Esimies työsuojelutoimijana

Esimiesten työsuojelutehtävät eivät ole vähentyneet. Tehtävät ja haasteet ovat nykyisin erilaisia, ja ne ovat lisääntyneet monella työpaikalla. Esimiehet ovat harvoin enää tekemisissä vain omien alaistensa kanssa.

Esimiesten alueet ovat laajentuneet, jolloin valvontavelvoite on hoidettava eri keinoin kuin aiemmin. Työntekijät ja erilaiset pienryhmät toimivat yhä enemmän itsenäisesti, ja ne tekevät merkittäviä päätöksiä. Se on lisännyt jokaisen työntekijän moraalista vastuuta työsuojelusta, mutta oikeudellinen vastuu on säilynyt esimiehillä.

Työturvallisuuslaki määrittelee eri osapuolten velvoitteet. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja -terveydestä. Se koskee käytännössä työnantajan edustajia eli esimiehiä. Ylempien esimiesten on varmistettava riittävät toimintaedellytykset. Työnjohdon velvoitteita ovat töiden suunnittelu, työnopastus ja valvonta.

Työntekijän velvoitteita ovat ohjeiden noudattaminen, suojainten käyttö ja vaaroista ilmoittaminen. Jokaisen on tärkeää tietää, mistä vastaa. Vastuun hoitamiseksi ja turvallisuuden hallitsemiseksi työsuojelutehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti.

Yhteisellä työpaikalla on sovittava erikseen työntilaajille ja urakoitsijoille kuuluvat tehtävät. Työturvallisuuslaki antaa sopimukselle puitteet. Vuorotyövoiman käytöstä on laissa myös omat velvoitteensa.

Turvallisuuden hallinta on esimiehen työtä. Esimiehen on tunnistettava yksikkönsä vaarat, jotta työtä ja työmenetelmiä voidaan parantaa ja tarvittaessa ohjeistaa. Työsuojeluhenkilöstö toimii sisäisenä asiantuntijana ja on esimiesten tukena vaarojen arvioinnissa.

Muuttuvissa työoloissa esimies tarvitsee vaarojen tunnistamiseen jokaista työyhteisön jäsentä. Luottamuksellisen ja avoimen työilmapiirin luominen on turvallisuuden hallinnan tärkein keino ja tavoite.

Työnopastus on esimiehen keskeisiä tehtäviä. Olosuhteiden ja työtehtävien muuttuessa opastus on jatkuvaa toimintaa. Se ei liity vain uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Työnopastus toteutetaan yhä enemmän työohjeiden avulla. Ohjeet tehdään yhdessä kokeneiden työntekijöiden kanssa, jolloin niihin saadaan myös ns. hiljainen tieto. Työturvallisuuden kannalta on tärkeää ohjeistaa erilaiset poikkeavat tilanteet, kuten häiriön poistot, puhdistus- ja huoltotyöt.

Ohjeet on syytä tarkistaa määräajoin ja varmistaa, ettei ohjeiden ja työkäytäntöjen välillä ole eroavaisuuksia. Ohjeiden noudattamista on valvottava. Esimies ei saa hyväksyä niiden vastaista toimintaa. Esimiehen on tiedostettava vastuunsa työturvallisuudesta ja puututtava välittömästi ohjeiden laiminlyönteihin.

Esimiesten valvontavelvoite korostuu, kun työpaikalle tulee uusia työntekijöitä. Opastusvaiheessa on hyvä käyttää vanhempia työntekijöitä opastajina ja tukihenkilöinä. Ulkomainen työvoima tuo haasteita työnopastukselle ja valvonnalle. Kuvien ja symbolien käyttö työohjeissa nopeuttaa oppimista ja ohjeiden ymmärtämistä.

Työsuojelumittarit käyttöön. Esimiesten kannattaa seurata osastonsa työtapaturma- ja sairauspoissaolotilastoja. Poissaolojen taustalla saattaa olla työolosuhde- tai työilmapiiriongelmia, jotka vaikuttavat myös työn tuottavuuteen ja laatuun. Teollisuudessa poissaolojen määrä vaihtelee paljon. Erot voivat osastojen välillä olla jopa kaksin- tai kolminkertaisia, mikä merkitsee suuria palkkakustannuseroja ja tuotannon häiriötekijää. Graafisessa teollisuudessa sairauspoissaoloista ja työtapaturmista johtuvat työaikamenetykset ovat teollisuuden keskiarvoja alhaisemmat.

Esimiehet tuntevat hyvin erilaiset tuottavuus- ja laatutavoitteet. Myös työsuojelutyölle pitää asettaa tavoitteet, joita voi mitata ainakin osittain tapaturma- ja sairauspoissaolotilastoilla. Jos mittarit osoittavat hyviä lukuarvoja, on työpaikalla yleensä muutkin asiat kunnossa.

Kirjoittaja Jukka Mäkeläinen
Asiantuntija, vastuualueena teollisuusaloja ja Työturvallisuuskortti
Kuva: Sami Kulju

Info
Mistä lisätietoa?
Esimiehen työsuojeluopas -työkirja, TTK.
TTK kouluttaa ttk.fi/koulutus/
Tilauskoulutuspalvelut ttk.fi/koulutus/tilauskoulutus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s