan siirtyvä Soramäki on tekijänoikeusalan asiantuntija.

– Visuaalisen viestinnän merkitys kasvaa, kun ihmisten jokapäiväinen elämä siirtyy yhä enemmän verkkoon sekä mobiiliin. Alan ammattilaisia tarvitaan muotoilemaan informaatio ymmärrettäväksi ja palvelut toimiviksi. Haasteena tuleekin olemaan alan monipuolisen osaamisen viestiminen päättäjille ja muille sidosryhmille, Soramäki sanoo.

Grafiaa yli yksitoista vuotta luotsannut toiminnanjohtaja Marita Sandelin jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Hän on kokenut Grafian agendan puolesta puhumisen mielekkääksi tehtäväksi, ja jättää vireän, ensi vuonna 85-vuotta täyttävän, järjestön seuraajansa huomaan hyvillä mielin. Vuoden vaihteessa myös järjestön puheenjohtajuus siirtyy Jon Granströmiltä Antero Jokiselle.

Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kunta-alalla

Kunta-alalla toteutetaan laaja Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke vuosina 2013–2015. Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuutta tuottavan johtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla.

– Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä, kertoo Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän puheenjohtaja Markku Roiha KT Kuntatyönantajista.

Lähtökohtana hankkeessa on Nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa.  Laajapohjainen hanke haluaa Roihan mukaan vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää ja tuloksellista työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja rakennetaan luottamusta työpaikoilla.

– Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria, Roiha korostaa.

Viime vuonna kunta-alalla sattui kaiken kaikkiaan 25 684 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä 19 284 sattui työpaikalla ja 6 400 työmatkalla. Aikaisemmasta tapaturmien ehkäisytyöstä huolimatta korvattujen työpaikkatapaturmien määrä on kunta-alalla noussut tasaisesti vuodesta 2005, yhteensä noin 13 prosenttia.

Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hankeen päätoteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat työpaikoilla sen tärkeimpiä kohderyhmiä.

Vuosina 2012–2015 toteutettavassa hankkeessa ovat mukana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KTN, TNJ, Tehy, Keva ja KiT), Nolla tapaturmaa -foorumi, sosiaali- ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt, Työhyvinvointifoorumi sekä Työterveyslaitos.

Lisätietoja
asiantuntija Timo Suurnäkki, Työturvallisuuskeskus, 0400 706 193, timo.suurnakki(at)ttk.fi
työmarkkina-asiamies Markku Roiha, KT Kuntatyönantajat, 050 320 9749, markku.roiha(at)kt.fi
viestinnän asiantuntija Eija Åback, Työturvallisuuskeskus, 040 537 1822, eija.aback(at)ttk.fi

Julkaisu: Kunnat turvallisiksi 1/2012. Työturvallisuus kannattaa
Työturvallisuuskeskus TTK, Turvallisuus kannattaa kuntatyössä -hanke/TTK:n kuntaryhmä, 8 sivua, 2012
http://www.ttk.fi/ > Hae: Kunnat turvallisiksi 1/2012