PHT:n 1askel hyvinvointijaksot starttaavat

PHT lanseeraa parhaillaan 1askel hyvinvointijaksoja työikäisille ja heidän perheilleen. 1askel korvaa palkansaajalomajärjestöjen aiemmin järjestämän kuntoremontti- ja perhekuntolomatoiminnan. Ryhmämuotoisia 1askel -jaksoja järjestetään ympäri Suomea lähes 30 eri kohteessa.

1askel -jaksojen tavoitteena on tukea elämänhallintaa, työssäjaksamista sekä terveyttä ja toimintakykyä. Kaikessa tekemisessä ajatellaan loppuelämää ja parhaimmillaan osallistuja saa kotiin viemisiksi intoa edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiaan.

– Jaksot ovat innostavia ja hauskalla tavalla pysäyttäviä. Haluamme, että liikkuminen on elämyksellisempää eikä hampaat irvessä puurtamista, sanoo PHT:n toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo.

PHT:n 1askel tuoteperheen toinen jäsen on hyvinvointijaksot lapsiperheille. Perhejaksot ovat kodin ulkopuolella järjestettäviä ryhmämuotoisia liikuntapainotteisia ja virikkeellisiä jaksoja, joiden aikana annetaan sekä lapsille että aikuisille mahdollisuus uusien harrastusten löytämiseen.

1askel hyvinvointijaksojen haku alkaa 1.5.2012.
www.pht.fi

Viestintäalan työaikauudistus kaatui

Kirjatyöntekijöiden työaikauudistus kaatui tänään TEAMin painotalojen luottamusmiesten vastustukseen. Kirjatyöntekijöiden työaikamääräysten uudistaminen oli yksi tänään päättyneiden TES-neuvottelujen pääaiheista. TEAMin ratkaisu osoittaa palkansaajapuolen edunvalvonnan lyhytnäköisyyttä.  Ratkaisu on myös uhka alan kannattavuudelle ja on omiaan vauhdittamaan painoalan työtehtävien siirtymistä ulkomaille.

Kilpailukyky vaarassa

VKL on korostanut neuvotteluissa, että työajan tehokkaampi ja joustavampi käyttö on suomalaisen kirjapainoalan elinvoimaisuuden ja painetun sanan kilpailukyvyn kannalta kriittinen kysymys. Muussa kuin sanomalehtien painamisessa kolmivuorotyötä, viikonlopputyötä ja yötyötä voidaan teettää vain kalliiden paikallisten sopimusten nojalla. Työehtosopimus sisältää muitakin jäykkyyksiä, kuten pitkiä ilmoitusaikoja, omia työaikakäsitteitä ja muita aloja pidemmät lomat, Viestinnän Keskusliiton työmarkkinajohtaja Johanna Varis huomauttaa.

VKL:n tavoitteena oli uudistaa määräykset suomalaisen työmarkkinakäytännön mukaisiksi ja lisätä joustavuutta. Uudistus olisi siirtänyt kirjapainot vuosityöaikajärjestelmään, jossa kaikki työntekijät olisivat saaneet nykyiset työajan lyhennykset ja alan oman talviloman. Työnantajan mahdollisuudet työajan sijoittelussa olisivat kasvaneet.

Kirjatyöntekijöiden työaikamääräyksiä koskeva uudistus ei olisi kuitenkaan tarkoittanut nykyisten työaikojen pidentämistä – siitä huolimatta, että alan työaika on lyhyempi kuin muussa teollisuudessa, korostaa Varis.

Painaminen uhkaa siirtyä ulkomaille

Graafisen alan yritykset pelkäävät töiden siirtymisen ulkomaille kiihtyvän. Uhkakuvana on myös se, että painaminen koetaan jakelukanavana liian kalliiksi.

– Painotuotteiden roolin supistuessa mainoksia painavat yritykset joutuvat muuttumaan jakelukanavia monipuolisesti hallitseviksi markkinointiviestinnän palveluja tuottaviksi yrityksiksi. Digitaalisen viestinnän puolella työajat kyllä joustavat, huomauttaa Varis.

Neuvottelutulos kirjatyöntekijöiden tes-neuvotteluissa

Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuuden ammattiliiton välillä käydyissä kirjatyöntekijöiden TES-neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos tänään iltapäivällä. Neuvottelutulos noudattelee raamisopimusta. Sopimuskauden pituus on 29 kuukautta. Palkkoja korotetaan 1.5.2012 1,7 %:n yleiskorotuksella, 1.10.2012 0,8 %:n yrityskohtaisella erällä sekä 1.10.2013 1,7 %:n yleiskorotuksella ja 0,7 %:n yrityskohtaisella erällä.

Työaikauudistuksen kaaduttua sopimukseen ei sisälly merkittäviä tekstimuutoksia.

Lisätiedot:  Työmarkkinajohtaja Johanna Varis, puh. 0400 602 117

 

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä lauantaina 28.4.

Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 17. kerran lauantaina 28.4.2012 maailmanlaajuisesti. TTK huomioi päivän vieton järjestämällä Perusasiat kuntoon – yhteistyöllä riskit hallintaan -aamupäiväseminaarin jo perjantaina 27.4.2012 Hämeenlinnassa, Porissa, Kuopiossa, Kokkolassa ja Kajaanissa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Seminaareissa nostetaan esiin työturvallisuutta ja työhyvinvointia rakentavat perusasiat: ennakoiva toiminta sekä eri toimijoiden roolit vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa.
Kansainvälisen työturvallisuuspäivän teema on tänä vuonna Promoting safety and health in a green economy. Päivän tavoitteena on muistaa työssään menehtyneitä tai terveytensä menettäneitä työntekijöitä. Seminaarit ovat maksuttomia. Lisätietoja: Kansainvälisen työturvallisuuspäivän alueseminaarit: www.tyoturvallisuuspaiva.fi

Kalligrafeille mestarin kunnia-arvo

Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuneet kalligrafit voivat toukokuun alusta alkaen saada mestarin kunnia-arvon. Kalligrafia on ensimmäinen ammattikorkeakoulututkinto, jolle Mestarikiltaneuvosto ry myöntää kunnia-arvon.
– Haluamme korostaa ammattikorkeakoulujen tehtävää käytännönläheisen ja ammattiin suuntaavan korkeakoulutuksen toteuttajana, kertoo Mestarikiltaneuvoston ylioltermanni, ompelijamestari Katja Anttila .
Kalligrafia on taiteenlaji, jossa tuotetaan käsin valmistettuja tekstejä moniin eri tarkoituksiin.
– Kalligrafian taitajia tarvitaan myös kouluttajiksi. Kalligrafien tavoitteena on edistää kalligrafian perinnettä Suomessa, olla tiiviissä vuorovaikutuksessa muihin taiteisiin sekä kehittää visuaalisesti rikasta ympäristöä. Mestarin arvo tukee kalligrafeja kaikissa näissä tehtävissä, Satakunnan ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Margit Nieminen .
Satakunnan ammattikorkeakoulu on Pohjoismaiden ainoa laajamittaista kalligrafian koulutusta antava oppilaitos. Mestarikiltaneuvosto ry on mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöelin, jonka  tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta. Mestarikiltaneuvosto on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

Veiko Kespersaksin kalligrafiatyö
Veiko Kespersaksin kalligrafiatyö

Kalligrafisti Veiko Kespersaksin työ.

Helsingin Faktoriklubilla uudet verkkosivut

Helsingin Faktoriklubi on graafisen alan teknisten toimihenkilöiden ammattiosasto, Mediaunioni MDU ry:n jäsenmäärältään suurin jäsenyhdistys.

Helsingin Faktoriklubin nettisivut osoitteessa www.hfk.fi ovat saaneet uuden ilmeen, sivustolla julkaistujen artikkeleiden RSS-syötteet julkaistaan myös MDU:n nettisivulta.

Lisätietoja Helsingin Faktoriklubi >>

Uusi verkkolehti tuulettaa rekrytointimaailmaa

JustRecruitMe-rekrytointipalvelun uusi Väylä-lehti tuulettaa rekrytointimaailmaa pureutumalla rekrytointiviestintään. Väylä on suunnattu erityisesti työnantajille. Kaksi kertaa vuodessa julkaistava digilehti pureutuu rekrytointiviestinnän ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin. Väylän ensimmäisen numeron teemoja ovat persoonallisuus työnhaussa ja sosiaalinen media rekrytointikanavana. Persoonan merkitystä työnhaulle pohtii muun muassa Vila-yrittäjä Suvi Widgren, joka rekrytoi uuden myymälänsä työntekijät koe-esiintymisten avulla. Fazerin online-dialogin johtaja Kati Sulin, teknologiayrittäjä Teemu Arina ja Inforin viestinnän suunnittelija Noora Kykkänen puolestaan ruotivat sosiaalisen median roolia rekrytoinnissa.

Maksutonta Väylä-digilehteä voit lukea JustRecruitMe:n verkkosivuilla.

Metka matka Päivälehden museossa

Kuvittajat ry juhlii 10. toimintavuottaan lasten kirjankuvitusnäyttelyllä Metka matka -näyttelyssä Päivälehden museossa. Esillä on nykypäivän huimia seikkailuja, klassisia satuja ja lasten tietokirjakuvitusta satumaisessa ympäristössä. Näyttelyyn on valittu seuraavat kuvittajat: Sari Airola, Lena Frölander-Ulf, Janne Harju, Suvi-Tuuli Junttila, Liisa Kallio, Ilja Karsikas, Erika Kallasmaa, Mika Launis, Marika Maijala, Annika Mannström, Pauliina Mäkelä, Pekka Rahkonen, Alexander Reichstein, Salla Savolainen, Virpi Talvitie, Christel Rönns, Julia Vuori ja Anne Vasko.

Osa satuhahmoista seikkailee näyttelyarkkitehti Tarja Kunttusen suunnittelemassa lavastetussa ympäristössä. Näyttelyn graafisesta ilmeestä vastaa Marika Tynnilä. Kaikki valitut työt ovat esillä originaaleina. Näyttelyssä on mahdollista tutustua myös lastenkirjoihin, joista kuvitukset ovat valittu.

Museo järjestää myös kuvitusaiheisia työpajoja lapsille sekä lyhyen kuvitusaiheisen seminaarisarjan syksyllä 2012. Samanaikaisesti esillä on myös uutta Helsingin Sanomien lehtikuvitusta museon pysyvän kokoelman puolella.

Lasten kirjankuvitusnäyttely Päivälehden museossa 21.3.-30.9.2012
Avoinna ti-su 11-17.  Vapaa pääsy
www.paivalehdenmuseo.fi