Vanhaa Keravaa, sirkuselämää ja kesiä maalla

Kirjassa Sirkusrumpalin tytär – Lapsuusmuistoja Keravalta ja Kausalan mummolastaavautuu nostalginen lapsen maailma 1940-luvun lopulta 1950-luvun puoliväliin. Vanhoissa valokuvissa näkyy vanhaa Keravan keskustaa nykyisen Kauppakaaren tienoilla ja Pellervontiellä, joka on nykyisin Hiidenkiventie. Koulukuvissa esiintyvät Keravan keskuskansakoulun opettajat ja oppilaat 1950-luvulla.

Kirjoittajan isä Valde Larimo oli töissä Keski-Uusimaan kirjapainossa ja soitti vapaa-aikanaan työväenyhdistyksen torvisoittokunnassa ja Sirkus Sariolan kesäkiertueiden orkesterissa. Valdella oli kiertueilla mukana kamera, johon tallentuivat kuvat sirkuksessa esiintyneistä taiteilijoista ja eläimistä. Ennen päiväkoteja työssäkäyvien vanhempien lapset olivat kesät maalla. Kirjan kertoja vietti kesiä mummolassa Iitin Kausalassa, johon siihen aikaan oli Keravalta neljän tunnin matka postijunalla. Maaseudulla kaupunkilaislapsi tutustui luontoon, maatalon eläimiin ja mm. tukinuittoon Kymijoella. Joskus pikkutyttö pääsi myös tädin työpaikalle Kellokosken sairaalaan.

Sinikka Larimo on 69-vuotias eläkkeellä oleva kehitysvammaistenhoitaja, joka on vuodesta 2009 lähtien asunut synnyinkaupungissaan Keravalla. Hän on kirjoittanut lastenrunoja, joista yksi on malliksi mukana myös kirjassa Sirkusrumpalin tytär.

Median voima on tarinoissa

VTT:n erikoistutkija Ville Ollikaisen alle kouluikäiset tyttäret asettuivat television ääreen. ”Miksei se Pikku kakkonen voi jo alkaa, kun me ollaan valmiita”, he kysyivät. Hyvä kysymys, kommentoi Ollikainen tyttöjen ihmettelyä VTT:n seminaarissa Otaniemessä syyskuun lopulla. 

On aiheellista kysyä, miksi televisiokanavat päättävät katsojan kulutustottumuksista. Tilanne on onneksi muuttumassa. Kuluttaja valitsee missä, milloin ja millä välineellä seuraa mediasisältöjä. Tyttöjen pikkukakkosongelma voidaan jo ohittaa. Ollikainen ei kuitenkaan aio hankkia lapsille uutta systeemiä, kasvatuksellisista syistä. Continue reading ”Median voima on tarinoissa”

Some ja tunteet

Olen suhtautunut sosiaaliseen mediaan – siis someen, faceen, facebookiin, mitä nimeä haluatkin käyttää – hieman epäillen ja ristiriitaisin tuntein. En tunne tarvetta kuuluttaa kaikkia asioitani julkisesti kenen tahansa luettavaksi. Osin tässä on tietenkin kyseessä välineen hallitseminen, niin ettei väline hallitse käyttäjäänsä. Oikealla tavalla hyödynnettynä sosiaalisen median työkalut kuitenkin tarjoavat meille kaikille mahdollisuuden kiireittemme lomassa säilyttää kontakti vaikka tuttuihin tai etäisempiin työkavereihin. Continue reading ”Some ja tunteet”

Yhdysmieskurssi 2/2012: Työhyvinvointikorttikoulutusta ja tes -asiaa

Syksyinen yhdysmieskurssi 25.10. -26.10.2012 jakautui tänä vuonna kahteen osaan. Viikonloppuna perehdyttiin sekä työehtosopimuksen raamisopimukseen ja liiton tulevaisuusnäkymiin että työhyvinvointikorttikoulutukseen. Kurssille osallistui kaikkiaan 29 yhdysmiestä ympäri Suomen.

Aloitimme kurssin TTK:n asiantuntijan Jarna Savolaisen vetämällä työhyvinvointikorttikoulutuksella. Tavoitteena oli, että jokainen osallistuja saisi työhyvinvointikortin. Koulutus tapahtui Ammattiliitto Pron tiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Jokainen osallistuja oli ennen koulutusta tehnyt omasta työyhteisöstään esitehtävän, joka käsitteli oman työpaikan työilmapiiriä.

Koulutus jakautui viiteen pääteemaan: työhyvinvoinnin näkökulmia, työhyvinvointi johtamisessa, työyhteisön toiminta, terveys ja työkyky ja lopputentti. Työhyvinvoinnin näkökulmat -osassa tarkennettiin, mitä työhyvinvointi oikeasti tarkoittaa. Mitkä ovat sen tarpeet ja voimavarat, säädös- ja sopimusperusta sekä tuottavuus ja työhyvinvointi, joka varmasti kiinnostaa myös työnantajiamme.

Työhyvinvointi johtamisessa -osa koostui kolmesta aihealueesta: työhyvinvointi osana strategista ja päivittäistä johtamista, turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö sekä ammattitaito ja osaaminen.

Osassa Työyhteisön toiminta keskityttiin kahteen asiakokonaisuuteen: työyhteisö, osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen sekä toimintamalleihin epäasiallisessa kohtelussa ja ristiriitatilanteissa. Terveys ja työkyky -osa sisälsi asiaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja työkyvyn puheeksiottamisesta ja varhaisesta tuesta.

Päivän teemojen käsittelyn ja muutaman ryhmätyön jälkeen pääsimme päivän huipennukseen eli lopputenttiin, jossa päivän aiheiden sisäistäminen testattiin. Vielä ei ole selvillä, kuinka moni läpäisi loppukokeen ja saa työhyvinvointikortin. Reputtaneillakin on aina mahdollisuus uusintatenttiin, ja toivonkin, että jatkossa kortti on kaikilla.

Työehtosopimus toisen päivän aiheena

Kurssipalautteen perusteella suurin osa osallistujista piti korttikoulutusta ja kouluttajaa erittäin hyvinä. Ensimmäisen päivän loputtua kurssilaiset siirtyivät Tallinnan laivalle, sillä toinen kurssipäivä pidettiin Viron pääkaupungissa.

Aloitimme työehtosopimuksen sisältöön pureutumisen käymällä lävitse jatkosopimuksen palkankorotukset. Samalla pohdimme, minkälaisia evästyksiä yhdysmiehillä olisi seuraavalle neuvottelukierrokselle.

Toisena mielenkiintoisena aiheena oli erilaisten yrityseräjakoperusteiden avaaminen esimerkein. Oli pieni yllätys, että vain harvoissa yrityksissä mentiin suoraan perälautamallin mukaisesti. Yrityksissä siis ymmärrettiin hyvin allekirjoituspöytäkirjan ohjeistus. Käytiin myös kovasti keskustelua koko yrityserästä: onko se hyvä vai huono tapa jakaa palkankorotuksia paikallisesti sopien? Mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan.

Liiton puheenjohtaja Mikko Honkanen avasi lopuksi kurssilaisille liiton tulevaisuuden suunnitelmia, jotka kiinnostivat kaikkia kovasti. Mahdollinen yhteistyön tiivistäminen Pron kanssa toteutuisi vuoden 2014 alussa. Aika näyttää, mihin lopputulokseen päädytään.  Teksti ja kuvat Pekka Teinilä

TTK:n asiantuntija Jarna Savolainen perehdytti kurssilaiset hyvin työhyvinvointiin.
Kurssin toisen päivän koulutus tapahtui Tallinnassa.

Mediaunioni MDUn yhdistymishanke Ammattiliitto Prohon

MDU:n hallitus on käynnistänyt selvitystyön Mediaunionin liittymisestä Ammattiliitto Prohon. Neuvotteluja käy koko hallitus.

Syksyn kuluessa alustavaa suunnitelmaa esitellään piirikokouksissa ja kerätään kommentteja. Mukana tilaisuuksissa on ollut MDU:n puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi Ammattiliitto Pron sektorijohtaja ja järjestöpäällikkö. Suunnitelmaa esiteltiin myös syksyn yhdysmieskurssilla Tallinnassa 26.10.

Tavoitteena on että valtuuston sääntömääräiselle syyskokoukselle 11. joulukuuta voidaan esittää malli jolla yhdistyminen voisi tapahtua. Tähän mennessä kuullut kommentit ovat olleet pääosin positiivisia.

Mediaunionin jäsensivujen keskustelufoorumilla on avattu yhdistymiseen liittyviä asioita. Toivon että mahdollisimman monet jäsenet tutustuisivat niihin ja antaisivat palautetta!

Mikko Honkanen

Itäisen piirin kokous Kouvolassa

Mediaunionin itäisen piirin piirikokouksessa lokakuussa Kouvolassa oli paikalla edustajat jokaisesta piirin osastosta. MDU:n puheenjohtaja Mikko Honkanen ja Pron järjestöpäällikkö Pasi Nieminen esittelivät liittojen välisen yhteistyön tilannetta. Esityksessä kysyttiin mm.”Mitä yhdistymisellä saavutetaan?”, ”Miten hanke etenee?”, ”Yhdistymisen syyt ja perustelut”, ”Vaikutukset osastoihin”, ”Talous ja jäsenmaksu”.

Piirin hallitusedustaja ehdokkaaksi valittiin Veli-Matti Niemi ja varaedustajaksi Jukka Pänkäläinen. Myös liiton puheenjohtajakysymystä pohdittiin. Kokousedustajat kysyivät nykyisen puheenjohtajan halukkuutta jatkoon, ja he saivat myönteisen vastauksen. Kokousedustajat esittivät, että liiton hallintokunnille voitaisiin harkita vuoden jatkokautta.

Yhteistä sääntömuutosiestystä piirillä ei ollut. Piiri kuitenkin harkitsee sääntömuutosesitystä mahdollisen hallintokauden jatkamiseksi valtuuston syyskokoukseen. Järjestäytymiskokouksen mahdollisiin sääntömuutoksiin ei vielä otettu kantaa. Lopuksi osastojen edustajat kertoivat omien osastojen toiminnasta ja tulevista näkymistä. Kaikilla tuntui olevan yhteinen huoli siitä, että aktiiveja löytyisi toiminnan pyörittämiseen. Teksti ja kuva Pekka Teinilä

Itäinen piiri koolla Kouvolassa

Painettava pelto voitti Think INK -innovaatiopalkinnon

Painotekniikalla toteutettu biohajoava viljelykalvo Agroprint Painettava pelto voitti Viestintäalan tutkimussäätiön Think INK -innovaatiopalkinnon. Painettava pelto tehostaa viljelyä ja vähentää viljelyn luonnolle aiheuttamaa kuormitusta.

Viljelykalvo sitoo itseensä ihanteellisen määrän ravinteita ja vettä, jolloin se soveltuu myös ääriolosuhteisiin ja korkean eroosion maaperään. Innovaation uskotaan kiinnostavan myös kaupunki- ja puutarhaviljelijöitä sekä ekologisesta ruuasta kiinnostuneita.

Jokaiselle siemenelle voidaan painaa sopiva määrä ravinteita. Lajikkeiden erilainen taimettumisnopeus hallitaan oikein valituilla kalvoilla, jotka hajoavat suunnitellulla aikataululla. Sadevesi pääsee kalvon alle siementen kohdalle painetuista mikroraoista. Samalla kalvo estää veden haihtumisen ja kilpailevien kasvien kasvun.

Palkinnon kävivät pokkaamassa Metropolia Ammattikorkeakoulun Electrica-tutkimusyksikön Sami Kalliokoski, Sampo Nurmentaus ja Seppo Vanhatalo. Ryhmä saa 100 000 euroa keksinnön jatkokehittämiseen. Keksijäkolmikko lupaa kasvattaa ruuan tuotantoa, tarjota ympäristöystävällisen tuotteen ja avata valtavan uuden markkina-avauksen painoteollisuudelle.

Kilpailuun osallistui yhteensä 126 ideaa. Voittajan lisäksi kaksi muuta sai kunniamaininnan. Stafix Oy on kehittänyt digitaalisesti tulostettavan kalvon, joka kiinnittyy staattisen varauksen voimalla mille tahansa pinnalle ilman liimaa. Toisen kunniamaininnan sai Kinected Stories peli, jossa perinteinen painettu kirja yhdistyy interaktiiviseen sisältöön. Idea perustuu moderniin puhe- ja liikkeentunnistusteknologiaan

Seuraava innovaatiokilpailu julistetaan ensi syksynä ja tulokset kerrotaan vuonna 2014. Kilpailu osoitti, että ideoita löytyy, ja että painoalalla on löydettävissä uusia liiketoiminta-alueita. Timo Siivonen